U Memorijalnom centru „Novo Sarajevo“ od 18. do 26. novembra historijski časovi za učenike osnovnih škola

U okviru realizacije projekta „Obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine“ kojeg provodi Udruženje ”1. Slavna-111. Viteška brigada” Sarajevo u Memorijalnom centru „Novo Sarajevo“ od 18. do 26. novembra ove godine bit će upriličen čas historije za učenike 9 novosarajevskih osnovnih škola. Predavači su učesnici tih događaja, komandanti brigada i bataljona, te komandiri četa.

Za učenike OŠ „Grbavica I“ i OŠ „Hrasno“ čas historije je održan 18. novembra, nakon čega su imali priliku pogledati stalnu postavku ratnih eksponata i ratnih fotografija.

Cilj projekta je  čuvanje i sjećanje na ratni put 1. slavne 111. viteške brigada, kao i podsjećanje na period agresije na državu Bosnu i Hercegovinu. Općina Novo Sarajevo podržala je projekat Udruženja 1. Slavna 111. viteška brigada putem Javnog poziva za projekte iz oblasti boračko – invalidske zaštite.

Održani zborovi građana u okviru Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu

U okviru javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, u svim mjesnim zajednicama na području općine u periodu od 11. do 14. novembra ove godine održani su zborovi građana. Građani su imali priliku iznijeti svoje prijedloge,mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta koji im je ovom prilikom prezentiran.

Zborovi građana održani su 13. i 14. novembra u sljedećim mjesnim zajednicama: „Gornji Velešići“, „Pofalići II“, „Hrasno brdo“, „Pofalići I“, „Trg heroja“, „Hrasno“, „Vraca“, „Velešići“ i „Grbavica I“.

Zainteresirani učesnici u javnoj raspravi svoje prijedloge mogu dostaviti do 20. novembra putem mjesnih zajednica, direktno u Općinu Novo Sarajevo predajom zahtjeva na protokol, popunjavanjem online obrasca na općinskoj web stranici ili putem e-mail-a: budzet@novosarajevo.ba.

Na pomenutim zborovima građana održana je i javna rasprava o Programu rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu koji je također ovom prilikom prezentiran, a javna rasprava traje do 30. novembra.

Potpisan Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo

Potpisan je Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo i firme„ SELA“ d.o.o. Sarajevo.

Uslugama tekućeg održavanja biće obuhvaćene glavna zgrada Općine Novo Sarajevo, mjesne zajednice, Centri za zdravo starenje, te poslovni prostori u vlasništvu općine.

U navedenim objektima predviđeno je izvođenje pripremno građevinskih, zidarskih, tesarskih,  krovopokrivačkih, podopolagačkih, stolarskih, molersko-farbarskih, limarskih i elektroinstalaterskih radova, te bravarske usluge održavanja i popravke.

Ukupna ugovorena vrijednost Okvirnog sporazuma iznosi oko 60.000 KM.

Zborovi građana u mjesnim zajednicama u okviru Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu

U okviru javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, u svim mjesnim zajednicama na području općine u periodu od 11. do 14. novembra ove godine održavaju su zborovi građana. Građani imaju priliku iznijeti svoje prijedloge,mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta koji im se ovom prilikom prezentira.

Zborovi građana održani su 11. i 12. novembra u mjesnim zajednicama: „Grbavica II“, „Željeznička“, „Čengić Vila II“, „Kvadrant“, „Malta“, „Dolac“, „Gornji Kovačići“, „Kovačići“ i „Čengić Vila I“.

Zainteresirani učesnici u javnoj raspravi svoje prijedloge mogu dostaviti do 20. novembra putem mjesnih zajednica, direktno u Općinu Novo Sarajevo predajom zahtjeva na protokol, popunjavanjem online obrasca na općinskoj web stranici ili putem e-mail-a: budzet@novosarajevo.ba.

Na pomenutim zborovima građana održava se i javna rasprava o Programu rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu koji se također ovom prilikom prezentuje, a javna rasprava traje do 30. novembra.

Predavanje za učenike OŠ „Čengić Vila I“ iz oblasti protivpožarne zaštite

Općina Novo Sarajevo putem Službe za civilnu zaštitu i  Službe za zaštitu od požara Vatrogasnog društva Novo Sarajevo-1934 organizovala je, 12. novembra ove godine, predavanje iz oblasti protivpožarne zaštite za učenike drugog razreda OŠ „Čengić Vila I“.

Predavanju je prisustvovalo 20 učenika koji su se upoznali o aktivnostima vatrogasaca-dobrovoljaca, a zatim su im podijeljene i brošure „Mali vatrogasci”.

Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje

Budžetom Općine Novo Sarajevo u 2019. godini za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje predviđena su sredstva u iznosu od 50.000 KM.

U skladu sa Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje koje je usvojilo Općinsko vijeće, Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica, za deset mjeseci ove godine, realizovala je 16 zahtjeva.

Od toga, 11 zahtjeva odnosilo se na sufinansiranje prvog pokušaja, 4 zahtjeva za drugi pokušaj i 1 zahtjev za treći pokušaj sufinansiranja vantjelesne oplodnje.

Ukupno isplaćena sredstva po podnesenim zahtjevima za navedeni period iznose 28.000 KM.

O izvršenim postupcima sufinansiranja vantjelesne oplodnje, Općina Novo Sarajevo obavještavala je i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Više osoba se putem telefona ili ličnim dolaskom u prostorije Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica Općine Novo Sarajevo interesovalo o mogućnostima sufinansiranja i upućeni su na koji način mogu ostvariti navedeno pravo.

 

 

Sanacija kolovoza i platoa za parkiranje u ulici Varaždinska

Na području MZ „ Hrasno brdo“, u ulici Varaždinska u toku je sanacija kolovoza u dužini oko 130 metara i dva platoa za parkiranje kod objekta mjesne zajednice i ambulante.

Izgradnjom saobraćajnice izvršit će se rekonstrukcije dijela kolovoznih površina sa sanacijom postojećih saobraćajnica u naselju.

Radovi na izgradnji nove saobraćajnice obuhvataju izgradnju potporne konstrukcije, postavljanje ivičnjaka i slivnika, ojačanje donjeg stroja  konstrukcije puta u svrhu zaštite i povećanja nosivosti puta, poboljšanje sistema odvodnje sa postavljanjem šahtova i slivnih rešetki, izgradnje kolovoznog zastora, te uvezivanje svih postojećih saobraćajnica.

Vrijednost radova iznosi oko  50.000 KM.

U prethodnom periodu završeni su radovi  na održavanju cesta u osam novosarajevskih mjesnih zajednica. I to u ulicama:  Olovska,  Avde Smajlovića od br. 2 do spoja sa Radničkom  od slastičarne Jadranka do Zagrebačke br. 39, te u MZ Pofalići II u ulici  Zahira Panjete, zatim u Behdžeta Mutevelića br. 5 i Hasana Brkića br. 45-47. Izvršena je sanacija parkinga u MZ Čengić Vila I, ispred objekta kolektivnog stanovanja Ferde Hauptmana 2-18 (stometarka) rekonstrukcija kolovoza, te sanacija kolovoza u ulici Mustafe Behmena i ulici Novopazarska kod džamije.

Za realizaciju Ugovora o ”Održavanju cesta po prioritetima  mjesnih zajednica” predviđeno je oko 550.000 KM, a radove izvodi firma “SARAJEVOPUTEVI”.

 

 

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je 5. novembra ove godine, na svojoj 33. sjednici razmatralo i usvojilo Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, te iste uputilo na javnu raspravu.

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo objaviti će se u subotu, 09.11.2019.  godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i Oslobođenje, te će isti ostati dostupan na web stranici Općine do završetka termina javne rasprave, do 20.11.2019. godine.

Zborovi građana u mjesnim zajednicama po javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu održat će se u periodu od 11. do 14. novembra ove godine.

Zainteresirani učesnici u javnoj raspravi svoje prijedloge mogu dostaviti putem mjesnih zajednica, direktno u Općinu Novo Sarajevo predajom zahtjeva na protokol, popunjavanjem online obrasca na općinskoj web stranici ili putem e-mail-a: budzet@novosarajevo.ba.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu sa pripadajućim dokumentima i terminima održavanja zborova građana po mjesnim zajednicama

U toku izgradnja pristupnih pješačkih staza u ulici Džemala Bijedića 65-73

Na području MZ „Čengić Vila II“ u ulici Džemala Bijedića 65-73 u toku su radovi na izgradnji pristupnih pješačkih staza. Radovi se izvode na zahtjev građana i Savjeta ove mjesne zajednice, a realizuju se u okviru projekta sanacije staza i trotoara za 2019. godinu.  Navedeni radovi podrazumijevaju uklanjanje slojeva postojećeg asfalta i tampona, tamponiranje, zamjenu i postavljanje ivičnjaka, te asfaltiranje staza i trotoara. Nakon okončanja ovih radova pristupit će se sanaciji i rekonstrukciji pristupnih staza u ulici Džemala Bijedića 17-25.

U prethodnom periodu sanacija staza i trotoara izvršena je na područjima devet novosarajevskih mjesnih zajednica: MZ „Malta“ u ulicama Paromlinska 29-33, Envera Šehovića 17-25, Zmaja od Bosne 32, i Ložionička, MZ „Trg heroja“ u ulicama Trg heroja 10 i Porodice Ribar 2 , 4-10, MZ „Grbavica I“ u ulicama Grbavička 39,25-31, MZ „Čengić Vila I“ u ulicama Nedima Filipovića 9-23, Bulevar Meše Selimovića 1-15, MZ „Željeznička“ u ulicama Vilsonovo šetalište, Zmaja od Bosne 34-40, Hamdije Čemerlića 31-37 i Kolodvorska 13, MZ „Dolac“ u ulici Fra Matije Divkovića, MZ „Kovačići“ u ulicama Emerika Bluma 16 , Ljubljanska 22a, Radnička 19a-19c, Radnička 70a-70c, Splitska 12-14, Ljubljanska 7, Grbavička 2c, MZ „Grbavica II“ u ulici Kemala Kapetanovića 27-41, Behdžeta Mutevelića 2a i MZ „Velešići“ u ulici Muhameda ef. Pandže 9.

Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji manjih dječijih igrališta

Na području Općine Novo Sarajevo u toku su radovi na izgradnji i sanaciji manjih dječijih igrališta. Nakon što je uklonjen postojeći stari mobilijar, pristupilo se radovima na postavljanju  novog sa gumenim podlogama i to u ulicama: Džemala Bijedića 68-86, Džemala Bijedića 117, Porodice Ribar 35-37, Dobojska i u ulici Zagrebačka 39. U okviru navedenih radova izgrađeno je i novo finess igralište u ulici Nedima Filipovića.

Svi novi rekviziti, kule za igru djece, ljuljačke, njihalica, te fitness sprave, zadovoljavaju stroge evropske norme o sigurnosti, propisane u  Priručniku o sigurnosti opreme na dječijim igralištima. Za navedene radove Općina Novo Sarajevo izdvojila je oko 115.000 KM, izvođač radova je firma „Babel“ d.o.o. Sarajevo.

Na pomenutim dječijim igralištima postavljene su i zaštitne panelne ograde od vertikalnih žica, visine 170 cm u cilju povećanja sigurnosti korisnika istih, a posebno djece. Na ulazima u igrališta izvedena su i jednokrilna vrata sa bravom. Izvođač radova je firma „Tehnograd“d.o.o., a za ove radove Općina je izdvojila oko 23.500 KM.