Jednokratne naknade i pomoć porodiljama s područja Općine Novo Sarajevo

Za šest mjeseci ove godine dodijeljene su jednokratne naknada po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, te mjesečne novčane pomoći za nezaposlene porodilje..

Pravo na jednokratnu naknadu porodiljama koje su dobile blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete u iznosu od 500 KM  ostvarile su 32 porodilje. I to: 24 majke trećeg djeteta, 5 majki blizanaca, 2 majke četvrtog djeteta i 1 majka petog djeteta.

Novčanu pomoć u iznosu od 50 KM u trajanju od 12 mjeseci ostvaruju porodilje koje nisu u radnom odnosu.

Ova vrsta pomoći dodijeljena je: u januaru za 190 porodilja, u februaru za 185 porodilja, u martu za 177 porodilja, u aprilu za 178 porodilja, u maju za 169  i junu za 164 porodilje.

Sredstva se isplaćuju u skladu sa Odlukom o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu i Odlukom o dodjeli  jednokratne  naknade za porodilje  po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, usvojenim od strane Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Potpisan ugovor o izvođenju radova na održavanju objekata uz saobraćajnice

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor firme“SUDEL“ d.oo. Sulejman Delalić potpisali su, 16. jula ove godine, ugovor o izvođenju radova na održavanju objekata uz saobraćajnice – potporni zidovi na području Općine Novo Sarajevo.

U okviru ovog ugovora biće realizovano tekuće održavanje postojećih potpornih zidova u skladu sa programom održavanja objekata uz cestu gdje je ugrožen pješački i kolski saobraćaj.

U obraćanju, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da na padinskim dijelovima Općina Novo Sarajevo postoji veliki broj klizišta, te lokaliteta gdje su nekada bili odroni koji su se sanirali potpornim zidovima.

„Vrijeme čini svoje i mi svake godine imamo potrebu za rekonstrukcijom, sanacijom ili adaptacijom pojedinih potpornih zidova u skladu sa zahtjevima Savjeta mjesnih zajednica”, naglasio je općinski načelnik.

Za izvođenje radova na održavanju objekata uz saobraćajnice – potporni zidovi na području Općine Novo Sarajevo biće izdvojeno oko 55.000 KM.

Održana javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je na 30. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, razmotrilo i usvojilo Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“ i zaključkom uputilo na Javnu raspravu.

U prostorijama JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, 15. jula ove godine, održana je Javna rasprava na temu: Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“.

Raspravi je pored predstavnika Nosioca pripreme –  Općine Novo Sarajevo i Nosioca izrade – Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, prisustvovao određen broj vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo i veliki broj građana. Na raspravi su nakon uvodnih izlaganja, ovlašteni planeri iz Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo prezentirali smjernice za izradu Urbanističkog projekta „Grbavica II – Strojorad“ iz Nacrta Odluke o pristupanju izradi navedenog plana. U diskusiji su učestvovali prisutni građani i zainteresovana lica, te dali svoje prijedloge, primjedbe i sugestije.

Građani i sva zainteresirana lica mogu svoje primjedbe dostaviti u pisanoj formi, Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizam do 30.07.2019.godine, obzirom da je Zaključkom Općinskog vijeća Novo Sarajevo, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Grbavica II – Strojorad“ stavljen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja građani, investitori i drugi zainteresovani subjekti, mogu dostaviti putem protokola Općine Novo Sarajevo – Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma ili elektronskim putem na e-mail: urbanizam@novosarajevo.ba.

Sastanak sa predstavnicima KJKP „Rad” i KJKP „Park”

U zgradi Općine Novo Sarajevo, 15. jula ove godine, održan je sastanak posvećen komunalnoj higijeni koja nije zadovoljavajuća na području općine i realizaciji grant sredstava odobrenih od strane općine prema preduzećima KJKP „Rad“ i KJKP „Park“.

U radu sastanka učestvovali su općinski načelnik Nedžad Koldžo, direktorica KJKP „RAD“ Vera Arnautović i direktor KJKP „Park“ Edin Abdurahmanović sa saradnicima.

Ovim povodom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je istakao da iako općina nije nadležna izdvaja značajna sredstva za komunalnu higijenu.

Konstatovano je da je potrebno uložiti dodatne aktivnosti da bi se  poboljšalo stanje komunalne higijene i da će općina u narednim godinama obezbijediti materijalna sredstva za nastavak aktivnosti nabavke zvona- posuda za odvojeno prikupljanje otpada.

Sa predstavnicima KJKP „ Park“ dogovoreno je da se evidentiraju sve javne zelene površine koje nisu obuhvaćene kantonalnim programom i planom održavanja kako bi se iznašao način i sredstva i za njihovo održavanje.

Zaključak sastanka je da sredstva koja Kanton Sarajevo izdvaja za održavanje dječijih i sportskih igrališta u ovoj godini nisu dovoljna,  te da je potrebno insistirati da se u skladu sa važećim propisima obezbijede na odgovarajućem nivou.

Potpisani Ugovori sa predstavnicima organizacija civilnog društva

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, 15. jula ove godine,  u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo  potpisao je ugovore sa predstavnicima 11 organizacija civilnog društva čiji projekti su odabrani  po Javnom pozivu za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša.

Općina Novo Sarajevo uspješno primjenjuje Odluku o načinu odabira i praćenju realizacije projekata  nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Ove godine u okviru Javnog poziva odobreno je 11 projekta za šta je iz općinskog budžeta izdvojeno oko 165.000 KM, rekao je općinski načelnik Koldžo.

Ovom prilikom, predstavnici civilnog društva predstavili su svoje projekte, te se zahvalili Općini Novo Sarajevo na podršci.

Općina Novo Sarajevo podržala je 11 projekata iz slijedećih oblasti:

Oblast obrazovanja:

1. Projekat “Vršnjačko nasilje- nema šanse”, Udruženja Centar za razvoj omladinskog aktivizma- CROA, u iznosu od 15.000 KM;

2. Projekat “Znanjem protiv droge –edukacija mladih o štetnosti psihoaktivnih supstanci, Udruženja za psihosocijalnu promociju i pozitivnu afirmaciju humanih vrijednosti „Momentum“, u iznosu od 16.820 KM;

Oblast podrška mladima:

1. Projekat “Pokreni se-poticanje na aktivizam mladih“, Udruženja Judo klub „Olimp“, u iznosu od 9.985 KM;

Oblast zaštite okoliša

1. Projekat „Kreiranje edukativnog parka sa zelenim površinama PMF-a“, Udruženja studenata biologije u BiH, u iznosu od 15.120 KM;

2. Projekat „Jačanje partnerstva mladih u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti“, Udruženja Centar za okolišno održivi razvoj –COOR, u iznosu od 19.512,50 KM;

Oblast kulture:

1. Projekat „Mladi i književnost“, Udruženja međunarodni festival književnosti, u iznosu od 18.360 KM;

Oblast sporta:

1. Projekat „Mini i uno košarkaške radionice i takmičenja, Udruženja košarkaški klub BBY, u iznosu od 19.970 KM;

2. Projekat „Karate i pravilna ishrana za zdravo i sretno odrastanje“, Udruženja Karate klub „Sensei“, u iznosu od 9.240 KM;

3. Projekat „Liga u košarci osnovnih škola u Općini Novo Sarajevo, Udruženja Košarkaši klub „Sampi“, u iznosu od 13.994,00 KM;

Oblast podrške za djecu u razvoju:

1. Projekat „ Integracija u društvo kroz plivanje“, Udruženja plivački klub „Spid“, u  iznosu od 17.275 KM;

2. Projekat Mobilni tim za „Novo Sarajevo“, Udruženja porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“, u iznosu od 9.020 KM.

 

 

Sanacija pješačkih staza i trotoara na području Općine Novo Sarajevo

U toku su radovi na sanaciji sanaciji pješačkih staza i trotoara u Općini Novo Sarajevo. Sve je spremno i za asfaltiranje na području MZ Željeznička u ulici Kolodvorska 13.

U prethodnom periodu sanirane su sljedeće lokacije: u MZ Malta – Paromlinska 29-33, MZ Trg heroja – Trg heroja 10 i Porodice Ribar 2 , 4-10, zatim u MZ Grbavica I:  Grbavička 39, 25-31, MZ Čengić Vila I – Nedima Filipovića 9-23, Behdžeta Mutevelića 2a, MZ Malta – Ložionička, MZ Željeznička – Vilsonovo šetalište Hamdije Ćemerlića 31-37, Zmaja od Bosne 34-40, MZ Dolac – Fra Matije Divkovića, MZ Kovačići – Emerika Bluma 16 i Ljubljanska 22a, MZ Grbavica II Kemala Kapetanovića 27-41, te MZ Velešići – Muhameda ef. Pandže 9.

Sanacijom staza i trotoara obuhvaćeni su radovi na uklanjanju slojeva postojećeg asfalta i tampona, tamponiranje, zamjena i postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje staza i trotoara.

Izvođač radova je KJKP „RAD“ Sarajevo, a zahtjevi mjesnih zajednica  iz javne rasprave o Budžetu Općine Novo Sarajevo su uzeti kao prioritet.

Za ove namjene planirano je oko 300.000 KM

 

 

Podrška realizaciji projekata iz oblasti sporta i kulture

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, direktor JP „ONSA” d.o.o. Sarajevo Mirza Ramić i v.d. direktorica Međunarodnog centra za djecu i omladinu „Novo Sarajevo” Zorica Miličević potpisali su, 12. jula ove godine, ugovore o realizaciji  projekata iz oblasti sporta i kulture. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 170.000 KM.

“Ovo je način da se realizuju naši strateški ciljevi  kada je u pitanju razvoj sporta i kulture. Ove godine proširen je dijapazon projekata koji će biti  besplatni za sve novosarajevske učenike”, izjavio je, ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo

U saradnji sa  JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo predviđena je realizacija četiri projekta. I to: Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na nogometnim terenima“, „Unapređenje zdravlja kroz sportsko rekreativne aktivnosti“, „Škola rukometa“ i „Škola streljaštva“.

Prema riječima direktora JP „ONSA” d.o.o. Sarajevo Mirze Ramića sve ove aktivnosti biće realizovane u saradnji  sa sportskim udruženjima sa područja Općine Novo Sarajevo, uz učešće učenika novosarajevskih osnovnih škola i polaznika sportskih klubova koji egzistiraju na području općine.

Za ovu namjenu Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu od 80.000 KM.

Za poboljšanje rada Dječije kuće, objekta koji je Općina Novo Sarajevo otvorila prije nekoliko mjeseci i koji u punom  kapacitetu treba da započne sa radom početkom nove školske godine predviđeno je 90.000 KM.

Tim povodom, v.d. direktorica Međunarodnog centra za djecu i omladinu „Novo Sarajevo” Zorica Miličević je izjavila da će potpisani ugovor omogućiti, prije svega,  povećanje sadržaja i kvaliteta rada kulturnih ustanova koje će u augustu biti mjesta prikazivanja filmskih projekcija Sarajevo film festivala.

 

 

Okončani radovi u ulici Ljubljanska

Na osnovu predloženih prioriteta Općine Novo Sarajevo, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je okončala izvođenje radova u ulici Ljubljanska. Izvršena je rehabilitacija ove ulice sa nivelacijom šahtova. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 70.000 KM.

Što se ostalih predloženih lokacija tiče u toku je revizija projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela ulice Drinska, koja će obuhvatiti i nivelaciju postojećih šahtova. Po pribavljanju neophodnih saglasnosti Direkcija će pristupiti realizaciji ovog projekta.

Također, prema informacijama iz Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, očekuje se i početak radova na sanaciji ulice Marka Marulića. Procijenjena vrijednost radova iznosi 150.000 KM.

 

 

Radionica „Održiva urbana mobilnost u jednicama lokalne samouprave”

Savez općina i gradova Federacije BiH u saradnji sa GIZ Otvorenim regionalnim fondom za jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF EE) organizovao je, 10. jula ove godine, radionicu na temu Evropske sedmice mobilnosti.

Radionica je provedena u okviru projekata „Podrška jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH u promociji održive urbane mobilnosti” u partnerstvu sa projektom „Održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope, SUMSEEC II, kojeg sprovodi GIZ u ime Vlade Njemačke. Cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti planiranja održive urbane mobilnosti.

Fokus radionice je upoznavanje predstavnika gradova/općina sa konceptom održive urbane mobilnosti i Evropske sedmice mobilnosti za 2019. godinu (kako aplicirati; koji su uslovi, benefiti za opštinu/grad; prezentovanje primjera dobre prakse – implementiranih mjera iz EU zemalja, regije i BiH; kako selektovati pilot projekte, mjere i aktivnosti.

Radionici „Održiva urbana mobilnost u jednicama lokalne samouprave” – Evropska sedmica mobilnosti prisustvovali su i predstavnici Općine Novo Sarajevo.

Obilježena 24. godišnjica od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici

U Potočarima, 11. jula ove godine, obilježena je 24 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Tim povodom, u Tvornici akumulatora, tadašnjem logoru, a današnjem muzeju žrtava genocida u Srebrenici, održana je komemoracija na kojoj su prisustvovale brojne delegacije iz cijelog svijeta, među kojima je bila i delegacija Općine Novo Sarajevo koju je predvodio općinski načelnik Nedžad Koldžo. Prisutnima su se obratili brojni zvaničnici, među kojima je i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

Nakon što je održana komemoracija u Potočarima, uslijedilo je odavanje počasti ubijenima ispred Spomenika u mezarju Potočari. Brojne delegacije, među kojima je i delegacija Općine Novo Sarajevo položile su ljiljane na postament, te učenjem Fatihe i minutom šutnje poklonile se žrtvama genocida u Srebrenici.

Dženaza je, ove godine, klanjana za 33 žrtve genocida koje su našle svoj smiraj. Dženazu je klanjalo i više od 80 novosarajevskih učesnika „Marša mira Srebrenica 2019“ koji su u prethodna tri dana prošli put od Nezuka do Potočara u organizaciji Općine Novo Sarajevo.