Općina Novo Sarajevo finansijski podržala rad Umjetničke galerije BiH

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i direktor Umjetničke galerije BiH Strajo Krsmanović potpisali su Ugovor o finansijskoj podršci radu galerije.

Direktor Umjetničke galerije BiH obratio se svim institucijama vlasti sa molbom za pomoć i podršku, jer unazad 30 godina nemaju svog osnivača niti se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti, a nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji.

Općinski načelnik dr. Hasan Tanović istakao je da Općina Novo Sarajevo iako nema direktnu nadležnost, u skladu sa svojim mogućnostima pruža podršku kulturnim institucijama sa ciljem očuvanja kulturno – historijskog naslijeđa države.

– Ova kulturna institucija u svojim depoima čuva umjetničko blago BiH punih 75 godina i mi smo kao društveno – odgovorna lokalna zajednica odmah reagovali na molbu direktora Umjetničke galerije BiH i uspjeli iznaći finansijska sredstva u iznosu od 5.000 KM, iako je već kraj budžetske godine. Prva smo i jedina Općin koja je u ovoj  godini obezbijedila sredstva za ovu instituciju, a nadam se da će se i druge lokalne zajednice i institucije viših nivoa vlasti odazvati zahtjevu, kako bi zajedničkim snagama uspjeli spriječiti eventualno zatvaranje Umjetničke galerije, istakao je načelnik dr. Tanović.

U svom obraćanju za medije, direktor Strajo Krsmanović poručio je da je ovo posljednji vapaj i apel koji je upućen svim nivoima vlasti u cilju pomoći da Umjetnička galerija BiH nastaviti nesmetano raditi i njegovati tradiciju likovne umjetnosti naše države.

– Od predstavnika vlasti obično dobijamo odbijenice uz obrazloženje kako nismo u njihovoj nadležnosti. Općina Novo Sarajevo je prva institucija vlasti koja se odazvala na naše molbe, na čemu smo zahvalni načelniku dr. Tanoviću. Ovo su možda simbolična sredstva u materijalnom smislu, ali su jako velika podrška u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Došlo je vrijeme da za 14 uposlenika koliko imamo, ne možemo isplatiti plate, a najteže nam pada činjenica da ne možemo platiti režijske troškove. Isključenjem struje, vode i plina rezultiralo bi katastrofalnim posljedicama po umjetničko blago koje čuvamo u našim depoima. Mi nećemo moći održavati uslove neophodne za opstanak naših umjetnina i to je nešto čega se najviše pribojavamo, istakao je direktor Krsmanović.

Općina Novo Sarajevo i u narednom periodu nastavit će pružati podršku kulturnim institucijama, a ove godine obezbijeđena su sredstva u iznosu od 6.000 KM za podršku još jednoj kulturnoj instituciji, Historijskom muzeju BiH. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje sanacije vanjskog stepeništa koje vodi do platoa ispred muzeja. U saradnji sa Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo i UNDP BiH pokrenute su aktivnosti i na rekonstrukciji cijelog objekta Historijskog muzeja BiH, za šta je Općina Novo Sarajevo planirala 50.000 KM.

Prezentirana idejna rješenja za izgradnju Sportsko – rekreacione zone “Park – šuma Hum”

U “Dječijoj kući” na Grbavici upriličena je prezentacija I faze izrade investiciono – tehničke dokumentacije za izgradnju Sportsko – rekreacione zone “Park – šuma Hum”.

Radi se o jednom od kapitalnih projekata Općine Novo Sarajevo, ne samo za ovu lokalnu zajednicu, nego i grad, te cijeli Kanton Sarajevo. Na ovom lokalitetu planirana je izgradnja sportsko-rekreacione zone, koja bi trebala da predstavlja jedinstvenu zelenu površinu u blizini grada, koja obiluje bogatim prirodnim ljepotama, florom, faunom i drugim sadržajima izoliranim od prometa i buke.

Prezentaciji tri idejna rješenja, koja su pripremili predstavnici IPSA Instituta Sarajevo i Ecoplan Mostar, pored Općinskog načelnika dr. Hasana Tanovića, prisustvovali su ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić, direktor JP “Sarajevošume”  Samir Omerović, predstavnici UNDP BiH, Zavoda za planiranje KS, te članovi Općinskog tima za realizaciju projekta.

U svom obraćanju, Općinski načelnik dr. Hasan Tanović istakao je kako su aktivnosti na realizaciji ovog kapitalnog projekta planirane Pogramom rada za ovu godinu, ali i Integriranom strategijom razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine.

– Nakon niza poduzetih aktivnosti posljednjih nekoliko mjeseci od strane Općinskog Tima koji smo odmah imenovali, danas ćemo imati priliku vidjeti tri idejna projekta i predstudiju izvodljivosti. Komisija i Općinski Tim odabrat će najbolju ideju koja će biti osnov za nastavak aktivnosti na izradi pojedinačnih izvedbenih projekata za određene objekte i sadržaje koji će biti izgrađeni na ovom lokalitetu, istakao je načelnik dr. Tanović, te dodao da je ovaj projekat prezentiran i Direkciji za šumarstvo Republike Turske, koji su izrazili svoj interes i dostavili svoj idejni projekat kao jedan od prijedloga za dalju realizaciju.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Adnanom Delićem od samog početka podržava aktivnosti na realizaciji projekta Sportsko – rekreacione zone “Park – šuma Hum”, a o ovom projektu razgovarao je i sa predstavnicima Direkcije za šumarstvo prilikom svoje posjete Turskoj.

U svom obraćanju, ministar je istakao kako je Hum simbol grada Sarajeva, ali i Kantona, da ima svoju historijsku, ali i pejzažnu vrijednost. “Naš zajednički cilj je da na kraju svim građanima, ali i posjetiteljima koji dođu u Sarajevo, ponudimo jedan jedinstveni lokalitet namijenjen za odmor i rekreaciju sa svim potrebnim sadržajima”, poručio je ministar Delić.

Obilježen Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se 01. decembra svake godine. Ciljevi obilježavanja su podizanje svijesti javnosti o HIV/AIDS-u, solidarnost prema oboljelima, doprinos suzbijanju stigme i diskriminacije, kao i zaštita spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Tim povodom, volonteri Crvenog križa Novo Sarajevo obilježili su ovaj dan animiranjem građana u vidu podjele crvenih trakica, kao i promotivnih letaka sa ključnim informacijama vezanih za HIV/AIDS.

Međunarodni simbol svjesnosti i podrške je crvena vrpca (engl. red ribbon).

Završna manifestacija projekta “Reci NE vršnjačkom nasilju”

Završna manifestacija projekta “Reci NE vršnjačkom nasilju” održana je 29. novembra 2021. godine u prostorijama OŠ „Grbavica II“.

Djeca su, tom prilikom, polagala za učenička zvanja i pokazala svoje naučene vještine i znanje koje su stekli tokom trajanja projekta.

Cilj ovog projekta je omogućiti učenicima da razvijaju i unapređuju zdravlje, kao i zdrav način života. Također, namjera je i da steknu navike za svakodnevno bavljenje sportom. Imali su mogućnost i da se upoznaju o oblicima, posljedicama i načinom borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Ovo je bila prilika da se proslavi i 25 godina postojanja karate kluba Sensei uz rođendansku tortu za sve prisutne.

Realizaciju ovog projekta podržala je Općina Novo Sarajevo.

„Post COVID – art kolonija 2021.“ na Igmanu

U okviru realizacije projekta „Post COVID – art kolonija 2021.“ još jedna grupa učesnika boravila je 27. i 28. novembra 2021. godine u planinarskom domu „Prijatelji prirode“ na Igmanu.

Ovo je bila prilika da svi oni koji su uzeli učešće, osim u radionici crtanja, slobodno vrijeme provedu u šetnji i druženju u prirodi.

Projekat Udruženja „Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Novo Sarajevo “ podržan je po Ponovnom javnom pozivu organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo.

U okviru Novosarajevskih sportskih igara odigran turnir u odbojci za učenice osnovnih škola

U okviru realizacije projekta „Novosarajevske sportske igre“ koji implementira JP “ONSA” d.o.o. Sarajevo u Sportskoj dvorani „Goran Čengić“ održan je turnir u odbojci za učenice novosarajevskih osnovnih škola pod nazivom „Odbojka za djevojčice“.

Učešće na turniru su uzele slijedeće osnovne škole: Malta, Kovačići, Grbavica II, Hrasno, Grbavica I, Čengić Vila I, Pofalići i Velešićki heroji. Učešće na turniru je uzelo osam ekipa učenica od VI do IX razreda, a odigrano je ukupno 12 utakmica i 25 setova. Učesnice su bile raspoređene u dvije grupe, a prvoplasirane i drugoplasirane ekipe su ostvarile plasman u polufinale.

Polufinalne utakmice odigrat će sljedeće ekipe:

OŠ “Malta” – OŠ “Grbavica I”

OŠ “Hrasno” – OŠ “Čengić Vila I”

Održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo održana je 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, na sjednici je podržan Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu. Ukupni prihodi za 2021. godinu, uključujući izmjene i dopune Budžeta, planirani u iznosu od 37.042.318,01 KM povećavaju se za 730.000,00 KM. Sada iznose 37.772.318,01 KM. Povećanje prihoda rezultat je potpisanih sporazuma između Općine Novo Sarajevo i partnera za implementaciju sljedećih projekata:

– namjenska sredstva Vlade FBiH u ukupnom iznosu od 225.000,00 KM (125.000,00+100.000,00 KM) iskoristit će se za rekonstrukciju objekta MZ Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine na navedenom objektu;

– namjenska sredstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u iznosu od 55.000,00 KM, utrošit će se za nabavku i instalaciju kotla OŠ “Pofalići” za koje su prethodnim dopunama i izmjenama Budžeta obezbjeđena sredstva za zamjenu portala i dotrajale stolarije u učionici i zbornici OŠ  “Pofalići”;

– u skladu sa potpisanim Sporazumom čija je namjena izgradnja prostora za odmor i rekreaciju sa sadržajima za djecu i omladinu iznad objekta MZ Hrasno brdo, namjenska sredstva Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo će se iskoristiti u iznosu od 450.000,00 KM za sufinansiranje realizacije navedenog projekta.

Na ovoj sjednici podržano je i da Udruženje “101 brigada” Sarajevo dobije status od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Vijećnici su usvojili Odluku o raspolaganju nacionalizovanim stanovima. Pravo na privremeno korištenje nacionalnizovanih stanova imaju socijalno ugroženih lica koja su od strane nadležne Službe za socijalnu zaštitu dobila preporuku za privremeni smještaj, a imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo,  te javne ustanove sa područja Kantona Sarajevo iz oblasti socijalne zaštite. Također, ovo pravo mogu ostvariti i lica koja imaju prebivalište na području Općine Novo Sarajevo koja su uslijed elementarnih nepogoda, porodičnih trauma i drugih vidova ugrožavanja funkcije stanovanja ostali bez stana ili im je zbog hitnim razloga potreban privremeni smještaj, a lica su bez riješenog stambenog pitanja i nemaju u vlasništvu stan ili kuću. Izuzetno, pravo na dodjelu stana na privremeno korištenje stana imaju i lica koja djeluju u oblasti sporta, kulture i nauke.

Vijećnici su svojim glasanjem usvojili  i Odluku o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo. Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, također je dobila vijećničku podršku.

Tokom ovog zasjedanja,  usvojena je i Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Novo Sarajevo. Usvojen je zaključak o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa u skladu sa usvojenom Odlukom.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo donijelo je Program razvoja zaštite i spašavanja.

Na sjednici su primljene k znanju sljedeće informacije:

– Informacija o dostavljenom periodičnom finansijskom izvještaju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2021. – 30.09.2021. godine Ministarstvu Finansija Kantona Sarajevo i

– Informacija o izvršenju Budžeta za mjesec oktobar 2021. godine.

Pripreme za zimsku sezonu

Ekipe KJKP ” Park” su do danas vršile jesenje poslove održavanja i hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina. Kada je sniježni pokrivač viši od 5 cm, njihov posao sastoji se u otresanje snijega i zaštiti krošnji, posebno mladih stabala i ukrasnog grmlja od oštećenja, kao i čišćenje i tretiranje parkovskih staza, platoa i prolaza kroz zelene površine. Obezbijeđene su i dovoljne količine posipnog materijala za tretiranje pješačkih staza protiv poledice i na području Općine Novo Sarajevo.

Prvog radnog dana u ovoj sedmici, travnjaci u Vilsonovom šetalištu očišćeni su od suhog lišća, kao i staze i platoi u naseljima Grbavica I i II. Na istim tim lokacijama, kao i u Bulevaru Meše Selimovića urađen je odvoz otpada, a komunalni otpad očišćen je na površinama I, II i III kategorije.

Sadnja sezonskog cvijeća i žive ograde

Osim uređenja  zelenog pojasa uz saobraćajnice i kružnih tokova, u toku je sadnja novog sezonskog cvijeća i  žive ograde na više lokacija u Novom Sarajevu.

Sadnja žive ograde se obavlja na IV transferzali i u ulici Zagrebačka, a sezonsko cvijeće se sadi kod Dječije kuće. Novi cvjetni aranžman od sezonskog dvogodišnjeg cvijeća izrađen je i na Spomen obilježju u blizini objekta Zavoda za hitnu pomoć u Novom Sarajevu.

Svaki cvijet zasađen u Novom Sarajevu vlastiti je rasadnički proizvod Parkovog rasadnika u Nedžarićima i dio je sezonskog, dvogodišnjeg cvjetnog asortimana  proizvedenog tokom ljeta u stakleničkim prostorima.

Ovo je nastavak  saradnje preduzeća Park i Općine Novo Sarajevo, kroz Sporazum o uređenju manjih i površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem.

Završna manifestacija u okviru projekta “Nargila nije cool-edukacija mladih o štetnosti korištenja nargile“

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu „Novo Sarajevo” održana je završna manifestacija u okviru projekta“ Nargila nije cool-edukacija mladih o štetnosti korištenja nargile“.

Tokom trajanja ovog projekta održane su vršnjačke radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za nastavno osoblje i stručne saradnike. Tokom interaktivnih radionica učenici su imali priliku od relevantnih predavača saznati sve informacije o štetnosti korištenja nargile i metodama vršnjačke edukacije.

Projekat Udruženja za psihosocijalnu promociju i pozitivnu afirmaciju humanih vrijednosti “Momentum”  podržan je od strane Općine Novo Sarajevo.

Share Follow View