Vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo podržali nastavak aktivnosti na Projektu izgradnje objekta OŠ „Pofalići“

Na sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo prihvaćen je Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javna ustanova Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem i izgradnjom pristupne saobraćajnice sa javnim parkingom. Zajedničkim angažmanom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i  Općine Novo Sarajevo sporazumno će biti definisani i obezbijeđeni zakonom predviđeni preduslovi realizacije ovog kompleksnog projekta.

Tokom zasjedanja usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi elaborata o mjesnim zajednicama Općine Novo Sarajevo. Imajući u vidu obimnost projektnog zadatka, Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama i zaštitu čovjekove okoline je utvrdila da je neophodno produžiti rok za izradu elaborata. S tim u vezi podržana je izmjena roka sa 90 na 120 dana.

Podršku su dobila i dva Zaključka. Prvi se odnosi na davanje saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilštva, a drugi na ponovno raspisivanje Javnog poziva za projekte boračkih udruženja za 2021. godinu.

Prijedlog Odluke o postupku utvrđivanja prijedloga za davanje ili promjenu naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Novo Sarajevo nije dobio vijećničku podršku.

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Drugostepene stručne komisije, zatim Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za budžet i finansije, kao i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za strateško planiranje i razvoj općine.

Danas su verificirani mandati novim članovima Savjeta MZ „Kvadrant” Salki Mehanoviću, kao i Nejri Aganović u MZ „Pofalići II”.

Na kraju su razmatrane dvije Informacije. Predstavnici preduzeća “PARK”i “RAD’ govorili su o svojim aktivnostima na području općine, kao i o unapređenju i poboljšanju stanja komunalne higijene. Informacija o realizaciji kapitalnih projekata bila je posljednja tačka dnevnog reda 7. redovne sjednice Općinskog vijeća koja je održana online.

Na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih vrijednosti temperature zraka

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za vremenske prilike za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Nivo upozorenja je “NARANDŽASTO ” i podrazumijeva visoke vrijednosti temperature zraka, odnosno od 34-390 C, na jugu do 420 C.

Upozorenje je izdato za period od 28.07. do 01.08.2021.

Informacija je preuzeta sa web stranice Federalnog hidrometeorološkog zavoda:

http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/AKTUELNO/upozorenja.php

Sjećanje na heroje odbrane Sarajeva Envera Šehovića, braću Panjeta i njihove saborce

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe u haremu Ali-pašine džamije i na Spomen-obilježju “Jezera”, načelnik dr. Hasan Tanović i vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo odali su počast komandantu Prve slavne–111. viteške brigade Enveru Šehoviću, braći Zahidu i Esadu Panjeti i njihovim saborcima, među kojima je i Zlatko Kalamujić. Poginuli su na današnji dan, prije 28 godina, braneći glavni grad Bosne i Hercegovine.
U znak sjećanja na Envera Šehovića upriličena je i premijera filma posvećena tom heroju sarajevskog ratišta, komadantu brigade i 1. bataljona, nosiocu “Ordena heroja oslobodilačkog rata” i Zlatnog ljiljana.

Enver Šehović rođen je 15. januara 1967. godine u selu Bujakovina, u Opštini Foča, gdje je završio osnovnu školu. U Sarajevu je završio Srednju vojnu školu kopnene vojske, a u Beogradu Vojnu akademiju. Po završetku Akademije, vratio se u Sarajevo, gdje je u kasarni “Maršal Tito” radio kao poručnik na obuci novih pitomaca bivše JNA. Nakon prvih napada na Sarajevo, Šehović napušta JNA i priključuje se Teritorijalnoj odbrani (TO) naše zemlje.
Jedan od njegovih prvih ratnih zadataka bila je blokada kasarne u kojoj je do agresije radio. U akciji kodnog naziva “Grom”, koju poznajemo kao Pofalićka bitka, snage TO uz pomoć dobrovoljaca, 16. maja 1992. su počeli jednu od najvažnijih taktičkih bitaka u odbrani grada. Nakon osvajanja Orlića, zauzete su i Kota 850, Vis i Golo brdo.
Enver Šehović poginuo je 27. jula 1993. godine, komandujući odbranom Golog brda.

Život je taj dan izgubio i heroj Zahir Panjeta, kao i njegov brat Esad.

Privrednicima u Novom Sarajevu predstavljen Program razvoja male privrede 2021.

Privrednicima sa područja Općine Novo Sarajevo predstavljen je Program razvoja male privrede za 2021. godinu kojim je predviđeno da se dodijeli 8,49 miliona KM poticajnih sredstava koja izdvaja Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

U pozdravnim riječima načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović istekao je da je ovo je prvi put da se na području ove lokalne zajednice organizuje jedno ovakvo druženje sa privrednicima, kao i da postoji veliko interesovanje za programe razvoja i podrške privredi.

U okviru podrške privredi predviđeno je 11 programa i provođenje ovih mjera ima za cilj stabilizaciju ekonomskog stanja privrede, razvoj male privrede i nova zapošljavanja, rekao je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Nakon prezentacije, ministar Delić je odgovarao na brojna pitanja privrednika koji su se interesovali o načinu apliciranja. Razgovarano je i o mogućnostima uvođenja sistema digitalizacije i automatizacije, kako bi se privrednicima u narednim godinama olakšao i sam proces apliciranja za ova javna sredstva.

Privrednicima su detaljno predstavljeni programi kako bi mogli aplicirati na Javne pozive i ostvariti pravo na poticaj. Planirani pojedinačni programi za 2021. godinu su: kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima, subvencioniranje/refundiranje kamata po preuzetom kreditu kod komercijalnih banaka, poticaj za tehnološku modernizaciju, primjenu standarda kvalitete i digitalizaciju poslovanja, poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete u cilju unaprjeđenja konkurentosti i/ili novog zapošljavanja. Također, predviđeni su i poticaji projektima promocije obrtništva, poticaj za obuku mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje, poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva, poticaj za unapređenje preduzetništva u domenu pružanja administrativnih usluga dominantno izvozne orijentacije, poticaj novoosnovanim – start-up subjektima male privrede, poticaj razvoja ženskog preduzetništva i poticaj za razvoj poduzetništva mladih.

 

Polaganjem cvijeća na Vracama obilježen Dan ustanka naroda BiH

Gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić i načelnici općina Novo Sarajevo i Centar dr. Hasan Tanović i Srđan Mandić položili su cvijeće i odali počast na Spomen parku Vraca u povodu 80 godina od podizanja ustanka i početka narodnooslobodilačkog rata u BiH.

Na današnji dan 1941. godine narodi BiH započeli su oružanu borbu protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu i 27. juli se obilježava kao Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine.

„Drago mi je da danas sa ovog mjesta možemo poslati poruku kako vodimo računa o našim kulturno-historijskim spomenicima, kako i dalje gajimo i baštinimo časne ideje i tradicije antifašizma. Kompleks na Vracama ima svoju simboliku, ljepotu i važnost, te je krajnje vrijeme da oživimo jedan od najvećih simbola otpora i borbe građana protiv fašizma“, naglasila je, ovom prilikom, gradonačelnica Sarajeva.

Načelnici Tanović i Mandić pridružili su se čestitkama povodom Dana ustanka naroda  BiH. Istakli su da je Spomen park Vraca dio naše historije koji treba biti sačuvan za buduće generacije koje dolaze, te da je ovo mjesto koje nas iznova mora podsjećati na sve žrtve koje su pale za slobodu Bosne i Hercegovine, za granice Bosne i Hercegovine koje danas mnogi pokušavaju osporavati.

Ponovo je naglašena opredijeljenost da se i trajno riješi problem održavanja, odnosno istaknuto je da je cilj da Grad Sarajevo bude titular ovog kompleksa čime će trajno biti riješeno pitanje brige o spomeniku na Vracama.

Započela identifikacija korisnika lične i porodične invalidnine i korisnika prava na mjesečni novčani dodatak

Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava korisnike boračko-invalidske zaštite da je započela identifikacija korisnika lične i porodične invalidnine i korisnika prava na mjesečni novčani dodatak (DNRP).

Svi korisnici su dužni  po dobivanju poziva u roku od sedam dana javiti se u Službu  za boračko-invalidsku zaštitu sa rodnim listom  (ne stariji od šest mjeseci) i ličnom kartom, svakih šest mjeseci, da potpišu izjavu o identifikaciji.

Ukoliko korisnik boravi van  područja Općine Novo Sarajevo, koja vrši njegov obračun  sredstava invalidnine, potrebno je svakih šest mjeseci  ovom nadležnom organu  dostaviti ovjerenu  izjavu  o izvršenoj  svakoj identifikaciji. To podrazumijeva  izjavu ovjerenu od strane općinskog organa  u drugoj općini u FBiH odnosno opštini  koja se nalazi u Republici Srpskoj.

Ako korisnik stalno boravi u inostranstvu, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu koju ovjerava nadležni notarijat.

Identifikacija je potrebna da bi Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo mogla pratiti  statusne promjene korisnika,  a zbog kontrole izvršavanja Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica .

Ukoliko  se korisnik  ne odazove pozivu  za dostavljanje pomenute izjave  o životu ili ne pristupi neposrednoj identifikaciji, provostepeni organ dužan je do pribavljanja, zaključkom o privremenoj obustavi,  obustaviti isplatu stečenih prava.

Apel sugrađanima zbog devastacije mobilijara na dječijim igralištima

Na osnovu prijave naših sugrađana da je mobilijar u dječijem igralištu u neposrednoj blizini vrtića „Mašnica” posut prerađenim motornim uljem, radnici KJKP “RAD” odmah su izašli na teren i izvršili pranje i dezinfekciju.

Ovo igralište namijenjeno je za djecu do šest godina.

S obzirom da se na dječijim igralištima na prostoru Općine Novo Sarajevo svakodnevno nalazi veliki broj naših mališana, te prvenstveno zbog  njihove sigurnosti upućujemo apel svima onima koji su svjedoci devastacija prema parkovskom mobilijaru na igralištima, površinama za rekreaciju, javnim zelenim površinama i parkovima da to prijave Policijskoj upravi, Službi komunalnih redara KJKP „Park”,  kao i nadležnoj općinskoj službi.

Ovakve i slične situacije moguće je prijaviti i na Eko telefon 033 66 00 00 ili na viber broj 062 00 22 44.

 

Članovi Centra za zdravo starenje obilježili Kurban bajram u Ljetnoj bašti na Vilsonovom šetalištu

Povodom jednog od najvećih muslimanskih blagdana, Kurban bajrama, načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović je odlučio provesti ovo jutro s korisnicima usluga Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo.

Na ovaj način, pored sistemske podrške na kojoj se radi svakodnevno, načelnik je prepoznao važnost komunikacije sa starijim građanima Novog Sarajeva i stavljanja u fokus njihovog kvaliteta življenja.
Načelnik je istakao kako će on i njegov tim i u budućnosti nastaviti s kreiranjem novih sadržaja za pripadnike treće dobi i članove svih centara na području općine namjenjenim za pripadnike ove skupine.

”Nastavljamo podršku Centru za zdravo starenje i u budućnosti ćemo nastojati da kreiramo nove sadržaje kako bi život naših sugrađana bio bolji i raznovrsniji. Ove godine smo odlučili da povodom Kurban bajrama organizujemo druženje u kompleksu ljetne bašte – Ljeto na Vilsu, što predstavlja drugačiji koncept od dosadašnjeg, gdje smo željeli da korisnike ovog centra izvedemo izvan objekta Centra za zdravo starenje te da im osiguramo druženje u prirodi. U budućnosti ćemo aktivno raditi na podršci drugim centrima na području Općine Novo Sarajevo i na taj način pokazati njihovim korisnicima da mislimo na njih i da su važan segment našeg društva.”, izjavio je načelnik Tanović.

Članica Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo, Biljana Oklobdžija je istakla kako je izrazito zadovoljna što Općina i pored redovne podrške koju pruža centru, počinje uvoditi nove sadržaje za korisnike centra.

”Član sam Centra za zdravo starenje već šest godina, gdje sam se pridružila nakon odlaska u penziju i voljela bih istaći da sam oduševljena radom Centra i aktivnostima koje Centar pruža. U programu centra se nalaze raličite sekcije u kojima se svako od nas može pronaći. Zadovoljna sam odnosom Općine prema nama i s obzirom na to da su članovi Centra pripadnici različitih vjeroispovijesti, uvijek nam pripreme ugodne programe za obilježavanje svih važnih praznika. Moram istaći kako je meni ovo izvanredno, a posebno ovaj potez načelnika da se ovaj Kurban bajram obilježi na otvorenom, na našem lijepom Vilsonovom šetalištu. Ovaj čin novog načelnika predstavlja novinu kojom sam ja, a vjerujem i ostali članovi, oduševljeni.”

 

Općina Novo Sarajevo započela proces usklađivanja i reprogramiranja postojeće „Integrirane strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023“

Odlukom o pokretanju procesa strateškog planiranja Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 10/21) Općina Novo Sarajevo započela je proces strateškog planiranja radi usklađivanja postojeće „Integrirane strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023“ sa novim metodološkim pristupom strateškom planiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se temelji na Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbi o izradi strateških dokumenata, za period 2021-2027.

U prethodnom periodu prikupljani su relevantni podaci za potrebe prilagodbe strateške platforme. Na osnovu istih, izrađen je Nacrt strateške platforme. U cilju dobijanja što kvalitetnijeg strateškog dokumenta, neophodno je uključivanje svih zainteresovanih strana.

Ljubazno molimo sve građane, privrednike, udruženja, nevladine organizacije i sve druge zainteresovane strane sa područja Općine Novo Sarajevo da daju komentare, prijedloge i sugestije na Nacrt strateške platforme kroz Obrazac za komentare i isti dostave na email adresu: kucanine@novosarajevo.ba najkasnije do 31.07.2021. godine.

U prilogu:

1. Nacrt strateške platforme Općine Novo Sarajevo (usklađene i revidirane za period 2021-2027. godine)

2. Obrazac za komentare

Share Follow