Spisak dodjeljenih poslovnih prostorija u zakup

Na osnovu člana 7. i 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona sarajevo” br.25/04) , a u vezi sa Javnim oglasom za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prosotra objavljanog u dnevnim novinama SAN dana 15.02.2006.g. Komisija za provođenje javnog oglasa i dodjelu u zakup poslovnih prostorija donosi (više…)

Share Follow View