Edukacija o prevenciji nogometnog huliganstva

U Sportskoj dvorani “Novo Sarajevo”, 1. decembra ove godine održana je radionica za djecu,  a u okviru projekta “Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima”.

U radu radionice učestvovalo je 30 djevojčica i dječaka, učenika od II do V razreda osnovnih škola.

Edukaciju i realizaciju aktivnosti vršili su treneri Omladinske škole FK “Željezničar”.

Radionica je nastavak realizacije projekta JP „ONSA“ d.o.o. a koji je podržan od strane Općine Novo Sarajevo.

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 29. novembra ove godine, održalo je svoju 23. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na početku sjednice Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Potom su zakletvu položili novoizabrani vijećnici Općinskog vijeća Rusmir Haseta i Igor Vreta.

Vijećnici Općinskog vijeća utvrdili su Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kao i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, koji se upućuju u javnu raspravu.

Općinsko vijeće usvojilo je Gender akcioni plan Općine Novo Sarajevo za period 2018. do 2022. godine, koji kao strateško-planski dokument općine svojom implementacijom treba da unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

Vijećnici su podržali Odluku o imenovanju Investicionog menadžera za 2018. godinu, te Politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2019. godinu. Usvojen je izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata odobrenih budžetom Općine Novo Sarajevo i dinamiku njihove realizacije.

Na sjednici su usvojene i Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i člana Skupštine, te člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo razmatralo je i prihvatilo Nacrt Plana sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019-2028. godine.

Razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Milkos“. Usvojen je i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“ koji se stavlja na javni uvid i javnu raspravu u trajanju do 30 dana.

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januar do 30. septembar 2018. godine,

Informacija o položaju i stanju boračkih kategorija sa područja općine Novo Sarajevo,

Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Novo Sarajevo od 1998. godine do 2018. godine,

Informacija o radu osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo,

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period juli – septembar 2018. godine.

Podrška opremanju objekta za potrebe predškolskog odjela Centra „Vladimir Nazor“

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i v.d. direktora Centra „Vladimir Nazor“  Mersudin Kadrić, 28. novembra ove godine potpisali su Ugovor o nabavci opreme za novouspostavljeni odjel ovog Centra namijenjen za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju.

Školski objekat u ulici Kemala Kapetanovića broj 43 odlukom Općinskog vijeća Novo Sarajevo  ustupljen je na korištenje Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, a u cilju proširenja djelatnosti radi uspostavljanja odjela za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju. Općina Novo Sarajevo je u Budžetu za 2018. godinu predvidjela sredstva u iznosu od 10.000 KM za podršku opremanju i stavljanju u funkciju objekta za potrebe Centra „Vladimir Nazor“. Pomenuti Centar obuhvata ranu intervenciju, produženi stručni tretman, opservaciono-dijagnostičke postupke, radno-okupacione terapije i druge primjerene oblike odgoja i obrazovanja djece sa teškoćama.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je da Općina Novo Sarajevo ima tradiciju u izdvajanju budžetskih sredstava za pružanje podrške projektima Centra „Vladimir Nazor“  namijenjenim djeci sa poteškoćama u razvoju, kao što je podrška projektu Christina Witchutt, finansiranje prevoza učenika, obezbjeđenje užina i drugo. Obzirom da na području Kantona Sarajevo ne postoji centar za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju Općina Novo Sarajevo je opredijeljena da nastavi kontinuitet u pomoći ovoj kategoriji djece, pružanjem podrške za opremanje ovog novouspostavljenog centra, istakao je općinski načelnik.

Završena sanacija sportske sale u OŠ „Pofalići”

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 27. novembra ove godine, obišao je OŠ „Pofalići” gdje je završena sanacija sportske sale.

Tokom izvođenja radova postavljen je novi parket, izvršena sanacija zidova, plafona, slivnika i krova, ispitivanje elektroinstalacija, ugradnja rasvjete, te popravak vrata na svlačionicama.

Prilikom obilaska, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da se sanaciji pristupilo zbog loših uslova u sportskoj sali za održavanje časova tjelesnog odgoja, a na zahtjev roditelja i škole. Ovo su samo privremene mjere jer smo opredijeljeni i već radimo projektnu dokumentaciju za izgradnju nove škole u ovom naselju, izjavio je načelnik.

Ovom prilikom, općinskom načelniku uručena je zahvalnica za nesebičan doprinos u poboljšanju uslova rada u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj.

Radove na sanaciji sportske sale je izvodila firma „Inter-com“ d.o.o. Zenica,  a vrijednost je oko 20.000 KM.

Održan VIII šahovski turnir povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

U organizaciji Udruge organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo, 24. novembra ove godine, a povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, održan je VIII šahovski turnir.

Na ovom tradicionalnom turniru učestvovali su  OŠK „Junior“, članovi šahovske sekcije UG „Facultas“, kao i pripadnici boračke populacije.

Prvo mjesto osvojio je Goran Ferhatović, drugo Dragan Grahovac, a treće mjesto je pripalo Senadu Odžaku.

Projekat pod nazivom „VIII Šahovski turnir povodom Dana državnosti BiH“ podržan je od strane Općine Novo Sarajevo u okviru Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje boračkih udruženja iz općinskog budžeta za 2018. godinu.

Obilježen 25. novembar – Dan državnosti BiH

Svečanim podizanjem zastave na brdu Hum iznad Sarajeva počelo je obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti BiH.

Brojne delegacije, predstavnici državnih, federalnih, kantonalnih i lokalnih vlasti, među kojima je i delegacija Općine Novo Sarajevo predvođena načelnikom Nedžadom Koldžom, položile su cvijeće, te učenjem Fatihe i minutom šutnje odale počast šehidima i poginulim borcima na spomen-obilježjima kod Vječne vatre, na Mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića, Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995, te Spomen-parku Vraca.

Centralna svečanost obilježavanja Dana državnosti, u kojem su učestvovala djeca osnovnih škola, održana je u Zemaljskom muzeju, a u Vijećnici je, upriličen program pod nazivom „Memorija budućnosti“.

U Centru za zdravo starenje obilježen Dan državnosti BiH

Povodom obilježavanja Dana državnosti BiH, 23. novembra ove godine, u Centru za zdravo starenje Novo Sarajevo održan je prigodan program. Tom prilikom, organizovano je i druženje članova centra kojem su prisustvovali i predstavnici Općine Novo Sarajevo.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i ovaj put obezbijedio je tortu sa zastavom BiH.

Svečana akademija povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine u OŠ „Aneks“

Svečanom akademijom 22. novembra ove godine u Osnovnoj školi “Aneks“ kojoj su prisustvovali učenici, roditelji i gosti obilježen je Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Program je započeo himnom, a nastavljen recitatorsko-dramskim, vokalno-instrumentalnim, plesnim i folklornim izvedbama posvećenim ovom značajnom historijskom datumu.

Ovom prilikom, v.d. direktora škole Omer Begović, uručio je zahvalnice za izuzetne zasluge u izgradnji škole. Zahvalnicu je dobio i općinski načelnik Nedžad Koldžo, a Općina Novo Sarajevo sufinansirala je projekat izgradnje škole sa 1.500.000 KM.

Osnovna škola „Aneks“ počela je s radom ove godine i jedan je od najboljih školskih objekata u Sarajevskom kantonu.