Povodom početka školske godine Općinski načelnik Nedžad Koldžo uručio ruksake sa školskim priborom prvačićima Edukativnog centra Nova Kasaba

Povodom početka nove školske 2020/2021. godine, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima, 11. septembra ove godine obišao je OŠ „Nova Kasaba“ u istoimenom mjestu na području Republike Srpske.

Općina Novo Sarajevo obezbijedila je ruksake i školski pribor za 19 učenika prvih razreda koji nastavu pohađaju u „Edukativnom Centru Kasaba“, a ruksake im je podijelio općinski načelnik.

Sa delegacijom Općine Novo Sarajevo ovu osnovnu školu posjetio je i direktor OŠ „Malta“ Asmir Hasičić, budući da je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo “Edukativni centar Nova Kasaba“ dodijeljen kao područna škola OŠ „Malta“, a sa udaljenosti 123 km od matične škole, ovo je ujedno i najudaljenija područna škola u Evropi.

Prvog dana nove školske godine, općinski načelnik Nedžad Koldžo posjetio je i sve novosarajevske osnovne škole i prvačićima podijelio školske ruksake sa potrebnim priborom. Ruksake sa školskim priborom dobilo je 608 učenika prvih razreda osnovnih škola „Hrasno“, „Pofalići“, „Velešićki heroji“, „Kovačići“, „Čengić Vila I“, Malta“, „Grbavica I“ i „Grbavica II“ i Centra Vladimir Nazor. Pored ruksaka za učenika, školama su uručena i dezinfekciona sredstva i zaštitne maske.

 

U toku radovi na sanaciji pješačke staze i trotoara od spoja ulice Grbavička sa spojem ulice Hamdije Čemerlića do zgrade Vodoprivrede

Na području Općine Novo Sarajevo, od spoja ulice Grbavička sa spojem ulice Hamdije Čemerlića do zgrade Vodoprivrede, u toku su radovi na sanaciji pješače staze i trotoara.

Radovi se izvode u postojećoj širini, a obuhvataju uklanjanju postojeće kolovozne konstrukcije zajedno sa ivičnjacima nakon čega je planirana ugradnju novog tamponskog sloja sa ivičnjacima i novim asfaltnim slojem. Ovim radovima je obuhvaćeno 160 metara u ulici Grbavička i oko 100 u ulici Hamdije Čemerlića od spoja sa ulicom Grbavička do zgrade Vodoprivrede.

Izvođač radova je firma BRAĆA MUJIĆ EXPORT-IMPORT d.o.o. Sarajevo, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Smajić inženjering“ d.o.o. Goražde.

Općina Novo Sarajevo je investitor radova, a isti se izvode prema zahtjevima mjesnih zajednica u sklopu Okvirnog sporazuma na sanaciji pješačkih staza i trotoara na području Općine Novo Sarajevo.

 

Potpisan Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice u ulici Trebevićka

Ugovor o izvođenju radova na rehabilitaciji lokalne ceste u ulici Trebevićka potpisan je u petak, 11. septembra u zgradi Općine Novo Sarajevo, a isti su potpisali načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač i direktor firme DEMUS d.o.o. Sarajevo Ismir Borčak.

Radi se o radovima na dužini od oko 650 metara, a trasa se proteže od spoja sa ulicom Put Mladih Muslimana (dio ulice Ljubljanska), do spoja ulice Trebevićka sa ulicom Travnička.

Budući da se radi o jako prometnoj i dotrajaloj dionici puta u padinskom dijelu Općine na području MZ „Gornji Kovačići“, ovi radovi su od velikog značaja kako za stanovnike ovog mjesnog područja, tako i za sve učesnike u saobraćaju, istakao je načelnik Nedžad Koldžo, te dodao da će se rekonstrukcijom ove saobraćajnice najprije unaprijediti bezbijednost saobraćaja na ovom lokalitetu.

Selmir Kovač direktor Direkcije za puteve KS istakao je kako je ovo nastavak već uspješne saradnje sa Općinom Novo Sarajevo, budući da je prije nekoliko dana potpisan i Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Humska čime će se unaprijediti saobraćaj u dvije značajne padinske mjesne zajednice.

Radovi će podrazumijevati zamjenu asfaltnog sloja, zamjenu slivnika, te rješavanje pitanja oborinskih voda.

Prema riječima direktora firme „DEMUS“ d.o.o. Sarajevo Ismira Borčaka, radovi će početi čim se izvrše pripremne aktivnosti na pribavljanju saglasnosti za izmjenu režima saobraćaja, budući da se radi o veoma prometnoj dionici.

Vrijednost ugovora je oko 185.000 KM. Navedeni projekat finansira se zajedničkim sredstvima Direkcije za puteve KS i Općine Novo Sarajevo, od čega Direkcija sufinansira sa 130.000 KM, a preostali dio osiguran je iz Budžeta Općine.

Potpisan Ugovor o izgradnji vodovodne mreže u dijelu ulica Ruđera Boškovića – Humska

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, ministrica komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Nihada Glamoč i direktor firme „MIMAS-ING“ d.o.o. Sarajevo Mirsad Dučić, u srijedu, 09. septembra ove godine potpisali su Ugovor o izgradnji vodovodne mreže u dijelu ulica Ruđera Boškovića – Humska.

Radi se o izgradnji vodovodne mreže na trasi čiji je nosilac izrade KJKP “Vodovod i Kanalizacija “ d.o.o. Sarajevo. Zbog neadekvatnog profila i materijala postojećih cijevi, planirana je ugradnja novih cijevi (DN 300 i DN 200) u ukupnoj dužini od oko 300 metara.

U svom obraćanju za medije, općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je kako će se ovim radovima riješiti dugogodišnji problem vodosnabdijevanja u centralnom dijelu naselja Pofalići, čime će biti omogućeno kvalitetnije snabdijevanje svakog potrošača na teritoriji ove prostorne cjeline.

– Ovim radovima postojeći distribucioni cjevovodi s kojim se snabdijeva veći dio naselja Pofalići, bit će upotpunjeni novim vodovima, koji će između ostalog, imati ulogu transporta vode za predmetno šire područje ovog naselja i to u dužini od 184 metra u ulici Humska, te u ulici Ruđera Boškovića u dužini od 108 metara, istakao je načelnik Koldžo, te dodao da je Općina nešto ranije potpisala Ugovor i sa KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ kojim su obuhvaćeni montažni radovi i izrada 32 kućna priključka.

Ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč istakla je kako će ovim ugovorom početi realizacija i drugog kapitalnog projekta Općine Novo Sarajevo na izgradnji vodovodne mreže, čija se realizacija sufinansira iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu od namjenskih sredstava – vodne naknade na području Općine Novo Sarajevo.

Radovi na terenu će početi čim se pribave sve potrebne saglasnosti o izmjeni režima saobraćaja u pomenutim ulicama, istakao je direktor firme „MIMAS-ING“ d.o.o. Sarajevo Mirsad Dučić, naglasivši da je rok za završetak radova 45 dana.

Vrijednost projekta je 200.000 KM, a izvođenje radova sufinansira Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općina Novo Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Nakon završetka pomenutih radova, Općina Novo Sarajevo finansirat će i radove na završnom asfaltiranu pomenute trase u vrijednosti od oko 500.000 KM.

 

Povodom dana penzionera Općine Novo Sarajevo u periodu od 16. septembra do 15. oktobra ove godine bit će upriličena jednodnevna posjeta penzionera na planinu Trebević

Ove godine, uslijed pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, te nemogućnosti većih okupljanja, Općina Novo Sarajevo i Udruženje penzionera Novo Sarajevo će, u skladu sa preporukama epidemiološke službe i mjerama kriznih štabova, tradicionalno druženje penzionera u povodu Dana penzionera Općine Novo Sarajevo organizovati na drugačiji način nego do sada i ovaj put na planini Trebević, pod motom „Svi na Trebević“!

Svi penzioneri sa područja Općine Novo Sarajevo, koji su zainteresovani za jednodnevnu posjetu Trebeviću u periodu od 16. septembra do 15. oktobra 2020. godine (radnim danom), mogu se uz ličnu kartu prijaviti od 9. do 15. septembra 2020. godine, od 9:00 do 13:00 sati, na sljedećim punktovima:

Penzioneri sa područja mjesnih zajednica Pofalići 1, Pofalići 2, Čengić Vila 1, Hrasno Brdo, Vraca, Željeznička, Malta i Dolac – u prostorijama tih mjesnih zajednica.

Penzioneri sa područja mjesnih zajednica:

„Velešići“ i „Gornji Velešići“ – u prostorijama MZ „Velešići“

„Čengić Vila 2“ i „Kvadrant“ – u prostorijama MZ „Čengić Vila 2“

„Kovačići“ i „Gornji Kovačići“ – u prostorijama MZ „Kovačići“

Trg heroja“ i „Hrasno“ – u prostorijama MZ „Trg heroja“

„Grbavica 1“ i „Grbavica 2“ – u prostorijama MZ „Grbavica 1“.

Sve detaljnije informacije o načinu organizacije izleta mogu se dobiti prilikom prijave ili na kontakt telefon Udruženja penzionera Novo Sarajevo 033/644-041, svakim radnim danom u periodu od 09:00 – 12:00 sati.

Općina Novo Sarajevo i Udruženje penzionera Novo Sarajevo svim penzionerima želi ugodan provod i lijepe zajedničke trenutke na Trebeviću!

Upute za penzionere prilikom odlaska na Trebević u pdf formatu

Šest učesnika CEFE Programa podrške poduzetništvu prezentiralo svoje poslovne planove u Međunarodnom centru za djecu i omladinu

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Centar za razvoj karijere) u utorak, 08. septembra upriličena je prezentacija šest poslovnih planova učesnika CEFE Programa podrške poduzetništvu.

Radi se o projektu podržanom od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a kojeg provodi Udruženje trenera CEFE u BiH u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo i Udruženje trenera CEFE u BiH prethodno su raspisali Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu namijenjen osobama sa područja Općine Novo Sarajevo zainteresovanim za pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata. Na javni poziv se prijavilo 28 učesnika koji su pozvani na učešće u poduzetničkoj obuci, od kojih je šest učesnika Programa uspješno finaliziralo svoje poslovne planove, koje su danas prezentirali stručnoj komisiji.

Prije prezentacije poslovnih ideja, Općinski načelnik Nedžad Koldžo i predstavnici CEFE-a uručili su certifikate učesnicima koji su uspješno prošli obuku, te izradili svoje poslovne planove.

U svom obraćanju načelnik Nedžad Koldžo istakao je da se pored već planiranih sedam politika aktivnog zapošljavanja koje provodi Općina Novo Sarajevo, realizuju i dodatni projekti sa ciljem smanjenja stope  nezaposlenosti i povećanja životnog standarda stanovništva na području općine.

– I ove godine, kao i prethodnih, planirana je realizacije više različitih projekata u okviru sedam programa aktivne politike zapošljavanja koje provodi općina sa ciljem osposobljavanja mladih ljudi da putem programa samozapošljavanja pokrenu svoje prve biznise, ali i postanu konkurentni na tržištu rada, istakao je načelnik Koldžo, te dodao da je ovo dodatna aktivnost i projekat kojim će se šest osoba u potpunosti osposobiti za pokretanje svojih prvih biznisa.

Dva najbolje ocijenjena poslovna poduhvata biće finansijski podržana iznosom od po 5.000,00 KM. Finansijska sredstva za tu namjenu obezbijedila je Općina Novo Sarajevo.  Za sve učesnika Programa koji pokrenu svoje poslovne poduhvate CEFE BiH će obezbijediti dugoročnu mentorsku podršku iz onih oblasti za koje se procijeni da je potrebno pojedinim poduzetnicima.

 

Uspješno završen i treći krug sistemske dezinfekcije javnih površina na području cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo

Kao nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), a u cilju poboljšanja higijensko epidemiološke situacije u ponedjeljak 7. septembra uspješno je izvršen i treći krug sistemske dezinfekcije javnih površina na području cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo.

Navedene aktivnosti počele su u večernjim satima 07. septembra, a trajale do ranih jutarnjih sati 08. septembra 2020. godine.

Budući da je počela nova školska godina, te da se dio učenika vratio u školske klupe, posebna pažnja ovog puta posvećena je dezinfekciji površina oko javnih objekata obrazovnih ustanova na području općine (osnovnih i srednjih škola, te vrtića). Kao i  prethodna dva puta, i ovog mjeseca aktivnosti na dezinfekciji izvršene su i oko zdravstvenih objekata (Doma zdravlja Novo Sarajevo i ambulanti porodične medicine), zatim prostorima ispred i oko stambenih zgrada, javnih površina i dječijih igrališta, klupa, Vilsonovog šetališta, te ostalog teritorija Općine.

U ovom procesu, kao i prvi put, korištena je tehnologija koja nije opasna za zdravlje ljudi i životinja. Za izvođenje sistemske dezinfekcije na području Općine Novo Sarajevo zadužena je firma „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo.

Navedene aktivnosti provodi Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo uz asistenciju sekretara novosarajevskih mjesnih zajednica, te pripadnika III policijske uprave.

Još jednom apelujemo na sve građane da se, s obzirom na epidemiološku situaciju, pridržavaju svih uputa kriznih štabova, uključujući i Štab civilne zaštite Općine Novo Sarajevo.

Potpisan Sporazum o sanaciji liftova u četiri stambene jedinice na području Općine Novo Sarajevo u okviru Programa sanacije liftova Kantona Sarajevo u 2020. godini

U zgradi Kantona Sarajevo u ponedjeljak, 07. septembra ove godine ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, direktorica Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Belma Barlov, te predstavnici etažnih vlasnika četiri stambene jedinice sa područja Općine Novo Sarajevo potpisali su Sporazum o realizaciji programa sanacije liftova Kantona Sarajevo u 2020. godini  – Općina Novo Sarajevo.

Programom sanacije liftova koje provodi Ministarstvo prostornog uređenja prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS za 2020. godinu u kojem pored etažnih vlasnika učestvuje i Općina Novo Sarajevo  obuhvaćena su četiri objekta kolektivnog stanovanja na području Općine Novo Sarajevo i to u ulicama Trg heroja br. 16, Aleja lipa br. 66, Porodice Ribar br. 3 i Zagrebačka br. 47.

U svom obraćanju Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je da se današnjim sporazumom općine konačno uključuju u postupak podrške rekonstrukcije liftova u stambenim objektima budući da je  ova oblast isključivo u nadležnosti Kantona.

“Kao općina sa mnogo višekatnica i liftova, mi smo zaista imali problema oko stavljanja u funkciju liftova koje su još u ratu u potpunosti devastirani. Mi smo pokrenuli inicijativu da se zajednički pristupi  realizaciji ovih projekata i drago mi je što je došlo do prihvatanja ove inicijative i zajedničkog interesa da udruživanjem sredstava uđemo u brže rješavanje ovih za stanare životnih problema”, istakao je načelnik Koldžo.

Ministar Faruk Kapidžić ponovio je da je ovo prvi put da Ministarstvo za ovu namjenu udružuje sredstva sa općinama, a što će ubrzati i riješiti probleme stanara koji na ovu sanaciju čekaju od kraja rata, a i sami  stanari su se odazvali i uzeli aktivno učešće u ovom projektu, te će oni sa oko 20 posto učestvovati u njihovoj sanaciji.

Navedeni objekti su visoke spratnosti sa velikim brojem stanara u kojima ne radi najmanje jedan lift. Odabir korisnika je izvršilo Ministarstvo, a na zahtjev predstavnika etažnih vlasnika, dok je Općina prihvatila sufinansiranje projekta u ukupnom iznosu od oko 40.600 KM. Sredstva koja se raspoređuju prema krajnjim korisnicima su raspoređena po principu da Ministarstvo obezbjeđuje do 60% potrebnih sredstava, a najviše do 25.000 KM. Općina je preuzela obavezu obezbjeđenja sredstava do 40% pridržavajući se principa da etažni vlasnici osiguraju do 80 KM po stambenoj jedinici.

Za sanaciju liftova u objektima kolektivnog stanovanja u ulici Trg heroja  br.16 izdvojeno je 50.000 KM , u ulici Aleja lipa br. 66 je 24.183,90 KM , u ulici Porodice Ribar br. 3 izdvojeno je oko 30.000 KM , dok je  u ulici Zagrebačka br. 47 izdvojeno je 20.000 KM.

Održana prezentacija idejnog projekta Centralnog spomenika šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine

U Memorijalnom centru Novo Sarajevo održana je prezentacija idejnog projekta Centralnog spomenika šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.

Prezentaciji kojoj su prisustvovali općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, predstavnici Koordinacionog odbora boračkih udruženja Novo Sarajevo i Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo jednoglasno je usvojeno rješenje u kojem je glavno obilježje zid u staklenoj materijalizaciji, a sve u skladu sa tehničkim propisima, prostornim mogućnostima i pravilima struke.

Općina Novo Sarajevo prethodno je je provela konkurs za izradu idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Konkursna komisija je odabrala tri konkursna rada, te su dodijeljene I, II i  III nagrada.

Nakon održanih prezentacija nagrađenih idejnih rješenja, Općinsko vijeće je razmatralo nagrađena idejna rješenja, Komisija za statusna pitanja boraca pri Općinskom vijeću Novo Sarajevo i Koordinacioni odbor boračkih udruženja Novo Sarajevo su se očitovali sa svojim prijedlozima, sugestijama i smjernicama za izradu idejnog projekta, koji trebaju biti obuhvaćene Projektnim zadatkom za izradu Idejnog projekta.

Zaključkom Općinskog vijeća prihvaćeno je prvonagrađeno Idejno rješenje za izradu projektne dokumentacije Centralnog spomenika šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine  usvojene su u okvirima tehnički izvodivog, preporuke Koordinacionog odbora boračkih udruženja Novo Sarajevo i Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog spomenika potpisali su općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor firme „Tracest“ d.o.o. Sarajevo Samir Serdarević. Projektna dokumentacija podrazumijeva izradu idejnog i izvedbenog projekta za potrebe pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole.

Sa područja Općine Novo Sarajevo 716 branilaca, pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine dalo je život za odbranu grada i države i njihova imena će biti ispisana na spomeniku  koje treba da  bude mjesto okupljanja i obilježavanja značajnih datuma na području općine .

Vrijednost Ugovora  za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog spomenika iznosi oko 19.500 KM.

Lokacija za postavljanje spomen obilježja, prema Elaboratu o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, zauzima prostor  između  Bulevara Meše Selimovića sa južne strane i stambene zgrade u ulici Ferde Hauptmana 2-28 („stometarka“)  sa sjeverne strane, u centralnom dijelu zelene površine (obuhvat cca 25×40 m).

 

Završni radovi na pješačkim mostovima kod hotela Bristol i Ars Aevi

U toku su završni radovi na održavanju pješačkih mostova na području Općine Novo Sarajevo.

Trenutno se radi na čišćenju i farbanju oštećenih dijelova i ograde mostova kod hotela Bristol i Ars Aevi, zamjeni dotrajalih materijala, kao i kompletnom čišćenju dijela prostora za hodanje.

Izvođač radova na održavanju pješačkih mostova na teritoriji Općine Novo Sarajevo je “Meta-B“ Zavidovići.

Za ove namjenu predviđeno je oko 13.190 KM.