Obilazak radova na izgradnji javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministar saobraćaja Adi Kalem, općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktor Direkcije za puteve Selmir Kovač, 01. septembra ove godine, obišli su radove na izgradnji javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska

Javna kolektivna garaža se gradi na već postojećem parkingu, preko puta objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoći Kantona Sarajevo, ispod koje su planirane još dvije podzemne etaže.

„Ovo je zajednički projekt Vlade KS i Općine Novo Sarajevo, čija vrijednost iznosi oko šest miliona KM, od čega je 4,4 miliona kao investitor izdvojio Kanton, a Općina je dodijelila zemljište u vrijednosti od jedan i po milion KM“, istakao je premijer Nenadić. Prema njegovim riječima, kapacitet parkinga će se sa postojećih 40 mjesta povećati na 165, a njegova ukupna površina je oko četiri hiljada metara kvadratnih. „Na ovaj način će se riješiti dugogodišnji problem lokalnog stanovništva i privrednika koji rade u blizini ovog parkinga“, poručio je premijer.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je naglasio da je Općina Novo Sarajevo suinvestitor izgradnje javne kolektivne garaže, te kako se ova garaža gradi na izuzetno opterećenom lokalitetu kada je riječ o saobraćaju u mirovanju.

“Ovo prvi model javno – javnog partnerstva, odnosno prvi put dva nivoa vlasti zajednički ulaze u izgradnju jednog infrastrukturnog projekta. Izgradnja garaže je dio Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo. Po završetku izgradnje objekta, zajednički ćemo odrediti upravitelja. Ona sredstva koja Općina na osnovu svog ulaganja bude dobijala će dalje ulagati u izgradnju mreže parkinga i podzemnih garaža”, poručio je načelnik Koldžo, te dodao da će se rezidentnom stanovništvu sa ovog područja omogućiti da pod povoljnijim uslovima dobiju dugoročni zakup parking mjesta”, rekao je općinski načelnik.

Ugovorom i projektom planirano je da se do 15. novembra ove godine okončaju radovi na izgradnji garaže, a izvođač radova je firma „Unigradnja.

 

Počeli radovi na održavanju pješačkih mostova na području općine

Počeli su radovi na održavanju pješačkih mostova na području Općine Novo Sarajevo.

Tokom izvođenja radova bit će izvršeno čišćenje i zamjena dotrajalih materijala, kao i uklanjanje potrošenih dijelova na pješačkim mostovima kod hotela Bristol i Ars Aevi.

Zbog specifičnosti i prirode radova trenutno je na snazi djelimična obustava pješačkog saobraćaja na mostu kod hotela Bristol.

Izvođač radova na održavanju pješačkih mostova na teritoriji Općine Novo Sarajevo je “Meta-B“ Zavidovići, a za realizaciju Ugovora biće izdvojeno oko 13.190 KM.

 

Emitovanje signala „prestanak opasnosti“ u utorak, 01. septembra u 12:00 sati

Na osnovu člana 47. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite, Operativni centar civilne zaštite je obavezan izvršiti provjeru ispravnosti rada uređaja sistema za uzbunjivanje svakog 01. u mjesecu u 12:00 sati, emitovanjem signala „prestanak opasnosti“.

Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava sve građane da će se emitovanje signala „prestanak opasnosti“ izvršiti u utorak, 01.09 2020. godine u 12:00 sati.

Za dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje troškova nabavke zaštitnih i dezinfikacionih sredstava u cilju prevencije širenja zaraze izazvane pojavom COVID-19 ugovori potpisani sa 91 samostalnim poduzetnikom sa područja općine

U Dječijoj kući, 28. avgusta ove godine, 91 samostalni poduzetnik sa područja Općine Novo Sarajevo potpisao je ugovor za dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje troškova nabavke zaštitnih i dezinfikacionih sredstava u cilju prevencije širenja zaraze izazvane pojavom COVID-19.

U obraćanju općinski načelnik Nedžad Koldžo je podsjetio da se radi se o jednoj od 14 mjera koje se realiziraju putem javnih poziva u okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće Općine Novo Sarajevo. Jedna od mjera je Pomoć za samostalne poduzetnike za saniranje negativnih ekonomskih posljedica uslijed proglašenog stanja nesreće za čiju implementaciju je osigurano 700.000 KM.

Današnjim potpisivanjem 91 ugovora okončana je prva faza realizacije ove mjere, nakon čega će se samostalnim poduzetnicima koji su ispunili kriterije propisane javnim pozivom uplatiti finansijska sredstva u cilju subvencioniranja troškova nabavke zaštitnih i dezinfekcionih sredstava, a kako bi se smanjio rizik od širenja zaraze obavljanjem registrovane djelatnosti.

Odredbama ugovora svim korisnicima sredstava omogućeno subvencioniranje ovih troškova, računajući od dana proglašenja stanja nesreće pa do 31.12.2020. godine.

Osnovni kriterij prilikom odlučivanja o visini sredstava koja će se dodijeliti aplikantima bio je broj uposlenih radnika, tako da je na osnovu jednog uposlenog radnika izdvojeno 500 KM,  za dva do tri uposlena radnika 1.000 KM  i više od tri uposlena radnika 1.500 KM, naglasio je, ovom prilikom, općinski načelnik.

Nastavak pomoći samostalnim poduzetnicima sa područja Općine Novo Sarajevo nastaviti će se kroz drugu fazu putem dodjele sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine, a za čiju realizaciju će biti izdvojena sredstva u iznosu  oko 600.000 KM.

Obilježena 25. godišnjica masakra ispred Gradske tržnice Markale

Polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem Fatihe, 28. augusta ove godine, obilježena je 25. godišnjica masakra ispred sarajevske Gradske tržnice Markale. Minobacačka granata koja je ispaljena sa Trebevića, prije 25 godine ubila je 43 osobe, a teško ranila 84 civila.

Delegacija Općine Novo Sarajevo, predvođena općinskim načelnikom Nedžadom Koldžom odala je počast žrtvama masakra i položila cvijeće na spomen obilježje ispred Gradske tržnice.

Obilježavanju ove tužne godišnjice prisustvovale su brojne delegacije i predstavnici svih nivoa vlasti, udruženja, članovi porodica žrtava i građani.

Potpisani ugovori o Izradi projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih i vodovodnih mreža na više lokacija na području Općine Novo Sarajevo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisao je ugovore o Izradi projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih i vodovodnih mreža na više lokacija na području općine sa izvršiocima, Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo – LOT 1 i LOT 4  i firma IBIS d.o.o. Zavidovići -LOT 2 i LOT 3.

Za realizaciju plana razvoja okoliša Općine Novo Sarajevo definisano je više projekata i mjera koje se odnose na rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže s ciljem poboljšanja kvaliteta usluga građanima ove lokalne zajednice.

Svrha i cilj izrade ove projektne dokumentacije jeste pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje za izgradnju separatne kanalizacije  i vodovoda, uključujući izgradnju i rekonstrukciju priključaka gravitirajućih objekata na separatnu kanalizaciju i vodovod u ulicama Petra Sinana Šaina (LOT 1), Pofalićka (LOT 2), Muhameda ef. Pandže (LOT 3) i Gornji Velešići (LOT 4). Radi se o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju nove separatne kanalizacije DN 300 mm, 500mm i 600 mm ukupne dužine oko 2.000 m i rekonstrukcije i izgradnje nove vodovodne mreže DN 100 mm ukupne dužine oko 700 m sa priključcima gravitirajućih objekata.

Planirani budžet za izradu projektne dokumentacije, ukupno za 4 LOT-a iznosi  40.000 KM.

Tekuće održavanje istočnog dijela kompleksa Spomen parka Vraca gdje se nalaze skulptura Žena borac i ploča zahvalnosti

U toku je realizacija projekta „Spomen park Vraca- sanacija spomenika Žena borac”.

Sporazumom o udruživanju sredstava za realizaciju projekta – Spomen parka Vraca koji je potpisan između Općine Novo Sarajevo i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo obezbjeđena su finansijska sredstava.

Za ove namjene, Općina Novo Sarajevo izdvojila je iznos od 65.000 KM, a Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo ukupno 8.000 KM.

Na osnovu pokrenutog postupka za odabir izvođača radova, te nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem radova Neimar d.o.o. Sarajevo pristupilo se tekućem održavanju istočnog dijela kompleksa gdje se nalazi spomen skulptura Žena borac, kao i ploča zahvalnosti. U toku su pripremni radovi na odstranjivanju oštećenih dijelova staza, platoa i stepeništa nakon čega će se pristupiti popločanju sa novim kamenim pločama, a sve u skladu sa ugovorom.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 65.000  KM.

Obilježena 28. godišnjica od zločina na Trgu heroja

Godišnjica stradanja šest građana Sarajeva, od kojih je bilo dvoje djece obilježena je 25. avgusta ove godine na Trgu heroja broj 8.

Cvijeće na spomen ploču položila je delegacija Općine Novo Sarajevo zajedno sa predstavnicima Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995, te porodicama ubijenih i građanima.

Tog kobnog dana smrtno su stradali: Mirela (Mujo) Hožbo  (1987-1992), Mirza (Mujo) Hožbo (1989-1992), Abid (Ramo) Rondić (1943-1992), (Mirelin i Mirzin dedo), Kimeta (Vehbo) Rondić  (1946-1992), (Mirelina i Mirzina nana), Alma (Abid) Rondić (1971-1992), (Mirelina i Mirzina tetka) i Jelena (Josip) Vasko (1930-1992).

 

 

Ugrađene kose invalidske platforme na ulazu u objekte kolektivnog stanovanja u ulicama Džemala Bijedića broj 35 i Aleja lipa broj 62

Završeni su radovi na ugradnji kosih invalidskih platformi na ulazu u objekte kolektivnog stanovanja u ulicama Džemala Bijedića broj 35 i Aleja lipa broj 62.

Procedura realizacije projekta je pokrenuta na osnovu zahtjeva i saglasnosti stanara pomenutih ulaza, kao i inicijative mjesnih zajednica odobrenih od strane Općine Novo Sarajevo.

Navedene lokacije obišao je načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima.

Radovi su izvedeni u skladu sa Ugovorom „Nabavka i ugradnja rampi (kosih invalidskih platformi) za invalidna lica u ulici Džemala Bijedića broj 35 i ulici Aleja lipa broj 62″.

Izvođač radova je „Ortopedija international“ d.o.o. Sarajevo, a vrijednost ugovora iznosi 50.000 KM.

 

Školski ruksaci sa potrebnim priborom za prvačiće za novu školsku godinu

Općina Novo Sarajevo tradicionalno realizuje projekat podrške i pomoći učenicima i njihovim roditeljima za početak nove školske 2020./2021. godine.

Obavještavaju se roditelji učenika prvih razreda novosarajevskih osnovnih škola (prvačića), kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima, da je Općina Novo Sarajevo obezbijedila kvalitetne školske ruksake sa potrebnim priborom.

Prvačićima će rukasaci sa neophodnim priborom biti podijeljeni na početku školske godine.