Bajram Šerif Mubarek Olsun

Svim vjernicima islamske vjeroispovjesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban-bajrama, sa željom da praznik provedu u miru i blagostanju.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo

Potpisani Ugovori o dodjeli sredstava vjerskim zajednicama

Općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisao je, 30. jula ove godine, ugovore sa predstavnicima vjerskih zajednica o dodjeli grant sredstava u ukupnom iznosu od 80.000 KM, a koja su planirana u općinskom budžetu za 2020. godinu.

Ugovore su potpisali: župnik Župnog ureda „Presvetog Trojstva“ Sarajevo vlč. Marinko Filipović, proto-stavrofor Čedomir Đelmo ispred Srpske pravoslavne crkve, crkvene opštine i parohije Dolačka i sekretar Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Muhamed Memić.

„Vjerske zajednice dio su ovog društva. Iako nije naša nadležnost mi imamo moralnu obavezu da pomognemo u njihovom nesmetanom funkcionisanju i to činimo dugi niz godina“ poručio je, ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo.

Sredstava su raspoređena na osnovu broja vjerskih objekata, izraženih potreba i zahtjeva vjerskih zajednica na području Općine Novo Sarajevo,  a biće namijenjena za tekuće održavanje vjerskih objekata, nabavku sitnog inventara, opreme za nesmetan rad vjerskih zajednica  i plaćanje režijskih troškova.

Nakon rekonstrukcije vodovodnog sistema u ulici Muhameda ef. Pandže počeli radovi na sanaciji saobraćajnice u dužini oko 700 metara

Nakon što su završeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže u naselju Velešići u ulici Muhameda ef. Pandže u dužini oko 700 metara, radnici firme „Bosman“ počeli su radove na sanaciji saobraćajnice.

Navedenim radovima planirana je sanacija prokopa na glavnom kraku ulice Muhameda ef. Pandže u dužini od oko 500 sa sanacijom i drugih oštećenja na ovoj dionici. Krak ulice Muhameda ef. Pandže od broja 373 do broja 397 planirano je da se sanira u punom profilu pristupne saobraćajnice u dužini od oko 200 metara od spoja sa glavnim krakom ulice do okretnice unutra naselja. Procijenjena vrijednost radova je oko 80.000 KM.

Radove je sa saradnicima obišao načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.

Na ovom lokalitetu u prethodnom periodu izvršena je rekonstrukcija vodovodne mreže čime se riješio dugogodišnji  problem gubitaka iz distributivnog cjevovoda DN 400 dužine oko 290 metara, te rekonstrukciji mreže DN 100 sa izradom 15 priključaka dužine oko 410 metara, a koji je prepoznat kao glavni uzročnik klizišta. Radovi su izvedeni od strane firmi „Vodovod i Kanalizacija“ i “Mimas ing” d.o.o.Sarajevo.

Pomenutim radovima i ranije provedenim hitnim mjerama na sanaciji klizišta otklonjena je  opasnost po stanovnike ove ulice, ali je i riješen dugogodišnji problem gubitaka vode izazvanog dotrajalošću vodovodne mreže.

Ukupna vrijednost navedenog projekta sa završnom sanacijom i asfaltiranjem saobraćajnice je oko 317.000 KM.

 

 

Uručena rješenja o priznatom pravu na jednokratnu novčanu pomoć za 105 nezaposlenih demobilisanih boraca sa područja Općine Novo Sarajevo

U Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo“, 29. jula ove godine, uručena su rješenja o priznatom pravu na jednokratnu novčanu pomoć za 105 nezaposlenih demobilisanih boraca sa područja Općine Novo Sarajevo.

Pravo učešća imali su isključivo demobilisani borci koji nisu ostvarili drugi borački status, a koji su na dan 18.03.2020. godine bili prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je pojasnio kako se radi o jednoj od 14 mjera iz Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće, koje su utvrđene u Rebalansu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u cilju ublažavanja posljedica pandemije. Dodao je i da će se u narednom periodu voditi računa o ovoj populaciji koja nisu obuhvaćeni nijednim važećim propisom i zakonom.

U cilju ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom korona virusa, 105 nezaposlenih demobilisanih boraca ostvarili su pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 200 KM, a na osnovu donesenog Pravilnika i raspisanog Javnog poziva.

 

Održana 39. i 40. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. jula ove godine, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, održalo je 39. i 40. redovnu sjednicu kojima je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na 39. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, kao i Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava na ime pomoći u školovanju za učenike srednjih škola i studente iz reda boračke populacije slabijeg imovnog stanja za školsku/akademsku 2019./2020. godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo.

Na sjednici je podržan Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 2. Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća. Razmatran je i usvojen Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za pokretanje procedure za iskazivanje interesa dužnika Općine Novo Sarajevo za izmirenje potraživanja po osnovi glavnog duga glavnog duga i troškova sudskog postupka uz oslobađanje od plaćanja zakonskih zateznih kamata, ugovorenih kamata i troškova sudskog postupka.

Vijećnici su usvojili slijedeće izvještaje: Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2019. godinu, Izvještaj o radu Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2019. godinu, Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o realizaciji plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za 2019. godinu i Godišnji izvještaj o radu i poslovanju JP „ONSA“ d.o.o Sarajevo.

Primljene su k znanju slijedeće informacije:

  • Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period od 01. januar do 31. mart 2020. godine,
  •  Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2019. godinu i program rada za 2020. godinu,
  •  Informacija o provedbi Plana zaštite od požara za područje Općine Novo Sarajevo, za 2019. godine,
  • Informacija o stanju saobraćaja u mirovanju na području Općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za rješavanje,
  • Informacija o stanju javnih zelenih površina,
  • Informacija o stanju komunalne higijene na području Općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u MZ, uz prijedlog mjera za poboljšanje.

Na 40. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, podržan je Nacrt Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području Općine Novo Sarajevo koji se upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, odnosno od 01.08-30.09.2020. godine.
Ovom prilikom, usvojen je Izvještaj o stanju klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 01. januar – 30. juni 2020. godine. Podnesena je Informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) korisnika tuđe njege i pomoći, na području Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, kao i Informacija o realizaciji kapitalnih projekata.

Potpisani ugovori na sanaciji pješačkih staza i trotoara na području Općine, te rekonstrukciji biciklističke staze u ulici Azize Šaćirbegović

U zgradi Općine Novo Sarajevo u utorak, 28. jula ove godine upriličeno je potpisivanje dva ugovora iz oblasti saobraćaja, a radi se o izvođenju radova na sanaciji pješačkih staza i trotoara na području općine Novo Sarajevo, te o rekonstrukciji biciklističke staze u ulici Azize Šaćirbegović.

Ugovore su potpisali Općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktori firme „Braća Mujić export-import“ d.o.o. Sarajevo i „Buljan-ceste“ d.o.o. Kreševo.

U svom obraćanju za medije, općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je da se radi o dva značajna ugovora, budući da se tiču rekonstrukcije i sanacije pješačkih površina, a realizirat će se u skladu sa zahtjevima novosarajevskih mjesnih zajednica.

„Ugovorom u vrijednosti od oko 35.000 KM u ulici Azize Šaćirbegović predviđeno je obilježavanje obostrane biciklističke staze jednosmjernog karaktera sa svom pratećom horizontalnom i vertikalnom  saobraćajnom signalizacijom koja se proteže od mosta na Malti do kružnog toka u naselju Hrasno brdo, čime ćemo na području Općine dobiti treću obostranu poprečnu biciklističku stazu, jer su prethodnih godina izvedeni radovi na obilježavanju biciklističkih staza u ulicama Topal Osman-paše i Hamdije Čemerlića“, istakao je načelnik Koldžo. Izgradnja poprečnih biciklističkih staza predstavlja trajno opredjeljenje Općine Novo Sarajevo, obzirom da je izgradnja longitudinalnih biciklističkih staza u nadležnosti Grada Sarajeva, dodao je načelnik Koldžo.

Ugovor o sanaciji pješačkih staza i trotoara podrazumijeva radove na području mjesnih zajednica „Željeznička“ i „Grbavica I“,  kao i sanaciju manjih oštećenja na stazama i trotoarima na prostoru cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo.

Radi se, naime o prvom ugovoru u vrijednosti od 150.000 KM, koje je potpisan u okviru dvogodišnjeg Okvirnog ugovora čija je vrijednost oko 700.000 KM. Do kraja ove godine, planirano je izvođenje radova na sedam novosarajevskih mjesnih zajednica za šta je planirano oko 400.000 KM.

 

 

 

Devastirana javna česma kod Malezijskog mosta na Čengić Vili

Na području Općine Novo Sarajevo sve su učestalije devastacije javnih objekata, a naročito javnih česmi koje se intenzivirano koriste u ljetnom periodu.

Prošle sedmice zabilježena je veća devastacija javne česme kod Mosta malezijsko – bosanskohercegovačkog prijateljstva na Čengić Vili. Česma se nalazi na šetnici duž obale Miljacke i neupitno je da se radi o vandalskom činu.

Nadležna Općinska služba odmah je poduzela mjere na sanaciji predmetne česme kako bi se što prije njen izgled vratio u prvobitno stanje.

Općina Novo Sarajevo, ovim putem apeluje na građane da čuvaju svoju imovinu, te da ukoliko uoče vandalizam na objektima isti bez odlaganja prijave nadležnoj policijskoj stanici, kako bi se radilo na pronalaženju izvršilaca.

 

Finansijska podrška javnim ustanovama iz oblasti kulture u cilju ublažavanja posljedica pandemije

U Dječijoj kući Novo Sarajevo, 27. jula ove godine, općinski načelnik Nedžad Koldžo je potpisao Ugovore o finansijskoj podršci javnim ustanovama iz oblasti kulture u u cilju ublažavanja posljedica pandemije.

Ugovore su potpisali u ime JU Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, direktorica  Elma Hašimbegović,  JU Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Republici Bosni i Hercegovini direktor Sakib Pleh, Biblioteke grada Sarajeva v.d. direktorica Elma Marić-Jašarević i JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo v.d. direktorica Zorica Miličević.

Općina Novo Sarajevo je na osnovu donesenog Pravilnika i raspisanog Javnog poziva pristupila realizaciji mjera iz Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće, koje su utvrđene u Rebalansu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, a od kojih se jedna od mjera odnosi i na transfer u oblasti kulture i sporta u cilju ublažavanja posljedica pandemije.

U obraćanju prisutnima, općinski načelnik Nedžad Koldžo pojasnio je kako se radi o jednoj od 14 mjera podrške i pomoći za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa,  te da je jedan od uslova bio da javne  ustanove iz oblasti kulture imaju svoje sjedište ili svoju djelatnost obavljaju na području Općine Novo Sarajevo.

Predstavnici četiri javne ustanove zahvalili su se na podršci koju im je, na ovaj način, pružila Općina Novo Sarajevo i općinski načelnik kako bi što lakše prebrodili krizu uzrokovanu pandemijom korona virusa.

Visina i način utroška dodijeljenih finansijskih sredstava, utvrđeni su uzimajući u obzir visinu prihoda i rashoda koje su javne ustanove ostvarile u prethodnoj i tekućoj godini u periodu mart, april  maj, te cijeneći položaj u kojem se trenutno nalaze.

Ukupno izdvajanje za sve četiri navedene javne ustanove iz oblasti kulture iznosi 73.600 KM.

 

Obilježena 27. godišnjica od pogibije ratnih komandanata Envera Šehovića i Zahira Panjete

U organizaciji Udruženja „1. Slavna – 111. Viteška brigada“ – Sarajevo, a povodom obilježavanja 27. godišnjice pogibije ratnih komandanata Envera Šehovića i Zahira Panjete, te njihovih saboraca, delegacija Općine Novo Sarajevo položila je cvijeće na Šehidskom mezarju Kovači, na mezarju prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića i haremu Ali-pašine džamije.

Delegacija Općine Novo Sarajevo položila je cvijeće i na Spomen – obilježje na mjestu pogibije ratnih komandanata i ostalih saboraca, te na Golom Brdu Žuč gdje je upriličen historijski čas i obraćanje gostiju i učesnika, te druženje veterana.

Povodom obilježavanja 27. godišnjice pogibije ratnih komandanata Envera Šehovića i Zahira Panjete u ponedjeljak 27. jula u Memorijalnom centru Novo Sarajevo, Općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisao je Sporazum o finansiranju projekta  serijal dokumentarnih filmova “Iza ordena 9 Heroja”” – Enver Šehović sa predstavnicima Udruženja za kulturu i razvoj umjetnosti „Reakcija“.

Potpisan Sporazum o finansiranju projekta serijal dokumentarnih filmova „Iza ordena 9 Heroja“ – Enver Šehović

Povodom obilježavanja 27. godišnjice pogibije ratnih komandanata Envera Šehovića i Zahira Panjete, 27. jula ove godine u Memorijalnom centru Novo Sarajevo potpisan je Sporazum o finansiranju projekta „Serijal dokumentarnih filmova „Iza ordena 9 Heroja“ – Enver Šehović, heroj odbrambeno – oslobodilačkog rata“.

Sporazum o finansiranju projekta potpisali su načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i predsjednik Udruženja za kulturu i razvoj umjetnosti „Reakcija“ Edin Lonić.

U svom obraćanju Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je kako ove godine zbog epidemije korona virusa, nažalost nije moguće organizirati niz memorijalnih aktivnosti u povodu godišnjice pogibije ratnih komandanata, a kako je to bila tradicija prethodnih godina, pa je potpisivanje Sporazuma za realizaciju jednog ovakvog projekta upriličeno na današnji dan.

” Općina Novo Sarajevo svake godine u saradnji sa udruženjen  1. Slavna-111. Viteška brigada organizira niz aktivnosti u znak sjećanja na rahmetli komandante Envera Šehovića i Zahira Panjetu u cilju njegovanja kulture sjećanja, te prenošenja historije na slavne borbe našim mlađim naraštajima. Ove godine nažalost smo zbog epidemiološke situacije morali otkazati te aktivnosti, ali smo uspjeli izdvojiti određena finansijska sredstva i podržati realizaciju jednog velikog projekta snimanja serijala dokumentarnog filma o devet heroja, a među kojima je i naš komandant rahmetli Enver Šehović”, istakao je načelnik Koldžo, te dodao da se radi o vrhunskoj produkciji i devet serijala o devet ratnih bosanskohercegovačih heroja.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu od 10.000 KM.