Održana javna rasprava na temu nacrt Odluke o usvajanju i nacrt Odluke o provođenju UP „Milkos“

U prostorijama MZ „Pofalići I“,  7. augusta ove godine, održana je Javna rasprava na temu Nacrt Odluke o usvajanju i Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Milkos“.

Riječ je o detaljnom planskom dokumentu koji obuhvata lokaciju između Sjeverne longitudinale  i željezničke pruge na jugu i planiranog Gradskog autoputa na sjeveru, prostor nekadašnje Mljekare.

Plan je bio na javnom uvidu u periodu od 05.07.-05.08.2019. godine i građani su imali mogućnost upoznati se sa sadržajem tekstualnog i grafičkog priloga nacrta odluka. Na javnoj raspravi vođena je konstruktivna diskusija, a razmijenjena mišljenja, prijedlozi, komentari i stavovi uzet će se u razmatranje prilikom izrade prijedloga odluka, koje će se ponuditi Općinskom vijeću Novo Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

Građani ovog lokaliteta, vlasnici zemljišta i objekata koje se nalaze u obuhvatu plana i neposrednom kontaktu s Planom, te ostali subjekti, mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti Općini Novo Sarajevo putem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma do 31.08.2019. godine.

Primjedbe se dostavljaju putem MZ „Pofalići I“, protokola Općine Novo Sarajevo, te putem e-maila: urbanizam@novosarajevo.ba  .

Poželjno je da građani, radi bolje i sigurnije identifikacije, uz podnesak kojim se obraćaju organu uprave dostave prateću dokumentaciju kojom dokazuju osnovanost svoje primjedbe, te osnovne identifikacione podatke koje treba sadržavati svaki podnesak.

 

Investiciono održavanje stepeništa i rukohvata

U okviru projekta „Investiciono održavanje stepeništa i rukohvata na području Općine Novo Sarajevo“ u toku su radovi na lokalitetu ambulante i Mjesne zajednice Hrasno brdo u ulici Varaždinska.

Postavljeni su novi rukohvati u ulicama: Humska 344-670, Ruđera Boškovića 394-338, te u ulici Prozorska.

Stepenište sa pristupnom rampom izgrađeno je u prolazu u ulici Nedima Filipovića 12, a stepenište i prilaz u ulici Ruđera Boškovića 288-300.

U prethodnom periodu završeni su i radovi na izgradnji stepeništa i prilaza u ulici Muhameda efendije Pandže na broju 403 i stepeništa na spoju ulica Samoborska – Vrbaska.

Izgrađena su nova stepeništa i postavljeni rukohvati za prilaz Domu zdravlja „Omer Maslić“, kao i na mjestu postojeće pješačke staze za prilaz kontejnerima u ulici Azize Šaćirbegović kod broja 122.

Za realizaciju ovog projekta potpisan je ugovor sa izvođačem firmom „Sudel“ doo Sarajevo. Vrijednost do sada izvedenih radova je više od 80.000KM.

Nabavka i ugradnja rampe za invalidna lica u ulici Envera Šehovića br. 23

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica firme „Ortopedija International“ doo Sarajevo Radojka Jojić potpisali su ugovor o nabavci i ugradnji rampe za invalidna lica u ulici Envera Šehovića broj 23.

Radi se o ugradnji kose automatske invalidske platforme u ulazu (haustoru) objekta kolektivnog stanovanja u pomenutoj ulici. Projekat se realizira na inicijativu stanara i savjeta MZ „Malta“.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu od 21. 000 KM.

 

U toku postavljanje posuda za otpad – zvona

Na području Općine Novo Sarajevo počelo je postavljanje posuda za otpad – zvona. Predviđeno je da na više lokacija bude postavljeno 21 zvono.

Od toga, po devet zvona kapaciteta 3.000 i 3.750 litara i tri zvona kapaciteta 2.500 litara.

Do sada je deset komada postavljeno u ulicama:  Avde Smajlovića 23, Ćamila Sijarića 14, Olovska 60, Paromlinska 66  i Paromlinska 54.

U narednim danima zaposlenici KJKP „Rad“ postaviće i preostale posude za otpad – zvona.

Za ove namjene izdvojeno je 40.000 KM.

Održana manifestacija „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2019.“

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen-obilježju na šehidskom mezarju Kovači, na mezaru prvog predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, ispred Vječne vatre, spomen obilježja ubijenoj djeci Sarajeva, potom na  Mostu Suade i Olge, 1. augusta ove godine počela je manifestacija „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2019” kojom se kroz dvodnevne aktivnosti podsjeća na ratna dešavanja na planini Igman, te na značaj tog ratišta za odbranu Sarajeva i BiH.

Brojne delegacije svih nivoa vlasti u BiH, kao i delegacija Općine Novo Sarajevo, te predstavnici boračkih udruženja i građani, odali su počast i prisjetili se historijskih dana za odbranu države.

Centralnoj manifestaciji na Igmanu, pod sloganom „Dođi i posvjedoči“, 2. augusta ove godine, prisustvovalo je više hiljada učesnika. Delegacije, među kojima i Općine Novo Sarajevo, odale su počast na šehitlucima i spomen-obilježjima na Igmanu (Grkarica, Veliko polje, Mrazište i Brezovača).

U okviru programskih sadržaja manifestacije realizirani su vjerski, kulturno-umjetnički program, sportske aktivnosti i obrazovni sadržaji.

Sanirana ulica Avde Smajlovića od br. 2 do spoja sa Radničkom ulicom

Na području Općine Novo Sarajevo izvršeni su radovi na sanaciji kolovoza u ulici Avde Smajlovića od br. 2 do spoja sa Radničkom ulicom. Radovi su izvedeni u okviru  tekućeg održavanja cesta po prioritetima mjesnih zajednica, a izvođač radova je firma „Sarajevoputevi“.

U prethodnom periodu izvršena je sanacija i rekonstrukcija kolovoza u ulici Olovska na području MZ „Hrasno brdo“ i na području MZ „Grbavica I“ od slastičarne Jadranka do ulice Zagrebačka br. 39.

U narednom periodu pristupit će se sanaciji ulica na sljedećim lokacijama:

MZ Grbavica II – ulica Behdžeta Mutevelića br.5 i Hasana Brkića br. 45-47 (parkiralište)

MZ Kvadrant – Dr. Fetaha Bećirbegovića 19-23 (parkiralište)

MZ Čengić Vila I – ispred objekta kolektivnog stanovanja u ulici Ferde Hauptmana 2-18 (rekonstrukcija kolovoza)

MZ Malta – između zgrade solidarnosti u ulici Envera Šehovića 17-27 i Veterinarskog fakulteta (sanacija kolovoza)

Radovi na tekućem održavanju cesta obuhvataju sanaciju udarnih rupa, manje sanacije kolovoza i putnih objekata, postavljanje ivičnjaka i slivnika, popravak lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova kolovoza), hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa, mjestimične popravke kolovozne konstrukcije puta u svrhu zaštite i povećanja nosivosti puta, poboljšanje sistema odvodnje puta, sanacija potpornih i obložnih zidova zamjena oštećenih i postavljanje novih šahtova i slivnih rešetki .

Za ove namjene u općinskom Budžetu planirano je oko 550.000 KM.

Izgradnja saobraćajnice Hum brdo

Na području MZ „Pofalići II“  u toku je privremena sanacija neasfaltirane saobraćajnice Hum brdo.  Cilj sanacije je obezbjeđenje nesmetanog saobraćaja vozila i pješaka za stanovništvo koje živi na ovom području.

Sredstva za ove namjene osigurana su po osnovu Ugovora o ”Održavanju cesta po prioritetima  MZ” u iznosu oko 550.000 KM. Izvođač radova je firma Sarajevoputevi.

Ovim radovima na lokalitetu Pofalići – Bušće prethodila je sanacija jednog od većih klizišta na području Općine Novo Sarajevo (K1 i K2). Vrijednost ovih radova  je 390.000 KM, od čega je općina izdvojila 250.000 KM i  UNDP BiH 140.000 KM.

Na ovom lokalitetu sanirano je i treće klizište K9 u vrijednosti oko 42.000 KM, a urađena je i projektna dokumentacija za sanaciju i četvrtog klizišta K4.

Sanacijom klizišta Bušće koja se realizira kontinuirano u skladu sa finansijskim sredstvima otvara se mogućnost za izvođenje radova za izgradnju saobraćajnice Pofalići–Bušće.

Radove na izgradnji saobraćajnice Hum brdo obišao je općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicama.

Sanacija stambenih jedinica na području Općine Novo Sarajevo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor „EKO GRADNJA“ d.o.o Sarajevo Alen Mujezinović potpisali su ugovor  za izvođenje radova na sanaciji stambenih jedinica na području Općine Novo Sarajevo.

Ugovorom je predviđeno izvođenje radova na sanaciji dva devastirana stana u vlasništvu Općine Novo Sarajevo u ulici Derviša Numića br. 58. I to: u suterenu – 32,38m2 i prvom spratu  – 32,29 m2.

Radovi obuhvataju građevinsko-zanatske radove, zatim radove na vodovodnimi kanalizacionim instalacijama i elektroinstalacijama.

Za ove namjene planirano je oko 43.000 KM.

Muzička radionica u okviru projekta „Vanškolske aktivnosti 2019.”

U JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu“ Novo Sarajevo, 29. jula ove godine, održana je muzička radionica u okviru  projekta Općine Novo Sarajevo „Vanškolske aktivnosti 2019.”.

Projekat muzičke radionice „FLAUTE” ima za cilj da budući polaznici naprave prve muzičke korake, te da se upoznaju sa osnovnim muzičkim vještinama i znanjima.

Termin održavanja muzičke radionice je ponedjeljak od 18:00 do 19:30 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu (ulica Kemala Kapetanovića 17).

U „Dječijoj kući“ Novo Sarajevo, 30. jula ove godine, nastavljene su aktivnosti u okviru inovatorske radionice predviđene projektom „Vanškolske aktivnosti 2019.”.

Termini održavanja inovatorske radionice  su: utorak i srijeda od 10:00 do 12:00 sati u Dječijoj kući (ulica Grbavička bb).

Osim muzičke i inovatorske radionice, školska djeca sa područja Općine Novo Sarajevo mogu sticati nova znanja i vještine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu i na slijedećim radionicama:

LIKOVNA RADIONICA: utorak i četvrtak od 18:00 do 19:30 sati

PLESNA RADIONICA: ponedjeljak od 16:30 do 17:45 sati  i petak od 17:30 do 18:45 sati.

Cilj projekta „Vanškolske aktivnosti 2019. godina“ je kreativno i edukativno korištenje slobodnog vremena u prostoru Međunarodnog centra za djecu i omladinu i novootvorene Dječije kuće kroz planirane radionice.

Aktivnosti u okviru ovog projekta realiziraju se u periodu od juna do decembra ove godine, a završna manifestacija je u januaru 2020. godine.

 

Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje

Budžetom Općine Novo Sarajevo, za troškove vantjelesne oplodnje, predviđena su sredstva u iznosu od 50.000 KM.

U skladu sa Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje koje je donijelo Općinsko vijeće Novo Sarajevo, Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica je u prvih šest mjeseci ove godine obradila 8 zahtjeva.

Od toga, 5 zahtjeva odnosilo se na sufinansiranje prvog pokušaja, 2 zahtjeva za drugi pokušaj i 1 zahtjev za treći pokušaj sufinansiranja vantjelesne oplodnje.

Ukupno isplaćena sredstva po podnesenim zahtjevima za navedeni period iznose 18.000 KM.

Više osoba se putem telefona ili ličnim dolaskom u prostorije Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica interesovalo o mogućnostima sufinansiranja i upućeni su na koji način mogu ostvariti navedeno pravo.