Druga lokalna dijaloška platforma u okviru projekta Dijalog za budućnost

Općina Novo Sarajevo i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) organizovali su, 20. januara ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo drugu lokalnu dijalošku platformu na temu „(Ne)aktivizam građana i građanki razlog više za nepovoljan društveni položaj u lokalnoj zajednici“.

Lokalna dijaloška platforma predstavlja participativni konsultativni mehanizam za dijalog građana, građanki, organizacija civilnog društva, socijalnih, kulturnih, zabavnih i obrazovnih institucija sa predstavnicima/ama lokalnih vlasti o aktuelnim i neriješenim problemima od zajedničkog interesa koji bitno utiču na kvalitet života u lokalnoj zajednici i život svih njenih građana i građanki.

Kroz usmjereni dijalog lokalna patforma omogućava članovima zajednice, a posebno mladima, da zajedno sa drugima identificiraju  prioritete, preporuče provodiva rješenja i predstave ih lokalnim vlastima,  a sve s ciljem poboljšanja socijalne kohezije u smislu jačanja pripadnosti zajednici i međusobne povezanosti svih njenih članova, osiguranja socijalne pravde i jednakosti te aktivnog učešća građana i građanki u javnom životu.

Na prvoj lokalnoj dijaloškoj platformi održanoj 21. decembra prošle godine identifikovani su ključni problemi,  a koji su predstavljeni na drugoj dijaloškoj platformi. Nakon toga su određeni zajednički prioriteti i kreiranje akcionog plana.

Centar za promociju civilnog društva, u partnerstvu sa UNDP, UNICEF i UNESCO, implementira projekat Dijalog za budućnost u 28 općina i opština u BiH, među kojima je i Općina Novo Sarajevo čiji predstavnici su prisustvovali dijaloškoj platformi.

Provedba inspekcijskih nadzora

Služba za inspekcijske poslove /Inspektorat/ je tijekom 2018. godine sustavno radila na provedbi inspekcijskih nadzora iz nadležnosti općine s ciljem osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa te zaštite javnog i privatnog interesa.

Oblasti u kojima se provodio nadzor iz nadležnosti općinske inspekcije su prostorno uređenje i građenje, te određeni segmenti iz komunalne i cestovne djelatnosti.

Osnovna zadaća Službe i nadležnih inspektora kroz realizaciju planiranih aktivnosti predviđenih planom i programom rada Službe je bio nadzor nad primjenom propisa, sankcioniranje u slučaju povrede propisa i osiguravanje informacija o tome javnosti, odnosno građanima – podnositeljima zahtjeva.

Inspektori su tijekom 2018. godine obavili 1570 očevida – nadzora na terenu od čega urbanističko-građevinski inspektori 797, komunalni inspektori 515 i cestovni inspektor 258.

U oblasti poslova inspekcijskoga nadzora urbanističko-građevinska inspekcija je poduzimala zakonom propisane mjere i radnje kojim bi se zaštitio prostor, te doprinijelo kvalitetnijem uređenju prostora, odnosno uspostavio sistem urbanog gradskog življenja na području Općine Novo Sarajevo.

Nastavljena je tendencija izvršavanja inspekcijskih rješenja o rušenju od strane investitora koji su postupili po  inspekcijskim rješenjima o rušenju bespravno izgrađenih objekata/izvedenih radova, ali većinom nakon zakazivanja termina za prinudno izvršenje.

Komunalni inspektori su u kontinuitetu tijekom prošle  godine provodili inspekcijski nadzor nad privremenim zauzimanjem i korištenjem javne površine.

Naglasak  je stavljen na kontrolu zauzimanja javne površine „uličnom prodajom“ te su se redovno provodile i kontrole s predstavnicima Treće policijske uprave Novo Sarajevo, u cilju zajedničkog djelovanja na sprječavanju nedozvoljene trgovine i prodaje robe na javnim površinama za čije zauzimanje korisnici nemaju odobrenje. Također, ostvarena je suradnja i provedene su zajedničke akcije sa kantonalnom komunalnom i tržišnom inspekcijom.

Inspektor za ceste je vršio inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti cesta koji se odnose na stanje lokalnih i nekategorisanih cesta, njihovu izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu.

Tijekom i ove godine izvršen je veliki broj inspekcijskih nadzora, koji su se odnosili na prijave kvarova na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama, kako na centralnom sistemu tako i na internoj (lokalnoj) mreži, a koji su bili prijavljeni općinskoj inspekciji. I dalje je prisutna tendencija nerješavanja, odnosno nesaniranja kvarova promptno, te se na pojedine lokacije izlazilo po nekoliko puta.

Služba za inspekcijske poslove /Inspektorat/  je tijekom 2018. godine nastojala svojim aktivnostima doprinijeti da uloga inspekcijskoga nadzora ima preventivni karakter, odnosno da se preventivnim djelovanjem radi na podsticanju društvene discipline u izvršavanju propisima određenih obveza, o čemu svjedoči i broj izvršenih inspekcijskih nadzora.

Na Ledenoj čaroliji otvorena izložba savremene umjetnosti

Na Ledenoj čaroliji Općine Novo Sarajevo, 17. januara ove godine, otvorena je izložba savremene umjetnosti autorice Nisrin Panjeta. Prodajna izložba pod nazivom „Oči – ogledalo duše“ zbirka je modernih portreta u kojima je Panjeta, tokom godina, oslikavala emocije ljudi koji su je okruživali.

Na Ledenoj čaroliji do sada su održane i brojne radionice edukativnog, zabavnog i interaktivnog karaktera, kao i bogat kulturno zabavni program koje dnevno posjeti oko 500 posjetilaca.

Dok je kroz besplatnu školu klizanja prošlo oko 180 mališana. Nakon škole klizanja, od 17:00 do 19:00 sati, ledena ploha je rezervisana za najmlađe klizače u pratnji roditelja.

Svi sadržaji  su besplatni, pa tako i klizanje i oprema svakim danom u terminima od 10:00 do 15:30, te od 17:00 do 21:00 sat kada klizačku atmosferu upotpunjava DJ. N

Ledena čarolija Općine Novo Sarajevo je otvorena do 27. januara 2019. godine svaki dan od 10:00 do 21:00 sat.

Sanacija stepeništa i rukohvata na području općine

Realizaciji projekta sanacije stepeništa i rukohvata pristupilo se na osnovu zahtjeva građana mjesnih zajednica, a s ciljem da se poboljša infrastruktura na području Općine Novo Sarajevo. Za ove namjene, u prošloj godini, izdvojeno je oko 108.000 KM.

U MZ Gornji Velešići izvršena je sanacija stepeništa u ulici Ćamila Sijarića do br. 20.

Radovi su završeni u MZ Kovačići u ulicama: Ljubljanska 16 ab, Travnička do br. 22, Radnička br. 64 i 66, te Radnička-Zagrebačka.

U MZ Vraca izvršena je sanacija stepeništa i rukohvata u ulici Avde Smajlovića br. 25, zatim stepeništa i prilaza ambulanti u ulici Derviša Numića, te stepeništa na spoju Pavla Lukača-Put Mladih Muslimana.

U MZ Grbavica 1 sanirana su stepeništa i rukohvati u ulici Derviša Numića do br. 30, Banjalučka-Put Mladih Muslimana i Hercegovačka-Put Mladih Muslimana.

U MZ Hrasno brdo, ulica Posavska sanirano je stepenište. Planirani radovi završeni su i u MZ Hrasno u ulicama: Azize Šaćirbegović-Porodice Ribar, te Porodice Ribar br. 49 i 45.

Radovi su izvedeni na na osnovu Okvirnog sporazuma potpisanog između Općine Novo Sarajevo i firme “Sudel”.

 

Treća godišnjica Centra za zdravo starenje Velešići

Centar za zdravo starenje u Velešićima, 15. januara ove godine, obilježio je treću godišnjicu otvaranja a kojoj su prisustvovali brojni gosti i prijatelji ovog centra, među kojima i općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima.

U svom obraćanju, općinski načelnik je istakao da se nastavlja implementacija projekta uspostave mreže centara na području Novog Sarajeva, te da je završena projektna dokumentacija za treći centar ovakve vrste u naselju Čengić Vila. Podsjetio je da je ideja započeta u Novom Sarajevu već rezultirala otvaranjem više ovakvih centara u drugim općinama, pa čak i u državama regije.

Ovom prilikom, uručen je certifikat najstarijem članu Centra za zdravo starenje u Velešićima 91- godišnjaku Džemalu Deliću , kao i zahvalnice pojedincima za podršku u radu.

Povodom treće godišnjice, u centru je pripremljen prigodan program uz degustaciju torte koji je poklon Općine Novo Sarajevo. Članovi Udruženja sevdalija SARAY – SEVDAH  pjesmom i šalom uljepšali su slavljeničku atmosferu.

Realizacija projekata u saradnji sa JP „ONSA“

Od aprila do decembra prošle godine, realizovani su projekti „Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima“ i „Unapređenje zdravlja kroz sportsko rekreativne aktivnosti“, a u saradnji Općine Novo Sarajevo i JP „ONSA“. Za ove namjene izdvojeno je 60.000 KM.

Osnovni koncept realizacije navedenih projekata bila je afirmacija sporta kao osnove za zdrav život, posebno mladih, te svih pozitivnih aspekata bavljenja sportom koji u osnovi predstavlja fer i sportsko nadmetanje, bez iskazivanja negativnih pojava, kao što je huliganizam ili bilo kakav drugi oblik vandalizma.

Sve aktivnosti su se održavale na pomoćnom terenu sa umjetnom travom i u Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo“. Kroz 24 radionice prošlo je preko 1.200 učesnika, od čega je oko 850 dječaka i djevojčica iz novosarajevskih osnovnih škola, polaznika Omladinske škole FK Željezničar, zatim oko 50 roditelja i 300 navijača, što je dalo podstrek u razvoju i usvajanju pozitivnih stavova, uvjerenja i vrijednosti koje doprinose bavljenju sportom i razvoju djece i mladih.

Na kraju, u Sportskoj dvorani su upriličena je prezentacija znanja i vještina stečenih kroz realizaciju svih projektnih aktivnosti, te podijeljene diplome i zahvalnice učesnicima i organizatorima.

Preporuke Službe CZ Općine Novo Sarajevo

Dolaskom zime, te pojave većih snježnih padavina i nižih temperatura, poledice, otopljavanja snijega, a u cilju sprečavanja stvaranja snježnih nanosa, pojave ledenica, poplava, aktiviranja klizišta i odrona, oštećenja saobraćajnica, vodovodne i komunalne infrastrukture koje mogu ugroziti živote ljudi i imovinu, iz Službe za Civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo prereporučuju stanovništvu i pravnim subjektima da u okviru svoje nadležnosti i uz pomoć ljudskih i materijalnih kapaciteta kojima raspolažu preduzmu slijedeće mjere:

  • U slučaju većih količina snježnih padavina u saradnji sa Službom CZ  biti će potrebno angažovati sve ljudske resurse, te putem mjesnog koordinatora za povjerenike civilne zaštite aktivirati i povjerenike civilne zaštite na čišćenju saobraćajnica, puteva kao i prilaza objektima, te raščišćavanju snijega sa krovova (u saradnji sa upravnicima objekata čija je to zakonska obaveza), čiji bi pad ugrozio živote građana.

Iz Službe Civilne zaštite navode da je potrebno odmah provjeriti stanje snabdjevenosti ručnim alatom za čišćenje snijega i leda, te u slučaju nedostatka navedenog obavijestiti službu .

Obavještavaju se upravnici zajedničkih dijelova zgrade, vlasnici radnji i druga pravna lica da u skladu sa  zakonskom obavezom održavanja komunalne čistoće i uklanjanja opasnosti preduzmu potrebne mjere iz svoje nadležnosti (skidanje ledenica, čišćenje snijega ispred firmi i sa krovova, odvoz smeća i drugog otpadnog materijala) i da poduzmu dodatni angažman na ovim poslovima.

Iz Službe Civilne zaštite preporučuju i ovo:

  • Intenzivirati aktivnosti i upoznati što širi krug stanovnika o pomenutim opasnostima sa posebnim osvrtom na predstavnike etažnih vlasnika u stambenim objektima.
  • U slučaju naglog topljenja snijega potrebno je u svojoj okolini osmatrati i pratiti stanje vodotokova, objekata i terena, kako bi se spriječila opasnosti od naglog izlijevanja vode (posebno obratiti pažnju na začepljene šahtove i odvode za kišnicu), kao i eventualno pokretanje postojećih ili novih klizišta.
  • Budući da se radi o zimskom razdoblju, preventivno treba usmjeriti pažnju i na činjenicu da se pojačano koriste peći i otvoreni plamen te da treba intenzivirati i mjere na zaštiti od požara.
  • Ukoliko se uoče bilo kakve gore navedene situacije koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i materijalne resurse, potrebno je odmah obavijestiti Službu CZ Općine Novo Sarajevo, kao i ostale službe u sistemu zaštite i spašavanja na slijedeće telefone: 

Služba CZ Općine Novo Sarajevo : 033/492-142 ; 492-143

Operativni centar CZ Općine Novo Sarajevo : 033/492-199 ili 033/492-140

Vatrogasno Društvo“Novo Sarajevo-1934“-033/678 -478

Operativni centar CZ Kantona Sarajevo:121

III PU Novo Sarajevo:033/650 000,

Mup Kantona Sarajevo-122

Fax Službe CZ ONS : 033/492-141

E-mail : czastita@novosarajevo.ba

Oblast potpore boračkoj populaciji

Općina Novo Sarajevo, za oblast potpore boračkoj populaciji  u 2018. godini, izdvojila je 382.290 KM.

U skladu sa Odlukom o  kriterijima za raspodjelu sredstava iz Fonda boračko – invalidske zaštite iz člana 1. i 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, prošle godine, pravo na pomoć ostvarila su lica u stanju socijalne potrebe i ratni vojni invalidi I grupe 100% vojnog invaliditeta. Sredstva su usmjerena i za pomoć u liječenju teških bolesti, u slučaju smrti, te za pomoć u školovanju i prekvalifikaciji. Općina je, za ove namjene, izdvojila 150.000 KM.  Novčanu  pomoć dobilo je i 100 korisnika porodične invalidnine.

Općina Novo Sarajevo svake godine dodjeljuje stipendije za djecu bez oba roditelja, koja se nalaze na redovnom školovanju i imaju prebivalište na području općine,  u iznosu od 100 KM mjesečno za jednu školsku godinu (12 mjeseci).  Za 46 djece  koja se nalaze na  redovnom školovanju  u skladu sa odlukom Općinskog vijeća  dodjeljena je pomoć, za što je ukupno izdvojeno 55.200 KM.

U skladu sa Odlukom OV za  podršku u radu i realizaciju aktivnosti za 6 boračkih udruženja  sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo raspoređena su sredstva u iznosu od 70.000 KM.

U prošloj godini, podršku  u realizaciji dobili su projekti koji se odnose na poboljšanje kvaliteta života boračkih kategorija, te očuvanje i promociju vrijednosti odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. godina i NOR-a 1941-1945. godine.

Gorska služba spašavanja i Teta „Pričalica“ na Ledenoj čaroliji

U okviru Ledene čarolije Općine Novo Sarajevo, tokom vikenda 12. i 13. januara ove godine održane su radionice za najmlađe.

U subotu, 12. januara ove godine za najmlađe literarnu radionicu održala je književnica Lidija Sejdinović iz Udruženja Pričalice. Teta Pričalica je lik osmišljen s ciljem da se na dopadljiv način približi djeci prilikom promocije čitanja i učenja, kao i razvoja kreativnosti i kulturnih sklonosti.

Uz balerinu Sara Đurić mališani su imali priliku naučiti i osnove  modernog plesa.

Dan kasnije, 13. januara ove godine, pripadnici Gorske službe spašavanja-stanica Sarajevo upoznali su posjetioce o sigurnosnim mjerama na klizalištu, sankalištu i skijalištu.

Osim učešća u radionicama, mališani se na Ledenoj čaroliji Općine Novo Sarajevo mogu prijaviti i za školu klizanja.

Na fb stranici Ledene čarolije nalaze se spiskovi djece za školu klizanja za period od 14. do 18. januara ove godine.

Ledena čarolija Općine Novo Sarajevo je otvorena do 27. januara ove godine svaki dan od 10 do 21 sat. Sve aktivnosti su besplatne.