Svečano otvaranje Centra za zdravo starenje Čengić Vila u petak, 28. februara u 14:00 sati

U petak, 28. februara ove godine u 14:00 sati bit će upriličeno svečano otvaranje Centra za zdravo starenje Čengić Vila (ulica Džemala Bijedića br.61).

Radi se o uspostavi trećeg Centra za zdravo starenje na području općine Novo Sarajevo, koji  zajedno sa centrima u Hrasnom i Velešićima čini mrežu centara po čemu je Općina Novo Sarajevo prepoznatljiva i van granica BiH, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta življenja osoba treće životne dobi.

Radovi na adaptaciji prostora, osim građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova, podrazumijevali su i  uređenje i opremanje enterijera, kao i vanjsko uređenje. Za navedene radove Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu od oko 140.000 KM.

Na svečanoj manifestaciji otvaranja Centra za zdravo starenje Čengić Vila nastupit će dramska i muzička sekcija centara Hrasno i Velešići, kao i učenici OŠ „Čengić Vila I“, budući da se kroz uspostavu centara sve vrijeme promoviše i međugeneracijska solidarnost.

 

 

Posjeta KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja” u povodu Dana nezavisnosti BiH

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 26. februara ove godine, posjetio je KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ u povodu Dana nezavisnosti BiH.

Ovom prilikom, djeci koja su smještena u ovoj ustanovi podijeljeni su ruksaci sa školskim priborom i paketići.

„Općina Novo Sarajevo vodi brigu od djeci kroz niz aktivnosti i projekata a sve s ciljem da im uljepša djetinjstvo” rekao je, u svom obraćanju, općinski načelnik Nedžad Koldžo.

Podsjetio je da je od septembra prošle godine, učenicima prvih razreda podijeljeno 620 ruksaka sa školskim priborom, zatim rekordnih 2.500 paketića sa domaćim proizvodima novosarajevskim osnovcima, kao i da je za najmlađe u vrtićima obezbijeđeno 1.200 novogodišnjih paketića.

„ Nismo zaboravili ni djecu u Novoj Kasabi. Stipendiramo i djecu bez oba roditelja među kojima su i štićenici KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja”“, naglasio je općinski načelnik.

Za pružanje podrške u radu  KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“  zahvalnicu općinskom načelniku uručio je direktor ove ustanove Tarik Smailbegović .

U KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ smješteno je 93 djece.

 

Prijave na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu do 6. marta ove godine

Općina Novo Sarajevo i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozivaju osobe zainteresovane za poduzetnički angažman – pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, da se prijave za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu koji se organizuje na teritoriji Općine Novo Sarajevo i uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Kroz CEFE Program podrške poduzetništvu, polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, podrška u izradi biznis plana i tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska podrška pokretanju biznisa, te, u skladu sa mogućnostima i procijenjenim potrebama, dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 06.03.2020. godine u prostorijama Općine Novo Sarajevo – Protokol Općine Novo Sarajevo ili na email lokalni.razvoj@novosarajevo.ba.

Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu

Apel u povodu stalnog uništavanja parkovskog mobilijara

Općina Novo Sarajevo upućuje apel sugrađanima koji su svjedoci devastacija prema parkovskom mobilijaru u dječjim igralištima, površinama za rekreaciju, javnim zelenim površinama i parkovima da to prijave policijskoj upravi, Službi komunalnih redara KJKP „Park” i nadležnoj općinskoj službi.

U njihovu nabavku, montažu, kao i sanaciju Općina Novo Sarajevo uložila je značajna budžetska sredstva.

Posljednji slučaj vandalizma na području općine zabilježen je u naselju Čengić Vila gdje su uništeni golovi na sportskom igralištu, te su zbog sigurnosti građana i djece uklonjeni polomljeni dijelovi.

U prošlom mjesecu, devastirane su i fitnes sprave u Vilsonovom šetalištu. Sanaciji se pristupilo i zbog uništavanja zaštitne ograde samo nekoliko dana od otvaranja drugog tematskog parka u ulici Envera Šehovića.

U prethodnom periodu izvršena je i sanacija parkovske podloge, postojeće opreme, mobilijara, sprava za igru i klupa koje su očišćene i popravljene u Šarenom parku na Trgu heroja. Za ove namjene izdvojena su sredstva u iznosu oko 36.000 KM.

Dječija i sportska igrališta na području Općine Novo Sarajevo predata su na održavanje KJKP „Park“, a u skladu sa Uredbom o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 22/16).

 

Održavanje saniranih klizišta na području Općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo potpisala je Sporazum sa  Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo u cilju održavanja saniranih klizišta na području općine za period jesen 2019.-proljeće 2020. godine.

Na osnovu Sporazuma, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo proveo je javnu nabavku za izbor izvođača radova na održavanju saniranih klizišta na području Općine Novo Sarajevo. Izabrana je firma „HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo koja će na 11 lokaliteta izvoditi navedene radove.

Radi se o slijedećim lokalitetima: Muhameda ef. Pandže br. 281, Novopazarska br. 40, 123 i 430, Novopazarska Šanac, Hotel Grand-Stara Ciglana, Hum br. 738, Pofalićka br. 35, Velešići br. 28, Pofalići-Bušće K1 i K2.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 49.130 KM.

Investiciono održavanje stepeništa i rukohvata

U okviru projekta „Investiciono održavanje stepeništa i rukohvata na području Općine Novo Sarajevo“, u prošloj godini, završeni su radovi na lokalitetu Mjesne zajednice i ambulante Hrasno brdo u ulici Varaždinska, zatim u ulici Behdžeta Mutevelića broj 2, pored Dječije kuće na Grbavici-prema parku i igralištu, te u ulici Zmaja od Bosne 55 (iza zgrade Općine Novo Sarajevo prema Miljacki).

Postavljeni su novi rukohvati u ulicama: Humska 344-670, Ruđera Boškovića 338-394, te u ulici Prozorska.

Stepenište sa pristupnom rampom izgrađeno je u prolazu u ulici Nedima Filipovića 12, te stepenište i prilaz u ulici Ruđera Boškovića 288-300. Završeni su i radovi na izgradnji stepeništa i prilaza u ulici Muhameda efendije Pandže na broju 403 i stepenište na spoju ulica Samoborska – Vrbaska.

Izgrađena su nova stepeništa i postavljeni rukohvati za prilaz Domu zdravlja „Omer Maslić“, kao i na mjestu postojeće pješačke staze za prilaz kontejnerima u ulici Azize Šaćirbegović kod broja 122.

Za realizaciju ovog projekta potpisan je ugovor sa izvođačem firmom „Sudel“ doo Sarajevo. Vrijednost izvedenih radova je oko 100.900 KM.

Počeli radovi na kružnom toku na spoju ulica Hamdije Čemerlića – Put života

Počelo je, 20. februara ove godine, izvođenje radova na kružnom toku na spoju ulica Hamdije Čemerlića – Put života.

Radi se o veoma složenom projektu jer obuhvata 18 ulaznih i izlaznih saobraćajnih traka u opsegu i kao takav jedan je od najvećih kružnih tokova na području Kantona Sarajevo.

Njegovom izgradnjom ubrzava se tok saobraćaja i  olakšava ulaz i izlaz iz mjesnih zajednica Pofalići i Gornji Pofalići jer je ulica Humska prigušena Drinskom ulicom, koja je od višeg značaja i spada u Federalne ceste.

S obzirom da će radovi izazvati saobraćajne gužve, upućuje se molba građanima i onima koji koriste ovaj vrlo frekventni pravac da budu strpljivi jer će nakon izgradnje saobraćajne gužve biti manje za 65 posto.

Za realizaciju jednog od strateških projekata Općine Novo Sarajevo kojim će se poboljšati provoznost i funkcionalnost raskrsnice, te rasteretiti saobraćaj iz pravca naselja Pofalići I i II zaokružena je finansijska konstrukcija potpisivanjem Anexa 1 Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na poslovima izgradnje kružnog toka na spoju ulica Hamdije Čemerlića – Put života.

Anexom 1 Sporazuma, Općina Novo Sarajevo obezbijedila je dodatnih 300.000 KM za izgradnju pomenutog kružnog toka, tako da vrijednost Sporazuma sa dodatnim sredstvima iznosi  1.500.000 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo izdvojila 700.000 KM, a Direkcija za puteve KS 800.000 KM.

 

Nabavka CNC mašina za kabinete tehničke kulture novosarajevskih osnovnih škola

Načelnik Općina Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i predstavnik firme „PROCASSA FISCHER d.o.o. Tešanj Nazif Subašić u četvrtak, 20. februara ove godine potpisali su Ugovor o nabavci dvije CNC mašine za osnovne škole s područja općine Novo Sarajevo.

Radi se nastavku aktivnosti koje Općina Novo Sarajevo realizuje u cilju opremanja kabineta tehničke kulture novosarajevskih osnovnih škola, a sve sa ciljem da se kod učenika pobudi interes za zanimanja tehničke struke.

U svom obraćanju općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je  da je Općina Novo Sarajevo prva Općina koja je sve novosarajevske osnovne škole opremila opremom za mehatroniku, kako bi djeca pored teorijskog dijela tokom nastavnog programa, mogla imati i praktičnu nastavu.

– Pored uređaja za mehatroniku, naše osnovne škole su prve škole u Kantonu, a i Bosni i Hercegovini koje će dobiti i najsavremenije CNC mašine za numeričko upravljanje, kako bi se učenici devetih razreda osposobili da teoriju pretoče u praksu, istakao je načelnik Koldžo, te dodao da će ove godine četiri osnovne škole dobiti CNC mašine, a naredne godine planirano je da svih osam škola bude opremljeno ovom opremom.

Prve dvije CNC mašine bit će isporučene OŠ „Pofalići“ i OŠ „Hrasno“, a Nermina Planinčić direktorica OŠ „Hrasno“ poručila je da Općina Novo Sarajevo ovim i sličnim projektima pravi iskorak u budućnost, te pomjera granice kada je u pitanju obrazovni sistem.

Za ove namjene Općina je izdvojila sredstva u iznosu od 20.000 KM, a obzirom da se radi o nabavci opreme iz prethodne godine, Budžetom Općine za 2020. godinu planirano je dodatnih 20.000 KM za nabavku CNC mašina za još dvije osnovne škole s područja općine Novo Sarajevo.

 

 

Održana Javna rasprava na temu Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Brdo Hrasno“

U velikoj sali Općine Novo Sarajevo, 19. februara ove godine, održana je Javna rasprava na temu Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Brdo Hrasno“.

Plan je bio na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, u periodu od 20.01. – 19.02.2020. godine, na sljedećim lokacijama: MZ „Hrasno Brdo“, MZ „Grbavica II“, MZ „Trg Heroja“, MZ „Vraca“, Centar za dozvole – šalter sala Općine Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (u vremenu  od 9,00 – 15,00 sati), kao i na web stranici Općine Novo Sarajevo: www.novosarajevo.ba i građani su imali mogućnost upoznati se sa sadržajem tekstualnog i grafičkog priloga nacrta Odluka.

Na javnoj raspravi vođena je konstruktivna diskusija, a razmijenjena mišljenja, prijedlozi, komentari i stavovi uzeti će se u razmatranje sa ostalim sudionicima planiranja.

Građani ovog lokaliteta, vlasnici zemljišta i objekata koje se nalaze u obuhvatu plana i neposrednom kontaktu s Planom, te ostali subjekti mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti  Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo u roku od 15 /petnaest/ dana od dana održavanja Javne rasprave, zaključno sa danom 06.03.2020. godine.

Primjedbe se dostavljaju putem MZ „Hrasno Brdo“, MZ „Grbavica II“, MZ „Trg Heroja“, MZ „Vraca“, protokola Općine Novo Sarajevo, kao i na e-mail: urbanizam@novosarajevo.ba .

Poželjno je da građani, radi bolje i sigurnije identifikacije uz podnesak kojim se obraćaju organu uprave dostave prateću dokumentaciju kojom dokazuju osnovanost svoje primjedbe, te osnovne identifikacione podatke koje treba sadržavati svaki podnesak.

Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja

U skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, Općina Novo Sarajevo u saradnji sa upraviteljima zgrada realizira projekat nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada.

S tim u vezi, u toku su radovi na slijedećim objektima kolektivnog stanovanja: Grbavička 6, Trnovska 4, Zagrebačka 9, Ivanjska 9, Fra Matije Divkovića 2 i 4, Bulevar Meše Selimovića 53-55, Hamdije Čemerlića 31-33, Igmanska 7 i 9, Ložionička 13 i 15, Malta 15, Paromlinska 23, Džemala Bijedića 36, Kemala Kapetanovića 49-57, Olovska 28 i 36, Splitska 33, Zagrebačka 57 b, Džemala Bijedića 64, Humska 20, Banjalučka 18, Bugojanska 2, Grbavička 8 i 45, Marka Marulića 21 i Radnička 60-62.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu oko 301.500 KM. Izvođač radova je firma „BAHEN GRADNJA“d.o.o. Sarajevo.

Odabir objekata na kojima se izvode radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu odabira zgrada i načinu realizacije radova nužnih popravki na zajedničkim dijelovima odabranih zgrada Općine Novo Sarajevo, te na osnovu dostavljenih Planova nužnih popravki za 2019. godinu od strane upravnika zgrada.