Praktična uputstva za izlazak iz kuće i ulazak u kuću tokom pandemije korona virusa

Tokom pandemije virusa korona jednostavno moramo ostati u svom stanu ili  kući, te biti disciplinirani i poštovati preporuke nadležnih institucija. U slučaju da, ipak, izlazite iz kuće ili ulazite u kuću potrebno je voditi računa o ličnoj i zaštiti ukućana.

 PROTOKOL ZA IZLAZAK IZ KUĆE:


Prije izlaska obucite odjevni predmet dugih rukava                                                                                                               Vežite kosu i izbjegavajte nošenje nakita
Ukoliko ispoljavate simptome poput kašlja i kihanja, obavezno stavite masku, ali neposredno prije izlaska
Ukoliko izvodite kućnog ljubimca, poželjno je da ima što manje kontakta sa predmetima i površinama
Nosite sa sobom papirne maramice i koristite ih za dodirivanje površina, otvaranje vrata i slično
Nakon upotrebe zgužvajte maramicu i bacite u kantu za smeće sa poklopcem, ukoliko je moguće
Pri kihanju i kašljanju ne prekrivajte nos i usta dlanom, već laktom ili papirnom maramicom.
Izbjegavajte upotrebu novca. Ako ga ipak koristite, dezinfikujte ruke.

 

PROTOKOL ZA ULAZAK U KUĆU:

Skinite cipele ispred stambenog prostora i odložite na posebno mjesto                                                                          Skinite vanjski sloj odjeće i odložite ga na izolirano mjesto ili u kesu za prljav veš
Odložite torbu, novčanik, ključeve itd. u kutiju na ulazu
Operite ruke, kao i sve druge izložene dijelove tijela, a ako ste u mogućnosti istuširajte se
Očistite mobitel i naočale sapunom i vodom ili alkoholom.
Dezinfikujte površine predmeta koje ste unijeli izvana prije nego što ih pospremite u ormare ili frižider.
Pažljivo skinite rukavice, bacite ih, i operite ruke.
Ako ste izvodili kućnog ljubimca, dezinfikujte mu šape.

Napominjemo da nije moguće izvršiti potpunu dezinfekciju, cilj je smanjiti rizik!

 

Zabrana kretanja od 20:00 do 5:00 sati, uz poštivanje epidemiloško-zaštitnih mjera i socijalnu distancu

Federalni štab Civilne zaštite izmjenio je Naredbu o zabrani kretanja građana na području Federacije BiH.

Prema naredbi, zabrana kretanja je u periodu od 20:00 do 5:00 sati ujutro, uz obavezno poštivanje epidemiološko-zaštitnih mjera (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar.

Naredba o zabrani kretanja građana na području Federacije BiH od 20:00 do 5:00 sati

Asfaltiranje dijela ulice Reisa Fehima Spahe

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 28. marta ove godine, obišao je radove na rekonstrukciji dijela ulice Reisa Fehima Spahe.

Radovima na dužini oko 450 metara pristupilo se zbog brojnih oštećenja kolovozne konstrukcije na više mjesta navedene ulice.

Cilj realizacije ovog projekta na području MZ “Pofalići I” je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, naglasio je općinski načelnik Nedžada Koldže i  dodao da je ukupna vrijednost radova oko 90.000 KM.

Asfaltiranje dijela ulice Reisa Fehima Spahe, odnosno ugradnju asfaltnih slojeva izvodi firma BOSMAN doo Sarajevo.

 

 

 

 

Pranje ulica na području Općine Novo Sarajevo

Kao nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID 19), 27. marta ove godine, nastavljeno je čišćenje i pranje ulica na području Općine Novo Sarajevo.

Po nalogu komandanta Štaba Civine zaštite Nedžada Koldže, ova planirana aktivnost izvodi se s ciljem poboljšanja higijensko epidemiološke situacije.

Na ovim poslovima angažirana je protivpožarna jedinica Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo koja obilazi sve lokacije, kao i one koje nisu predviđene planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina KJKP „RAD“.

Obavještenje osobama starijim od 65 godina koje žive same na području općine

Općina Novo Sarajevo obavještava sve osobe koje su starije od 65 godina i žive same na području općine da se radi uspostave evidencije jave Službi za  socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica na broj telefona: 033 492 124, svakim radnim od 9:00 do 13:00 sati.

Podatke je moguće dostaviti i na e-mail navedene službe: socijalna.pitanja@novosarajevo.ba.

Od neophodnih podataka potrebno je navesti: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon.

Pomoć Domu zdravlja Novo Sarajevo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 26. marta ove godine, posjetio je Dom zdravlja Novo Sarajevo.

Ovom prilikom, uručio je neophodnu medicinsku opremu, rukavice, zaštitne maske, vizire, naočale i dezinfikaciona sredstva neophodna za rad u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

“Općina Novo Sarajevo, iako nije njena nadležnost, u kontinuitetu godinama pomaže ovoj zdravstvenoj ustanovi. U ovoj kriznoj situaciji, nakon prošlosedmične primopredaje sanitetskog vozila, uspjeli smo nabaviti  ono što je prioritetno Domu zdravlja. Sve ovo radimo u cilju povećanja sigurnosti uposlenih i građana, kao i poboljšanja higijensko-epidemiološke situacije na području općine”, naglasio je općinski načelnik Nedžad Koldžo.

Direktorica Doma zdravlja Novo Sarajevo dr. Amira Skopljak zahvalila se općinskom načelniku, Općini Novo Sarajevo i  općinskom Štabu civilne zaštite što prepoznaju potrebe i pomažu ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Posjeta i podrška Trećoj policijskoj upravi

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i općinski načelnik Nedžad Koldžo, 24. marta ove godine, obišli su Treću policijsku upravu.

Ovom prilikom, sa načelnikom Ivicom Buzakom razgovarali su o organizaciji rada u ovoj kriznoj situaciji.

Pripadnicima Treće policijske uprave uručili su zaštitne maske i rukavice koje su neophodne u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID 19).