Održana 39. i 40. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. jula ove godine, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, održalo je 39. i 40. redovnu sjednicu kojima je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na 39. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, kao i Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava na ime pomoći u školovanju za učenike srednjih škola i studente iz reda boračke populacije slabijeg imovnog stanja za školsku/akademsku 2019./2020. godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo.

Na sjednici je podržan Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 2. Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća. Razmatran je i usvojen Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za pokretanje procedure za iskazivanje interesa dužnika Općine Novo Sarajevo za izmirenje potraživanja po osnovi glavnog duga glavnog duga i troškova sudskog postupka uz oslobađanje od plaćanja zakonskih zateznih kamata, ugovorenih kamata i troškova sudskog postupka.

Vijećnici su usvojili slijedeće izvještaje: Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2019. godinu, Izvještaj o radu Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2019. godinu, Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o realizaciji plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za 2019. godinu i Godišnji izvještaj o radu i poslovanju JP „ONSA“ d.o.o Sarajevo.

Primljene su k znanju slijedeće informacije:

  • Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period od 01. januar do 31. mart 2020. godine,
  •  Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2019. godinu i program rada za 2020. godinu,
  •  Informacija o provedbi Plana zaštite od požara za područje Općine Novo Sarajevo, za 2019. godine,
  • Informacija o stanju saobraćaja u mirovanju na području Općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za rješavanje,
  • Informacija o stanju javnih zelenih površina,
  • Informacija o stanju komunalne higijene na području Općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u MZ, uz prijedlog mjera za poboljšanje.

Na 40. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, podržan je Nacrt Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području Općine Novo Sarajevo koji se upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, odnosno od 01.08-30.09.2020. godine.
Ovom prilikom, usvojen je Izvještaj o stanju klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 01. januar – 30. juni 2020. godine. Podnesena je Informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) korisnika tuđe njege i pomoći, na području Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, kao i Informacija o realizaciji kapitalnih projekata.

Održana Prva hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 15. maja ove godine, održalo je Prvu hitnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku  dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kao i Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Prva hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana je u Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo”.

Održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 27. februara ove godine, održalo je svoju 37. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta.

Podršku je dobio i Nacrt Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja koji se upućuje u javnu raspravu od 03.03. do 31.03.2020. godine.

Općinsko vijeće razmatralo je i podržalo Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Na sjednici je prihvaćena Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za poslove iz stambene oblasti, kao i Odluka o imenovanju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Na sjednici su podnesene slijedeće informacije:

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za 2019. godinu,

– Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo,

– Informacija o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom na području Općine Novo Sarajevo,

– Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom na području Općine Novo Sarajevo i

– Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo.

 

Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. januara ove godine, održalo je svoju 36. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu. S obzirom da su se stvorile mogućnosti ovom odlukom se povećava iznos izdavanja za ove namjene, te će se porodiljama koje nisu u radnom odnosu isplaćivati po 60 KM mjesečno u trajanju od 12 mjeseci.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu odabira i praćenja realizacije projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.

Na sjednici je donesena Odluka o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo 16. maj 2020. godine.

Usvojen je i Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2020. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program građenja, rekonstrukcije, obnove, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo, kao i Cjenovnik o visini naknada za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2020. godine.

Donesen je i Zaključak o prihvatanju prvonagrađenog Idejnog rješenja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog spomenika.

Na sjednici su podnesene slijedeće informacije:

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednost saobraćaja, na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2019. godine, i

Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo.

Usvojen Budžet Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30.decembra ove godine, održalo je svoju 35. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Budžet Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u iznosu od 33.100.000 KM, kao i Odluku o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Kapitalni dio budžeta koji je planiran u iznosu od 15.180.00 KM biće usmjeren na poboljšanje, prije svega, stanja u oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture i zaštite okoliša. Za programe socijalne zaštite u Budžetu je planirano oko 1.550.000 KM, za obrazovanje oko 964.000 KM, dok je za zaštitu životne sredine predviđeno oko 1.470.00 KM, a za rekreaciju, kulturu i religiju oko 2.600.000 KM.

Na sjednici je usvojen Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti na predloženi Sporazum o poslovnoj saradnji Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo – Ministarstva saobraćaja, na realizaciji Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Grbavička kao zamjenske lokacije, radi izgradnje saobraćajnice – Južna longitudinala,

Usvojena je i Odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta „Milkos“,

Na sjednici je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i visini plaćanja zakupnine poslovnih prostora,

Prihvaćen je i Izvještaj o stanju klizišta na području Općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na realizaciju plana klizišta u 2019. godini sa prijedlogom mjera za sanaciju istih.

Na kraju sjednice, podnesene su slijedeće informacije:

Informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija, na području Općine Novo Sarajevo, te

Informacija o položaju i stanju svih boračkih kategorija na području Općine Novo Sarajevo.

 

Održana 34. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. novembra ove godine, održalo je svoju 34. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju Anesa Mašića za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo. Podržan je Prijedlog Odluke o imenovanju Nusreta Palavre za predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo, kao i Prijedlog Odluke o imenovanju Miljane Cvijan za člana Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo.

Općinskom vijeću podnesena je Informacija o radu osnovnih škola na području Općine Novo Sarajevo koja daje uvid u uspjeh učenika u učenju i vladanju na kraju jednogodišnjeg školskog ciklusa, realizaciju redovne nastave i ostalih oblika neposrednog odgojno-obrazovnog rada, inkluzije, takmičenja, slobodnih aktivnosti, kulturne djelatnosti, stručnog nadzora nad radom škola, te oblicima saradnje i podrške osnovnim školama Općine Novo Sarajevo.

 

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 5. novembra ove godine, održalo je svoju 33. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

U okviru tačke dnevnog reda Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi – javna rasprava,  uvodničar  je bila ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić koja je prisutne upoznala da je javna rasprava trajala do 31.10. ali da će postupak donošenja Zakona o lokalnoj  samoupravi biti prekinut, te će Skupštini KS biti upućena inicijativa o pristupanju procesu reforme Ustava Kantona Sarajevo. Zaključci izneseni od strane vijećnika tokom rasprave bit će dostavljeni Vladi Kantona.

Vijećnici su podržali Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu. Nacrt  Budžeta Općine Novo Sarajevo za  narednu godinu upućuje se u javnu raspravu koja će se održati u periodu od 6. novembra do 20. novembra.
Općinsko vijeće usvojilo je Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo. Usvojen je i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu, a javna rasprava će se održati u periodu od 6. do 30. novembra.

U javnu raspravu od 6. do 20. novembra upućen je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Na sjednici je donesena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Novo Sarajevo, kao i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za dodjelu javnih priznanja Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o razrješenju dužnosti člana Komisije za pitanje mladih, kao i Odluku o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih, te Odluku o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća.

Općinskom vijeću prezentirana su tri nagrađena idejna rješenja Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ista su upućena na konsultacije u cilju izrade preporuka i smjernica za izradu Idejnog projekta. Konsultacije će se održati u  klubovima vijećnika Općinskog vijeća i nadležnim radnim tijelima Vijeća u periodu od 6. do 20. novembra.

Općinskom vijeću podnesene su sljedeće informacije:

Informacije o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) korisnika tuđe njege i pomoći na području Općine Novo Sarajevo, i

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period 1. juli – 31. septembar 2019. godine.

Održana 32. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. septembra ove godine, održalo je svoju 32. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o razrješenju dužnosti članice Komisije za strateško planiranje i razvoj općine, kao i Odluku o imenovanju člana Komisije za strateško planiranje i razvoj općine, zatim Odluku o razrješenju dužnosti člana Komisije za budžet i finansije, te Odluku o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije. Vijećnici su prihvatili i Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo.

Općinskom vijeću su podnesene i sljedeće informacije:

Informacija o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar-juni 2019. godine,

Informacija o izgradnji sistema zaštite i spašavanja i način postupanja u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća,

Informacija o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo,

Informacija o stanju spomen obilježja odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. i spomen obilježja NOR-a 1941-1945. na području Općine Novo Sarajevo, te

Informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja.

Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 25. jula ove godine, održalo je svoju 31. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je utvrđeno da je od javnog interesa izgradnja saobraćajnice Južne longitudinale, na potezu P5-P102 i izgradnja servisne saobraćajnice k-k na lokalitetu Grbavice, te da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji zemljišta radi daljnje izgradnje predviđenih saobraćajnica.

Vijećnici su usvojili i Integriranu Strategiju razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za period 2019-2023. godine). Strategija lokalnog razvoja Općine Novo Sarajevo je ključni strateško-planski dokument općine koji treba da nastavi podsticanje započetog razvoja zajednice.

Prihvaćen je Prijedlog Zaključka za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća i prioriteta, kao i Informacija o realizaciji kapitalnih projekata.

Održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 27. juna ove godine održalo je svoju 30. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojena Odluka o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja.

Razmatrani su i podržani Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Milkos“, Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Milkos“, kao i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Grbavica II – Strojorad“, koji se upućuju u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Donesena je i Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za statut i propise Općinskog vijeća, te Odluka o imenovanju članice Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo.