Posjeta Edukativnom centru Nova Kasaba

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 10. oktobra ove godine, obišao je Edukativni centar Nova Kasaba u istoimenom mjestu na području Republike Srpske.

Općina Novo Sarajevo i ove godine obezbijedila je ruksake i školski pribor za  učenike prvih razreda koji nastavu pohađaju u ovom centru, te oko 150 paketića sa domaćim proizvodima za učenike od I-IX razreda i nastavni kadar. U ovoj školskoj godini u prvi razred upisano je 6 dječaka i 3 djevojčice.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je podsjetio da je prije tri godine odlukom Vlade Kantona Sarajevo Edukativni centar Nova Kasaba dodijeljen kao područna škola OŠ „Malta“, a obzirom da je udaljena 123 km od matične škole najudaljenija je područna škola u Europi.

„Želimo da pošaljemo poruku da tih 123 km koliko je ova obrazovna ustanova udaljena  od matične  škole nas ne može spriječiti u tome da izmamimo osmijeh na licima naše djece. Prva smo općina u Bosni i Hercegovini koja je uspostavila praksu da na početku školske godine nagradi prvačiće ruksacima i školskim priborom, te već trinaestu godinu zaredom tradicionalnom manifestacijom „Dan dječije radosti“ radimo na jačanju svijesti o kupovini domaćih proizvoda“, naglasio je općinski načelnik.

Ove godine, 616 prvačića novosarajevskih osnovnih škola dobilo je školske ruksake sa potrebnim priborom, dok je podijeljeno rekordnih 2.490 paketića sa domaćim proizvodima.

Predstavnici roditelja čija djeca idu na nastavu u Edukativni centar Nova Kasaba, učitelji i nastavnici zahvalili su se na podršci koju Općina Novo Sarajevo pruža povratnicima u ovaj dio Bosne i Hercegovine, kao i na pomoći u ostvarivanju prava na obrazovanje i jezik.

 

 

 

U Dječijoj kući ozvaničeno pokretanje Accelerator Laba Bosna i Hercegovina

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) je, 10. oktobra ove godine u Dječijoj kući “Novo Sarajevo”, ozvaničio pokretanje Accelerator Lab-a, inicijative usmjerene ka pronalaženju rješenja za ubrzani razvoj u 21. stoljeću. U pitanju je globalna inicijativa UNDP-a, a od 60 novouspostavljenih “laboratorija razvoja” samo su dvije u Evropi. Njihov zadatak je da koriste snagu lokalnih inovacija, kolektivne inteligencije i društvenog eksperimentiranja u rješavanju kompleksnih razvojnih izazova današnjice.

UNDP je promociju kojoj je prisustvovao i općinski načelnik Nedžad Koldžo obilježio različitim aktivnostima, od kojih se ističe praktična radionica “Moj kvart budućnosti”, na kojoj je sedam različitih dobnih skupina, od predškolske do treće životne dobi, kreiralo Lego makete razmišljajući o budućnosti svoje okoline. Za sve učesnike radionice Lab je obećao u znak zahvalnosti zasaditi po jedno drvo u “Šumu ideja“ koja će se nalaziti u parku Betanija.

U narednom periodu Accelerator Lab će proći ciklus učenja, identifikujući izazove, istražujući i testirajući različite mogućnosti kako kako bi došli do više potencijalnih rješenja određene probleme u društvu.

Rad mreže Accelerator Lab-ova podržavaju Razvojni fond Katara (Qatar Fund for Development) i Organizacija za saradnju SR Njemačke (German Cooperation), dok su partneri Agencija za razvojnu saradnju Italije (Italian Agency for Development Cooperation) i britanska Fondacija za inovacije Nesta.

Treći ciklus besplatne škole plivanja za novosarajevske osnovce

Općina Novo Sarajevo, u saradnji sa JP „Olimpijski bazen Otoka“, nastavlja organizaciju besplatne škole plivanja za učenike novosarajevskih osnovnih škola, sa ciljem edukacije djece osnovnim plivačkim vještinama i usavršavanjem pravilnog izvođenja plivačkih tehnika.

Časovi plivanja na Olimpijskom bazenu Otoka omogućeni su svim osnovcima od II do IX razreda, bez obzira da li su u kategoriji plivača ili neplivača, jer su selektirani u homogene grupe nakon testiranja i to: neplivač, plutač, poluplivač, plivač početnik i plivač.

Nakon uspješne realizacije obuke škole plivanja za učenike osnovnih škola: „Velešićki heroji“, „Pofalići“, „Hrasno“ i „Čengić vila I“, te  Škole za srednje stručno i radno osposobljavanje i Centra “Vladimir Nazor”, nastavljaju se aktivnosti sa učenicima osnovnih škola „Grbavica II“ (dvije grupe), „Malta“ i “Hrasno”.

Škola plivanja za učenike navedene tri škole trajat će od 14. do 18. oktobra u terminima od 09:00-10:00 sati, te od 21. do 25. oktobra od 15:00-16:00 sati.

Do sada je besplatnu školu plivanja prošlo ukupno 202 učenika novosarajevskih osnovnih škola.

Obavještenje Službe za boračko – invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo

Služba za boračko – invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava da će Udruženje ratnih vojnih invalida Općine Novo Sarajevo u utorak,15. oktobra ove godine vršiti podjelu prehrambenih paketa za sve ratne vojne invalide s procentom invalidnosti 30%.
Ove godine prehrambene pakete dobit će svi ratni vojni invalidi (30%) koji imaju prebavalište na području Općine Novo Sarajevo, a na evidenciji su Službe za boračko – invalidsku zaštitu Općine.
Podjela paketa vršit će se u prostorijama udruženja u ulici Hamdije Čemerlića br. 49 – B , u terminu od 9:00 do 14:00 sati.

Saniran plato na ulazu u Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju na Grbavici

Na području Općine Novo Sarajevo završeni su radovi na sanaciji platoa, pristupne rampe, trotoara sa visokim ivičnjacima u ulici Grbavička 2c, ispred Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Ovim radovima prevaziđen je dugogodišnji problem pristupa pacijenata ulazu u Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, a posebno osobama za poteškoćama u kretanju, zbog nepropisnog parkiranja motornih vozila na trotoar.

Radovi se izvode u okviru Ugovora na sanaciji pješačkih staza i trotoara. Za ovu godinu planirana je sanacija staza i trotoara u više mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo, a sve prema prijedlozima Savjeta mjesnih zajednica.

Škola streljaštva u Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo”

U streljani Sportske dvorane „Novo Sarajevo” započele su aktivnosti na realizaciji projekta besplatne „Škole streljaštva” .

Radionice će se, zbog velike zainteresovanosti polaznika, održavati u večernjim satima. Do sada je prijavljeno više od 250 učenika novosarajevskih osnovnih škola sa kojima će raditi treneri Streljačkog kluba „Željezničar“.

Cilj ove aktivnosti je promocija bavljenja streljaštvom što većeg broja djece i mladih.

Projekat „Škole streljaštva” realizuje JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrada na području općine Novo Sarajevo

U skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, Općina Novo Sarajevo  je u saradnji sa upraviteljima zgrada realizirala projekat nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada.

Ove godine ugovori su potpisani sa dva izvođača radova, firmom „KOLINVEST“ doo Sarajevo i „EKO – GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo za dva lota, a za ove namjene Općina je izdvojila sredstva u iznosu od oko 157.000 KM.

Radovi su izvedeni na slijedećim objektima kolektivnog stanovanja: u ulici  Malta br. 9 i Malta br.11, u ulici  Grbavička 35,  Grbavička 7b,  Skopljanska 9,  Muhameda ef. Pandže 51, Fojnička 1, Grbavička 6a, Zagrebačka 53-55, Humska 242-244, Muhameda ef. Pandže 53, Muhameda ef. Pandže 63 i ulici Muhameda ef. Pandže 65.

Odabir objekata na kojima su izvođeni radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu odabira zgrada i načinu realizacije radova nužnih popravki na zajedničkim dijelovima odabranih zgrada općine Novo Sarajevo, te na osnovu dostavljenih Planova nužnih popravki za 2018. godinu od strane upravnika zgrada.

 

 

Objavljen Javni poziv privrednicima za subvencioniranu Liniju BBI banke i Općine Novo Sarajevo

Javni poziv za subvencioniranu liniju Bosna Bank International i Općine Novo Sarajevo objavljen je 07.10.2019. g. u dnevnim novinama i na web stranicama BBI banke i Općine. Radi se o Liniji koja će privrednicima sa područja Novog Sarajeva, uz subvenciju Općine, omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranja po stopi od nula posto. Za realizaciju ove Linije BBI je osigurala sredstva u iznosu od četiri miliona KM.

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti – fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Odlukom o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama – finansijska linija za podsticaj zapošljavanju privrednim subjektima za 2019. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11/19) koji: imaju sjedište ili poslovnicu na području Općine Novo Sarajevo i koji su 100% vlasništvo državljana Bosne i Hercegovine, imaju sjedište ili poslovnicu na području općina Kantona Sarajevo i koji su 100% vlasništvo državljana BiH, uz uslov zapošljavanja novog/novih radnika koji ima/imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Općine Novo Sarajevo od najmanje godinu dana prije zapošljavanja (dugoročna finansiranja), posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta, prema podacima iz CRK-a, imaju tekuću klasifikaciju S1 prema International Financial Reporting Standards (IFRS)1. Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška privrednim subjektima u održavanju broja zaposlenih i novom zapošljavanju u cilju rasta ukupnih privrednih aktivnosti.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom „Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Novo Sarajevo“ lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijanovosarajevo@bbi.ba.

Dodatne informacije mogu se dobiti i u BBI poslovnici Novo Sarajevo, te pozivom na 033/275-137, 275-507, 275-289 i 257-702. Proces odobrenja primljenih zahtjeva traje do 31.12.2019. g.

Javni poziv svi zainteresovani mogu preuzeti na web stranici BBI banka i Javni pozivi Općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo učešćem podržala “Šarenu paradu” u okviru Dječije nedjelje

Općina Novo Sarajevo je, i pored podržanog projekta putem Javnog poziva pod nazivom „Mobilni tim za Novo Sarajevo“, Udruženju porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“ pružila punu podršku i 07. oktobra ove godine na zvaničnom otvaranju „Dječije nedjelje“ kroz učešće na Trećoj dječijoj šarenoj paradi.

Svake godine u oktobru obilježava se Dječija nedjelja, sedmica kada se ističu prava svakog djeteta, sa posebnim osvrtom na zdravo odrastanje kao ključ zdravog djetinjstva. Učesnici ovogodišnje dječije parade su, uz podršku Sarajevo taxi-ja i Općine Novo Sarajevo, svoju rutu započeli ispred prostorija Udruženja, krećući se glavnom saobraćajnicom kroz općinu Novo Sarajevo i Centar, pa sve do BBI Centra gdje su se okupila djeca i iz vrtića, osnovnih, te srednjih škola u Sarajevu.

Nakon održanog prigodnog programa ispred Katedrale, svi okupljeni su nastavili svoje druženje u Jelićevoj ulici gdje je upriličena predstava „Kako se pravi pjesma“ u izvedbi Kazališta slijepih i slabovidnih iz Zagreba. U paradi su, pored predstavnika Općine Novo Sarajevo, učestvovale i brojne javne ličnosti, te predstavnici lokalnih i kantonalnih vlasti.

Slogan ovogodišnje manifestacije je „Sretan ćeš biti svijete, kada usrećiš dijete!“

Obilježena 27. godišnjica bitke „11 plavih“

Delegacija Općine Novo Sarajevo položila je cvijeće i odala počast šehidima i poginulim borcima na spomen-obilježju „Trg heroja“ u povodu obilježavanja 27. godišnjice bitke kod  „11 plavih“.

Ovom prilikom, održana je i centralna manifestacija kojoj su prisustvovali predstavnici Udruženja organizatora otpora i ratnih veterana „Trg heroja“, te boračkih udruženja sa područja Općine Novo Sarajevo, članovi porodica šehida i poginulih boraca i učenici OŠ „Hrasno“.

Bitka za „11 plavih”, koja se vodila od 5. do 7. oktobra 1992. godine jedna je od ključnih bitaka za odbranu naselja Trg Heroja, Hrasno brdo, Općinu Novo Sarajevo, Grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.