U toku radovi na izgradnji stepeništa i rukohvata u ulici Fra Matije Divkovića 28 – 67

Na području općine Novo Sarajevo izvode se radovi na sanaciji stepeništa i rukohvata u ulici Fra Matije Divkovića kod broja 28 i 67.

U proteklom periodu radovi na sanaciji stepeništa i rukohvata izvedeni su u ulicama Put Mladih Muslimana – pothodnik, Hercegovačka-Put Mladih Muslimana, Avde Smajlovića-park, Avde Smajlovića 13-35, te u ulicama Splitska-Ljubljanska.
Vrijednost navedenih radova je oko 50.000,00 KM. Izvođač radova je firma “Sudel” d.o.o. Sarajevo.

Umjetnost i mir: Delegacija iz Bahreina najavila internacionalni festival umjetnosti na Vilsonovom šetalištu

Predstavnici Općine Novo Sarajevo na čelu sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Robertom Plešeom ugostili su delegaciju iz Kraljevine Bahrein, predvođenu uglednim umjetnikom Abbasom Almosawijem, te predstavnike bosanskohercegovačke nevladine organizacije Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO).

Tom prilikom, prezentiran je idejni plan za projekt koji u narednom periodu Bosnu i Hercegovinu teži učiniti domaćinom internacionalnog festivala umjetnosti. Radi se o događaju koji je organiziran u više zemalja svijeta, te kao takav je dokazan model promocije umjetnosti i mira. Cilj organizacionog tima jeste okupiti 100 umjetnika koji će imati priliku pored predstavljanja svog talenta oslikavanjem dvodimenzionalnih golubova kao simbola mira biti i svojevrsni ambasadori kulture kojoj pripadaju.

Upravo u želji da festival bude prostor na kojem će i posjetioci moći upoznati različite kulture, pored likovne umjetnosti i skulpture kao ključnih elemenata ovog tipa festivala, planiraju biti uključeni i kulturološki aspekti zemalja poput hrane, muzike i plesa.

Festival poput ovoga, kako su organizatori prezentirali, idealna je prilika za umjetnike iz naše zemlje da prošire vidike i predstave svoje radove kolegama.

U ime organizacije BRAVO, jedan od senior projekt menadžera Imran Polovina ovom prilikom prezentirao je i dugoročni plan, prema kojem bi festival postao tradicionalan, te se svake godine  održavao na novoj lokaciji u Bosni i Hercegovini, s cilju promocije svih dijelova države.

Općina Novo Sarajevo odabrana je da bude prva lokalna zajednica na čim području će biti održan prvi internacionalni festival umjetnosti, a planirano je da brojne aktivnosti budu održane na Vilsonovom šetalištu.

Idejni tvorac festivala, Abbas Al Mosawi smatra se jednim od najznačajnijih umjetnika Bliskog istoka. Njegova karijera počela je prije skoro 50 godina, a danas je simbol umjetnosti Bahraina. Održao je izložbe u zemljama poput Tajvana, Švicarske i Italije, a dobitnik je više nagrada za svoj rad. Na sastanku je naglasio kako planira pozvati svoje kolege, kako iz Bahraina, tako i iz cijelog Bliskog istoka da mu se pridruže na ovom festivalu.

Sastanku je prisustvovao i Reyadh Yusuf Ali, predstavnik Bahrein-Bosnia and Herzegovina Friendship and Business Society, koje je u cijelom projektu poveznica između ove dvije zemlje, te od svog osnivanja teži ostvariti što jaču suradnju zarad međusobnog progresa.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše je izrazio čest i zadovoljstvo što se jedan ovakav umjetnički događaj planira održati po prvi put na području ove lokalne zajednice, te poručio da će Općina Novo Sarajevo na čelu sa Općinskim načelnikom dr. Hasanom Tanovićem u punom kapacitetu podržati realizaciju ovog projekta, ali i drugim aktivnosti u cilju promocije mira i umjetnosti ove dvije države.

Delegacija Bahreina je potom obišla Dječiju kuću i Međunarodni centar za djecu i omladinu gdje su se pobliže upoznali sa brojnim aktivnostima i radionicama iz oblasti kulturnog stvaralaštva koje se realiziraju u ovim ustanovama.

Tokom svoje posjete Bosni i Hercegovini i Sarajevu, delegacija Bahreina sastala se i sa ministrom kulture i sporta Kantona Sarajevo Samirom Avdićem i gradonačelnicom Grada Sarajeva Benjaminom Karić.

Realizirane brojne aktivnosti na uređenju parkovskih površina na području Novog Sarajeva

Općina Novo Sarajevo je u saradnji sa KJKP „Park“ izvršila brojne aktivnosti na uređenju parkovskih površina na području ove lokalne zajednice. Poslovima se pristupilo prema usvojenim zahtjevima i utvrđenim lokacijama u skladu sa  Programom uređenja zelenih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu, a koji je sastavni dio Sporazuma kojeg je Općina potpisala sa ovim Kantonalinim komunalnim preduzećem u aprilu ove godine.

U proljetnom periodu izvršena je sadnja cvijeća, grmlja i drveća na velikom broju lokacija na području općine. Sadnja sezonskog cvijeća na slobodnim površinama izvršena je u ulici Grbavička u blizini Međunarodnog centra za djecu i omladinu, kod Sportske dvorane „Goran Čengić“, pored Spomen obilježja logorašima u ulici Kemala Kapetanovića, duž Južne longitudinale, te  Spomen-obilježja Pofalići. Ukupno je posađeno više od 3.600 komada sezonskog cvijeća.

Radnici KJKP „Park“ izvršili su i sadnju sezonskog cvijeća u žardinjere kod Spomen obilježija Malta i kod Hitne pomoći.

Ove godine, posebna pažnja posvećena je uređenju zelenih površina u okviru kružnih tokova, pa je tako više od 7.600 komada različitog sezonskog cvijeća posađeno na kružnim tokovima Hrasno, Topal Osman paše i u Pofalićima. Uređene su i žardinjere na mostovima Malta, Topal Osman paše i Hamedije Čemerlića, a ukupno je posađeno oko 1.000 komada cvijeća.

Uporedo sa ovim radovima, izvršena je i sadnja drveća u ulicama Grbavička iza zgrade 5 a,b,c, Hercegovačka, Topal Osman paše,  u naselju Velešići kod Spomen obilježja i u ulici Džemala Bijedića -živa ograda.

Rekontrukcija travnjaka izvršena je u ulicama Grbavička iza zgrade 5 a,b,c, Grbavička 97-98, Avde Smajlovića 25-27, Hercegovačka, Topal Osman paše, Džemala Bijedića – Centar za zdravo starenje i   Hamdije Čemerlića 11-27.

Ugrađene su i nove klupe u ulicama Hercegovačka i Grbavička 97-98, dok su na više od petnaest lokacija na klupama zamijenjene oštećene drvene štafle.

Nove drvene štafle postavljene su i na 35 klupa uz ranije izgrađenu šetnicu „MALTA-OTOKA“. Postojeće štafle su bile oštećene, te su sve skinute i postavljene nove ofarbane, a nakon što je izvršeno farbanje postolja željeznih klupa. Budući da se ova šetnica proteže na području mjesnih zajednica Čengić Vila II i Čengić Vila I, time smo omogućili građanima intenzivno korištenje klupa na prostoru ove dionice u ljetnom periodu koji dolazi.

ReLOaD2: Poziv za prijavu na dvomjesečnu online edukaciju o programskom jeziku C za učenike srednjih novosarajevskih škola

Srednjoškolac/ka si iz Novog Sarajeva ili pohađaš školu u Novom Sarajevu, a zanima te programiranje? Onda je ovo prilika za tebe!

Plus Ultra organizuje dvomjesečnu online edukaciju iz osnova programiranja putem koja će vam omogućiti da se bolje upoznate sa osnovama programiranja te na taj način:

  • napravite prvi korak ka svijetu programiranja;
  • naučite osnove programskog jezika C;
  • razvijate vještine logičkog razmišljanja i rješavanja problema 

Prijaviti se mogu srednjoškolci koji pripadaju jednoj ili objema kategorijama:

– Žive na području općine Novo Sarajevo ili

– Pohađaju srednju školu koja se nalazi na području općine Novo Sarajevo

Edukacija je besplatna, a prijaviti se možete putem linka u nastavku do 2.7.2022. godine do kraja dana.

Link: https://docs.google.com/forms/d/1a36OhvBvU_qcU6hMf_tR7JnsNwN4Fsdn4zr-Gn1j3hA/viewform?edit_requested=true

Za sva pitanja i nedoumice nam se možete obratiti putem društvenih mreža. 

Želimo vam puno sreće! 

Program se realizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2“, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javni poziv za učešće u besplatnom Programu podrške samozapošljavanju – projekat “SYSTEM”

✓Želiš razviti preduzetničke vještine i započeti vlastiti biznis ?

✓ Želiš steći ili unaprijediti znanja kako razviti inovativan proizvod/uslugu?

✓ Želiš naučiti osnove praktične pripreme i pisanja projekata za EU fondove?

Općina Novo Sarajevo sa projektnim partnerima, Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije, u okviru projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM“, poziva sve zainteresovane osobe sa prijavljenim mjestom boravka na području Kantona Sarajevo u BiH, Grada Sremska Mitrovica i Grada Loznica u Republici Srbiji, a koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti biznis, da se prijave za učešće u besplatnom Programu podrške samozapošljavanju.

Projekat „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM” sufinansira  Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020Cjeloviti tekst javnog poziva, te formular za prijavu na isti, nalaze se na linkovima niže:

CJELOVITI TEKST JAVNOG POZIVA

FORMULAR ZA PRIJAVU

Počeli radovi na izgradnji dijela ograde oko objekta OŠ “Hrasno”

Oko objekta Osnovne škole “Hrasno” uskoro će biti izgrađena nova visoka ograda. Radnici firme Dinalsa danas su započeli radove na zamjeni niske ograde, koja nije pružala dovoljnu bezbijednost za učenike, ali i imovinu ove novosarajevske škole.

Zamjena će se izvršiti u dužini od oko 210 metara, a u okviru navedenih radova postavit će se i nova kapija na glavnom ulazu, zatim nova klizna kapija za dostavna vozila, kao i dodatna pješačka kapija pored ulaza za dostavna vozila.

Nova ograda će biti visine 1.7 metara, a bit će izgrađena od čeličnih kutijastih profila sa antikorozivnom zaštitom.

Investitor je Općina Novo Sarajevo, a izvođač radova je firma DINALSA d.o.o. Sarajevo. Vrijednost radova je oko 39. 000,00 KM, a rok za završetak radova je 45 dana.

CZ Novo Sarajevo: Počele aktivnosti na informisanju stanovništva i privrednih subjekata iz oblasti zaštite i spašavanja

U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih I drugih nesreća Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo izradila je Dokument procjene ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području ove lokalne zajednice.

U okviru navedenih aktivnosti, Općina Novo Sarajevo putem Službe civilne zaštite započinje, između ostalog obuku i informisanje stanovništva, privrednih subjekata i učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti zaštite i spašavanja.

S tim u vezi, pripremljeni su letci sa uputama za postupanje u slučaju zemljotresa, poplava, klizišta i požara, namijenjeni za masovnu distribuciju. Na web stranici Općine objavljeni su i dokumenti “Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za Općinu Novo Sarajevo”, te “Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za Općinu Novo Sarajevo”, kao i promotivni video.

Pravna lica koja imaju sjedište ili infrastrukturu na području Općine Novo Sarajevo dužni su u narednom period uskladiti svoje planove sa navedenim dokumentima.

Jedan od prioriteta općine je jačanje struktura civilne zaštite i jačanje sistema zaštite i spašavanja, a donošenjem ovih dokumenata i realizacijom navedenih aktivnosti započinje sveobuhvatno restruktuiranje sistema zaštite i spašavanja općine Novo Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo nagradila najbolje maturante Treće gimnazije

Treća gimnazija Sarajevo i ove godine ispratila je još jednu generaciju od 138 maturanata.

Tim povodom u školi je organizovana je svečana dodjela pohvala, diploma i nagrada najboljim učenicima koji su tokom četiri godine školovanja imali prosjek ocjena 5,00 i bili najbolji ambasadori Treće gimnazije.

Kao i ptrethodne godine, i ovaj put Općina Novo Sarajevo i Općinski načelnik dr. Hasan Tanović za dvanaest najboljih učenika obezbijedili su prigodne poklone.

Direktorica škole Amra Čolić u svom obraćanju zahvalila se Općini Novo Sarajevo i Općinskom načelniku na podršci i što svake godine obezbijedi nagrade za najbolje učenike škole, koji su svojim radom i zalaganjem na najbolji način predstavljali, kako školu, tako i Općinu.

Članovi centara za zdravo starenje Novo Sarajevo proveli dan na izletištu Bistrovo, Krušćica-Vitez

Za članove centara za zdravo starenje Općine Novo Sarajevo Hrasno, Čengić Vila i Velešići upriličen je jednodnevni izlet na Izletištu Bistrovo, Krušćica-Vitez.

Prelijep proljetni dan proveli su na čistom zraku u prirodi i zelenilu, ali su odradili i vježbe preventivno – korektivne gimnastike!

Menadžment Centra, uz podršku Općine Novo Sarajevo nastavlja sa realizacijom brojnih aktivnosti namijenjenih zdravim načinima života osoba treće životne dobi.

Centar za zdravo starenje u Hrasnom, Velešićima i Čengić Vili do sada broji ukupno 1268 članova. 

CZ Novo Sarajevo: Izvršena deviperacija, zaštita od zmija na više lokacija na području općine

Nakon što su početkom juna izvršene aktivnosti na suzbijanju krpelja na području Novog Sarajeva, Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu nastavila aktivnosti na tretiranju zelenih površina, te početkom ove sedmice obavila i deviperaciju na više lokacija na području ove lokalne zajednice.

Radi se o procesu odbijanja zmija i gmizavaca upotrebom repelenta, modernih hemijskih sredstava, a sve u cilju povećanja bezbjednosti i zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Navedene aktivnosti realizovane su u saradnji sa firmom “Sanitacija” d.o.o. Sarajevo.

Share Follow View