U Memorijalnom centru Novo Sarajevo upriličena prezentacija naučno-istraživačkog projekta “Značajni datumi Općine Novo Sarajevo, 5. april i 16. maj 1992. godine “

U Memorijalnom centru Novo Sarajevo 30. oktobra ove godine upriličena je prezentacija naučno – istraživačog projekta pod nazivom “Značajni datumi Općine Novo Sarajevo, 5. april (Odbrana Centra za obrazovanje kadrova RMUP-a BiH) i 16. maj 1992. godine (Pofalićka bitka) u pripremi Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Radi se o projektu iz istraživačko – muzeološke domene koji je podržala Općina Novo Sarajevo u okviru obilježavanja značajnih datuma Općine.

Prezentaciji su prisustvovali, pored direktorice i predstavnika Historijskog muzeja BiH i Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, te predstavnici Koordinacije boračkih udruženja Općine Novo Sarajevo.

U svom obraćanju direktorica Historijskog muzeja BiH Elma Hašimbegović zahvalila se Općini Novo Sarajevo što je i u ovoj krizi izazvanoj pandmijom korona virusa, a kojom su institucije kulture najviše pogođene, prepoznala važnost i pružila pomoć i podršku muzeju kako bi opstao i u ovim teškim vremenima. Direktorica je naglasila da je ovo jedina institucija koja se javila i pomogla Historijski muzej BiH, koji nije samo od važnosti za ovu lokalnu zajednicu nego za cijelu državu.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo istakao je kako mu je zadovoljstvo što se u Memorijalnom centru Novo Sarajevo realiziraju projekti koji imaju za cilj njegovanje kulture sjećanja kako se ono što se desilo nikada ne zaboravi i prenosi na mlađe naraštaje.

– Ovaj Centar je otvoren da svjedoči na herojske dane odbrambeno – oslobodilačkog rata i pripadnike jedinica iz perioda 1992-1995. godina, sa svojom stalnom muzejskom postavkom koja je kreirana uz pomoć i podršku građana, boraca, pripadnika boračkih udruženja, te stručnu obradu Historijskog muzeja BiH. Danas prisustvujemo prvoj fazi realizacije projekta istraživačkog rada dva najznačajnija datuma u odbranai Općine Novo Sarajevo i Sarajeva, a u narednom periodu planiramo svaki značajni datum obraditi na ovaj način, istražiti činjenice, potkrijepiti ih neobjavljenim dokazima, dokumentima, te pripremiti izložbe kako bi sačuvali istinu od zaborava, a sve uz stručnu pomoć historičara i kustosa Historijskog muzeja BiH, poručio je načelnik Koldžo.

Ovaj projekat se realizovao u dvije faze, prva faza je predstavljala istraživački dio historičara, kustosa, prikupljanje građe, mapiranja, digitalizacije građe i slično, dok je druga faza predstavlja produkciju izložbe.

Danas su predstavljeni rezultati istraživačkog rada vezanog za datum 5.april  i Odbranu Centra za obrazovanje kadrova RMUP-a BiH.

Obavještenje o Konkursu za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

 

 

Konkurs Općine Novo Sarajevo za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu objavljen je u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i “Oslobođenje” i na općinskoj web stranici 29.10.2020. godine.

Konkurs je otvoren do 30.11.2020. godine.

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

Provedena sistemska dezinfekcija javnih površina na području Općine Novo Sarajevo

Kao nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) provedena je sistemska dezinfekcija javnih površina, ulica, šetnica, prilaza zgradama, prilaza osnovnim i srednjim školama na području Općine Novo Sarajevo, kao i drugih javnih površina.

Lokacije za dezinfekciju su određene, prema procjeni Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, koji su na osnovu epidemiološke situacije prepoznali najveća žarišta zaraze na području općine.

U ovom procesu korištena je tehnologija koja nije opasna za zdravlje ljudi i životinja. Za izvođenje sistemske dezinfekcije na području Općine Novo Sarajevo zadužena je firma „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo.

Navedene aktivnosti provodi Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo uz asistenciju sekretara novosarajevskih mjesnih zajednica, te pripadnika III policijske uprave.

Još jednom apelujemo na sve građane da se, s obzirom na epidemiološku situaciju, pridržavaju svih uputa kriznih štabova, uključujući i Štab civilne zaštite Općine Novo Sarajevo.

Obilježen blagdan Svih svetih i Dušni dan

U povodu obilježavanja blagdana Svih svetih i Dušnog dana, delegacija Općine Novo Sarajevo i predstavnici Udruge organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo su u petak, 30. oktobra ove godine, odali počast poginulim i preminulim braniteljima HVO Sarajevo i Hrvatske brigade „Kralj Tvrtko“ (Armija RBiH), kao i civilnim žrtvama obrambeno-oslobodilačkog rata u BiH (1992.-1995.) uz poštivanje svih epidemioloških mjera nadležnih organa.

Ovom prilikom, položeni su vijenci i zapaljene svijeće na groblju „Sveti Josip“.

Općina Novo Sarajevo za naredne tri godine osigurala besplatan prevoz učenika sa područja Gornji Kovačići, Vraca i Hrasno brdo do škole i kuće

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktor firme „Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo Safudin Čengić u četvrtak, 29. oktobra u zgradi Općine Novo Sarajevo potpisali su  Okvirni sporazum o pružanju usluga prevoza učenika sa područja Gornji Kovačići, Vraca i Hrasno brdo do škole i kuće. Okvirni sporazum zaključuje se na tri godine, a za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je oko 90.500,00 KM.

Općina Novo Sarajevo već jedanaestu godinu zaredom obezbjeđuje prevoz za novosarajevske osnovce koji žive na području naselja Vraca, Hrasno brdo i Gornji Kovačići, lokalitetima koji nisu pokriveni mrežom javnom gradskog prevoza, a pohađaju osnovne škole „Kovačići“, „Grbavica I“ i „Grbavica II“.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je kako je ovo samo jedna u nizu od aktivnosti koje Općina svake godine realizuje u saradnji sa novosarajevskim osnovnim školama.

– Pored prevoza za ove učenike, Općina je osigurala i prevoz učenika sa područja MZ „Pofalići I” i „Pofalići II” do škole i kuće za ovu i narednu godinu, čime se dugoročnije i kvalitetnije rješava prijevoz učenika sa pomenutih mjesnih područja, dodao je načelnik Koldžo.

Imajući u vidu da se nastava u školama zbog pandemije korona virusa odvija po kombinovanom modelu, za učenike novosarajevskih osnovnih škola koji nastavu pohađaju on-line, a nisu imali adekvatnu računarsku opremu, Općina Novo Sarajevo obezbijedila je odgovarajuće tablete. Prvačićima su u septembru ove godine podijeljeni ruksaci sa školskim priborom, dok su učenicima od II do V razreda povodom obilježavanja Dječije nedjelje podijeljeni paketići.

 

 

Završeni radovi na izgradnji stepeništa u ulici Zahira Panjete u blizini džamije

U MZ „Pofalići II“, završeni su radovi na izgradnji stepeništa u ulici Zahira Panjete čime je omogućen bolji i sigurniji pristup vjerskom objektu.

U prethodnom periodu, a na osnovu potpisanog Ugovora za izvođenje radova na investicionom održavanju stepeništa i rukohvata na području Općine Novo Sarajevo, izvršena je sanacija stepeništa Šanac – Put Mladih Muslimana (drugi dio), Dobojska – Put Mladih Muslimana i Muhameda ef. Pandže 89 i 401.

Za ove namjene izdvojeno je oko 60.000 KM, a izvođač radova je firma „Sudel” d.o.o.

U narednom periodu u planu je izvođenje radova na sanaciji  stepeništa i prilaza zgradi u ulici Humska 164.

Navedene aktivnosti realiziraju se prema zahtjevu građana i Savjeta mjesnih zajednica, a prilikom kreiranja Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Uručene zaštitne maske i rukavice za potrebe medicinskog osoblja Doma zdravlja Novo Sarajevo

Komandant Štaba civilne zaštite i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa članovima Štaba u srijedu, 28. oktobra ove godine obišao je Dom zdravlja Novo Sarajevo, te tom prilikom direktorici uručio 1000 zaštitnih maski i 500 pari rukavica za medicinsko osoblje u okviru interventne pomoći zdravstvenom sistemu na području Novog Sarajeva.

Imajući u vidu činjenicu da se u Sarajevu svaki dan bilježi sve veći broj zaraženih osoba virusom Covid 19, Općina Novo Sarajevo će putem Štaba civilne zaštite u narednom periodu poduzimati sve ono što bude potrebno kako bi se pomoglo u provođenju svih propisanih mjera.

S tim u vezi, u četvrtak 29. oktobra ove godine planirana je sistemska dezinfekcija javnih površina na cijelom teritoriju Općine Novo Sarajevo.

Ugovore o raspodjeli opreme za zaštitu od požara potpisalo 10 upravnika u cilju poboljšanja zaštite i sigurnosti građana na području općine

U Sportskoj dvorani Novo Sarajevo, općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisao je Ugovore o raspodjeli opreme za zaštitu od požara sa deset upravnika

Upravnici sa kojima su, 28. oktobra ove godine, zaključeni Ugovori su: Sarajevostan d.d., Oki Upravitelj d.o.o., Hetig d.o.o., Fidges Upravitelj d.o.o.,Epismont d.o.o., Metal-Export Upravitelj d.o.o., Jobing d.o.o., Tip Top d.o.o., Hidromontaža d.o.o. i Stambena zadruga Željezničara.

U obraćanju, općinski načelnik Nedžad Koldžo je naglasio da je u cilju poboljšanja zaštite i sigurnosti građana nabavljeno 170 protivpožarnih aparata i oprema za unutrašnju hidrantsku mrežu koja se putem upravnika raspodjeljuje etažnim vlasnicima u zgradama kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo, a sve po iskazanim potrebama.

Pozvao je upravnike da, s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u zemlji, sa svoje strane poduzmu sve što su u mogućnosti da se pojača dezinfekcija u i ispred objekata kolektivnog stanovanja. Samo zajednički rad nam može pomoći da sačuvamo zdravlje i živote naših sugrađana, poručio je načelnik Koldžo.

Osim protivpožarnih aparata, nabavljeni su: kutni ventili sa spojnicom, crijevo za hidrant sa spojkama, mlaznice sa zasunom, ormarići za smještaj aparata za početno gašenje požara, ključ za podzemni hidrant, ključ za nadzemni hidrant, ključ za spojnice, te prelazne spojke.

Vrijednost nabavljene opreme je oko 32.673 KM.

Podrška Centru Vladimir Nazor za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju

U zgradi Općine Novo Sarajevo, 27. oktobra ove godine, upriličeno je potpisivanje Ugovora za podršku Centru Vladimir Nazor za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju

Ovom prilikom, Općinski načelnik Nedžad Koldžo je naglasio da će sredstva u iznosu od 10.000 KM biti namijenjena za opremanje logopedskog kabineta i zamjenu dotrajalog parketa u sportskoj sali Odjela za predškolski odgoj djece u prostorijama u ulici Kemala Kapetanovića br. 43, a sve  u cilju realizacije planiranih projektnih aktivnosti.

Direktorica Centra Vladimir Nazor Maida Idrizović zahvalila se Općinskom načelniku Nedžadu Koldži i Općini Novo Sarajevo na kontinuiranoj podršci ovoj javnoj ustanovi.

Odjel za predškolski odgoj Centra trenutno ima upisanih 65 djece kod kojih su prisutne manje ili veće govorne teškoće, te je nužna logopedska podrška. Opremanjem jednog logopedskog kabineta biće omogućeno podizanje kvaliteta stručnih logopedskih usluga za djecu koja pohađaju predškolski odgoj.

U sportskoj sali Odjela za predškolski odgoj odvijaju se motoričke i druge aktivnosti. S obzirom da je podna površina sportske sale u lošem stanju zamjenom  dotrajalog parketa poboljšat će se funkcionalnost sale.

Ozvaničen početak radova na izgradnji dijela prve dionice Prve transverzale

Radovi na izgradnji prvog dijela prve dionice Prve transverzale u Sarajevu zvanično su počeli u petak 23. oktobra ove godine. Radi se o dionici od ulice Kranjčevićeva do ulice Tešanjska, a radove su u ponedjeljak 26. oktobra zajedno obišli u ime premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića, v.d. premijer ministar Anis Krivić, zatim ministar saobraćaja KS Adi Kalem, direktor Zavoda za izgradnju KS Mirza Hulusić, te načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.

Ove sedmice je planirano i uklanjanje objekata u ulici Halida Kajtaza na brojevima 26 i 32, čime se nastavlja sa pripremama terena za gradnju drugog dijela prve dionice ove saobraćajnice, to jeste dijela između raskrsnica ulice Halida Kajtaza sa Tešanjskom ulicom i sa ulicom Braće Begić.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, tom prilikom istakao je kako je ovo veliki iskorak za Kanton Sarajevo, te čestitao aktuelnoj Vladi KS koja je svojom upornošću i stručnošću prepoznala kompletnu problematiku oko izgradnje ove dionice, te pokrenula stvari koje su stajale nekoliko godina.

– Jedan od uslova za Općinu Novo Sarajevo je bio da naselje Velešići ne bude odsječeno ovom Prvom transverzalom, što je kroz projektnu dokumentaciju i uvaženo, a ono što je činjenica je da je ovo jedan veliki iskorak za komplentan Sarajevski kanton, jer se radi o najznačajnijoj saobraćajnici za smanjivanje saobraćajnih gužvi na ovom području, istakao je načelnik Koldžo.

U ime premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića, prisutnima se obratio v.d. premijer ministar Anis Krivić istakavši da su veliki napori učinjeni da se počne sa realizacijom ovog velikog projekta koji je od velike koristi za građane Kantona Sarajevo.

Adi Kalem, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, potcrtao je kako je početak radova na izgradnji Prve transverzale svečani čin koji je rezultat zajedničke koordinacije Kantona, općina Centar i Novo Sarajevo, općinskih načelnika, te nadležnih institucija.

Radovi će se odvijati u dvije faze, od Ulice Halida Kajtaza do Tešanjske ulice, te od Tešanjske do Ulice Braće Begić. Kreće se sa desnom saobraćajnom trakom, dok će lijeva biti osposobljena za saobraćaj kako se ne bi stvarala gužva. Rokovi za prvu fazu su potpisani okvirnim sporazumom na četiri godine, u zavisnosti kako bse dalje budu rješavali imovinsko-pravni odnosi. Vrijednost cjelokupnog projekta je oko 22 miliona KM.

Share Follow