Potpisani Sporazumi o dodjeli sredstava javnim kuhinjama „Merhamet“ i Narodna kuhinja „Stari Grad“ u cilju prevazilaženja posljedica pandemije

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i predsjednik Upravnog odbora „Merhamet“ d.o.o Sarajevo Kenan Vrbanjac potpisali su Sporazum o dodjeli sredstava humanitarnoj organizaciji „Merhamet“ d.o.o Sarajevo predviđenih po osnovu budžetskog Programa za ublažavanje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće.

Sredstva će biti namijenjena za nabavku namirnica potrebnih za pripremanje obroka, goriva za dostavljanje istih, te nabavku higijenskih paketa.

U svom obraćanju, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da je ovo  mjera koja se provodi direktnim vidom pomoći u okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće. Dodao je da se radi o jednoj od 14 mjera podrške i pomoći u cilju ublažavanja posljedica pandemije korona virusa koja se odrazila i na rad javnih kuhinja.

U ime humanitarne organizacije „Merhamet“ d.o.o Sarajevo, Kenan Vrbanjac zahvalio se Općini Novo Sarajevo i općinskom načelniku na dodijeljenim sredstvima i kontinuiranoj podršci.

Sporazum o dodjeli finansijskih sredstava potpisan je i sa Udruženjem Narodna kuhinja „Stari Grad“, a predviđena sredstva biće usmjerena za pripremanje svakodnevnih obroka i nabavku higijenskih potrebština.

Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu u okviru Programa – Izdaci za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom – Zbrinjavanje ugroženog i stadalog stanovništva – kuhinje izdvojila finansijska sredstava u ukupnom iznosu od 25.000 KM.

Općina Novo Sarajevo i ASA Banka potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i član Uprave ASA Banke d.d. Sarajevo Davor Tomić, 5. avgusta ove godine, potpisali su Ugovor o poslovnoj saradnji.

ASA Banka d.d. Sarajevo je izabrana po Javnom pozivu za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kredita od strane Općine Novo Sarajevo privrednim  subjektima u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom i širenjem COVID-19.

U obraćanju prisutnima, općinski načelnik Nedžad Koldžo naglasio je da je ovo jedna od mjera koja se realizuje putem Javnog poziva, a u  okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće. Za realizaciju ove linije ASA banka je osigurala sredstva u iznosu od 2.500.000 KM. Radi se o kreditnoj liniji koja će privrednicima sa područja Općine Novo Sarajevo koji zadovolje kriterije Javnog poziva (koji će raspisati banka) uz subvenciju Općine omogućiti da u ASA banci dobiju kreditna sredstva bez troškova kamatne stope i obrade kredita. Općina će subvencionirati/regresirati kamatnu stopu i troškove obrade kredita privrednim subjektima za kratkoročne kredite u cilju povećanja tekuće likvidnosti privrednih subjekata pogođenih pandemijom i širenjem virusa COVID-19, istakao je općinski načelnik.

Član Uprave ASA Banke d.d. Sarajevo Davor Tomić zahvalio se Općini Novo Sarajevo i općinskom načelniku koji su prepoznali ovu banku kao pouzdanog  partnera.

„Pandemija korona virusa značajno je onemogućila i usporila djelatnosti privrednika, te samim time i cjelokupne bh. privrede, smatramo da je izuzetno važno istima pružiti pomoć i podršku u cilju nastavka njihovog poslovanja. Naročito je važno pomoći onim privrednim subjektima koji su i tokom pandemije zadržali svoje radnike“, naglasio je, između ostalog,  član Uprave ASA Banke Davor Tomić.

Ugovorom je predviđeno da se kratkoročna revolving finansiranja za privredna društva i samostalne preduzetnike za tekuće poslovanje odobravaju na period do 12 mjeseci u maksimalnom iznosu do 100.000 KM.

Iznos kreditnih sredstava utvrđuje poslovna banka na osnovu provedene analize kreditne sposobnost aplikanata. Izbor korisnika kreditnih sredstava, vršit će se na osnovu vrednovanja uslova propisanih od strane poslovne banke.

Pravo na dodjelu imaju postojeći privredni subjekti koji imaju sjedište na područja Općine i koji su 100 % vlasništvo državljana BiH, a koji za cilj imaju zadržavanje uposlenika i novo zapošljavanje, razvoj ili uvođenje novih tehnologija sa namjerom umanjenja i sprečavanja širenja negativnih ekonomskih efekata prouzrokovanih pandemijom i širenjem virusa COVID-19.

Prioritet u ostvarenju podsticaja imaju privredni subjekti  koji za vrijeme pandemije i širenja virusa COVID-19 nisu bili u mogućnosti da obavljaju svoju djelatnost u punom kapacitetu, a nisu otpuštali svoje uposlenike.

Izuzetno, korisnici ove kreditne linije ne mogu biti privredni subjekti koji: imaju neizmirene poreske i obaveze prema Općini Novo Sarajevo, obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću, djelatnost proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i  alkoholnih pića, djelatnost proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline,  i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva, kao i koji obavljaju djelatnost trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom.

 

Općina Novo Sarajevo obezbijedila plastenike za 74 korisnika sa područja Općine

U Sportskoj dvorani Novo Sarajevo u srijedu, 04. avgusta upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli plastenika za 74 korisnika s područja općine Novo Sarajevo, a koji su odabrani po Javnom pozivu.

Radi se o jednoj od 14 mjera koje se realiziraju putem javnih poziva u okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće Općine Novo Sarajevo.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo istakao je kako se radi o kvalitetnim plastenicima sa željeznom konstrukcijom i sistemom navodnjavanja veličine 30 m², te da ispunjavaju sve uslove za kvalitetnu plasteničku proizvodnju.

Plastenici će biti isporučeni na adrese stanovanja svim korisnicima, a uz ugovor im je uručeno i uputstvo za montažu istih.

U Sportskoj dvorani Novo Sarajevo ovom prilikom je bio montiran pokazni model plastenika sa svom pratećom opremom.

Finansijska podrška humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba u cilju prevazilaženja posljedica pandemije

U zgradi Općine Novo Sarajevo, 04. augusta ove godine, općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisao je Sporazum o dodjeli finansijskih sredstava humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba predviđenih po osnovu budžetskog Programa za ublažavanje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće. Sporazumom je predviđeno da se iznos oko 10.000 KM iskoristi za nabavku namirnica potrebnih za pripremanje obroka, goriva za dostavljanje istih, te nabavku higijenskih paketa.

„Općina Novo Sarajevo, realizacijom mjera iz navedenog Programa pomaže onima kojima je to najpotrebnije kako bi što lakše prevazišli posljedice pandemije“, kazao je općinski načelnik Nedžad Koldžo. Podsjetio je da je u prethodnom mjesecu dodijeljena jednokratna pomoć za 105 demobilisanih nezaposlenih boraca, zatim novčana pomoć za 72 osobe kojima je u vrijeme trajanja stanja nesreće sporazumno prestao radni odnos, finansijski je podržan rad javnih ustanova iz oblasti kulture i sporta, a održan je i „Info dan” za aplikante koji su ispunili uslove javnog poziva „Sufinansiranje samozapošljavanja” s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica proglašenih pandemijom.

Sporazum je, u ime humanitarne organizacije Pomozi .ba potpisao Elvir Karalić, koji se zahvalilo na podršci koju Općina Novo Sarajevo i općinski načelnik pružaju ovom humanitarnom udruženju.

Udruženje Pomozi.ba registirano je na području Općine Novo Sarajevo i zahvaljujući svom radu dobitnik je općinske Zlatne plakete.

 

 

Uručena rješenja o priznatom pravu na jednokratnu novčanu pomoć za 105 nezaposlenih demobilisanih boraca sa područja Općine Novo Sarajevo

U Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo“, 29. jula ove godine, uručena su rješenja o priznatom pravu na jednokratnu novčanu pomoć za 105 nezaposlenih demobilisanih boraca sa područja Općine Novo Sarajevo.

Pravo učešća imali su isključivo demobilisani borci koji nisu ostvarili drugi borački status, a koji su na dan 18.03.2020. godine bili prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je pojasnio kako se radi o jednoj od 14 mjera iz Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće, koje su utvrđene u Rebalansu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u cilju ublažavanja posljedica pandemije. Dodao je i da će se u narednom periodu voditi računa o ovoj populaciji koja nisu obuhvaćeni nijednim važećim propisom i zakonom.

U cilju ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom korona virusa, 105 nezaposlenih demobilisanih boraca ostvarili su pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 200 KM, a na osnovu donesenog Pravilnika i raspisanog Javnog poziva.

 

Finansijska podrška javnim ustanovama iz oblasti kulture u cilju ublažavanja posljedica pandemije

U Dječijoj kući Novo Sarajevo, 27. jula ove godine, općinski načelnik Nedžad Koldžo je potpisao Ugovore o finansijskoj podršci javnim ustanovama iz oblasti kulture u u cilju ublažavanja posljedica pandemije.

Ugovore su potpisali u ime JU Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, direktorica  Elma Hašimbegović,  JU Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Republici Bosni i Hercegovini direktor Sakib Pleh, Biblioteke grada Sarajeva v.d. direktorica Elma Marić-Jašarević i JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo v.d. direktorica Zorica Miličević.

Općina Novo Sarajevo je na osnovu donesenog Pravilnika i raspisanog Javnog poziva pristupila realizaciji mjera iz Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće, koje su utvrđene u Rebalansu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, a od kojih se jedna od mjera odnosi i na transfer u oblasti kulture i sporta u cilju ublažavanja posljedica pandemije.

U obraćanju prisutnima, općinski načelnik Nedžad Koldžo pojasnio je kako se radi o jednoj od 14 mjera podrške i pomoći za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa,  te da je jedan od uslova bio da javne  ustanove iz oblasti kulture imaju svoje sjedište ili svoju djelatnost obavljaju na području Općine Novo Sarajevo.

Predstavnici četiri javne ustanove zahvalili su se na podršci koju im je, na ovaj način, pružila Općina Novo Sarajevo i općinski načelnik kako bi što lakše prebrodili krizu uzrokovanu pandemijom korona virusa.

Visina i način utroška dodijeljenih finansijskih sredstava, utvrđeni su uzimajući u obzir visinu prihoda i rashoda koje su javne ustanove ostvarile u prethodnoj i tekućoj godini u periodu mart, april  maj, te cijeneći položaj u kojem se trenutno nalaze.

Ukupno izdvajanje za sve četiri navedene javne ustanove iz oblasti kulture iznosi 73.600 KM.

 

„Info dan” za aplikante koji su ispunili uslove javnog poziva „Sufinansiranje samozapošljavanja” s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica proglašenih pandemijom

U Dječijoj kući „Novo Sarajevo” organizovan je „Info dan“ za aplikante koji su ispunili uslove javnog poziva „Sufinasiranje samozapošljavanja” s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica proglašenih pandemijom.

Ovom prilikom, predstavnici Općine Novo Sarajevo prisutne aplikante upoznali su sa koracima koji predstoje prije zaključivanja ugovora.

Aplikacije po javnom pozivu su se odnosile na IT sektor, obrtničke, ugostiteljske i trgovinske djelatnost, kao i na domaću radinost.

Sufinansiranje samozapošljavanja s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica proglašenih pandemijom realizuje se samozapošljavanjem, odnosno pokretanjem samostalne djelatnosti nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih Biroa Novo Sarajevo.

Cilj ove podsticajne mjere je ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu na području Općine Novo Sarajevo izazvanih korona virusom (COVID-19) sufinansiranjem zapošljavanja, te kraće trajanje nezaposlenosti.

Pravo učešća u „Sufinansiranju samozapošljavanja” imale su nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih Biroa Novo Sarajevo, prije objavljivanja javnog poziva, a koje imaju osnovne pretpostavke za bavljenje samostalnom djelatnošću na teritoriji Općine Novo Sarajevo i koje do sada nisu koristile sredstva za samozapošljavanje od strane Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Općine Novo Sarajevo.

Općina će nezaposlenim osobama, koje budu obuhvaćene ovim programom i registruju samostalnu djelatnost, na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od 400,00 KM, te refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600,00 KM mjesečno u trajanju od 12 mjeseci.

Održana konferencija za medije u povodu realizacije mjera u okviru Programa za prevazilaženja posljedica pandemije

Konferencija za medije u povodu dodjele jednokratnih pomoći za 1.182 korisnika dječijeg dodatka sa područja Općine Novo Sarajevo, a u okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće, održana je u četvrtak, 16. jula ove godine u Dječijoj kući na Grbavici.

Radi se o jednoj od 14 mjera pomoći za prevazilaženje posljedica pandemije, a koja se provodi putem službenih evidencija. Jednokratna pomoć u iznosu od 100 KM i 150 KM dodijeljuje se korisnicima dječijeg dodatka koji se nalaze na evidenciji Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica Općine, a u zavisnosti od kategorizacije.

Prisutnim medijima, tim povodom obratio se načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo koji je sumirao do sada realizovane mjere u okviru navedenog Programa, te najavio naredne aktivnosti u okviru realizacije mjera koje se provode putem javnih poziva.

„Pored dodjele jednokratne pomoći korisnicima dječijeg dodatka, u prethodnom periodu smo proveli još dvije mjere koje se realiziraju putem službenih evidencija, a radi se o podjeli jednokratnih pomoći svim penzionerima sa područja Općine sa minimalnim primanjima, te podrška JP „ONSA“ u cilju prevazilaženja posljedica pandemije“, istakao je načelnik Koldžo, te najavio naredne aktivnosti.

„Tim koji je bio zadužen za provođenje 14 mjera pomoći je uradio veliki posao i u narednom periodu nam slijedi realizacija istih, a to su: pomoć za četiri javne ustanove koje su aplicirale na javni poziv za pomoć iz oblasti kulture i sporta, zatim dodjela jednokratne pomoći za 106 demobilisanih boraca koji nisu ostvarili drugi borački status, a koji su na dan 18.03.2020.godine bili prijavljeni  na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo. Pomoć će biti dodijeljena i za 74 korisnika plastenika koji ispunjavaju uslove za bavljenje poljoprivrednom i plasteničkom proizvodnjom, a očekuje se i isplata novčane pomoći za 72 lica kojima je u vrijeme trajanja stanja nesreće sporazumno prestao radni odnos, a nalaze se na evidenciji i ne ostvaruju pravo na naknadu od strane Biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo, naveo je načelnik Nedžad Koldžo te dodao da je potpisan sporazum i sa Vladom KS za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine za šta se uskoro očekuje i objavljivanje Javnog poziva za privredne subjekte.

Pored navedenih mjera nakon provedenih javnih poziva, narednom periodu će se potpisati i Ugovor sa odabranom bankom za subvencioniranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže privatnim preduzećima i poduzetnicima sa sjedištem na području Općine. U okviru Programa samozapošljavanja 19 aplikanata ispunjava uslove po javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstva na ime troškova registracije samostalne djelatnosti/biznisa, dok se Programom sufinansiranja zapošljavanja – „Posao za sve“ očekuje upošljavanje 38 osoba, a Općina će poslodavcima na period od  godinu dana refundirati dio sredstava po novouposlenoj osobi na ime bruto plata i doprinosa.

Direktnim vidom pomoći bit će obuhvaćene i javne kuhinje, te humanitarno udruženje „Pomozi.ba“ budući da se u vrijeme epidemije korona virusa povećao broj korisnika ovih organizacija.

 

 

 

Općina Novo Sarajevo podržala JP „ONSA“ u prevazilaženju posljedica pandemije

U Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo“ u četvrtak, 09. jula ove godine načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktor JP „ONSA“ Mirza Ramić potpisali su Ugovor o dodjeli sredstava kroz Program ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće.

Radi se o sredstvima u iznosu od 135.000 KM namijenjenih za stabilizaciju narušenog poslovanja ovog preduzeća uzrokovanog pandemijom, budući da je prilikom proglašenja stanja prirodne i druge nesreće ovim ustanovama bio zabranjen rad u cilju sprečavanja širenja zaraze.

U svom obraćanju medijima, Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je kako je ovo javno preduzeće, između ostalog, osnovano da bude generator razvoja sporta i kulture, te je samim tim od velike važnosti za Općinu Novo Sarajevo koja je i osnivač istog.

„Budući da smo se nenadano našli u situaciji pandemije korona virusa, ovom preduzeću je bio zabranjen rad tokom pandemije, te su se kao kolektiv doveli u situaciju da ne mogu ostvariti ništa od planiranih prihoda. Obzirom na njihov značaj i važnu društvenu ulogu, bilo je potrebno da pomognemo da ova institucija opstane. Jedna od četrnaest mjera u okviru programa ublažavanja posljedica korona virusa je i pomoć onim institucijama koje ne mogu ostvariti pomoć od viših nivoa vlasti, a jedna od takvih je i JP „ONSA“, istakao je načelnik Koldžo, te dodao da je Općina na sličan način pomogla i FK „Željezničar“ u prevazilaženju gubitaka, kao i Međunarodnom centru za djecu i omladinu  koje rukovodi i Dječijom kućom.

„Ovo je još jedan od vidova podrške i pomoći razvoju sporta na području općine Novo Sarajevo, ali i pomoć u prevazilaženju posljedica pandemije korona virusa, koja se u velikom dijelu odrazila na sektor sporta i kulture u našoj zemlji“, zaključio je načelnik Nedžad Koldžo.

Direktor JP „ONSA“ zahvalio se Općini Novo Sarajevo na čelu sa načelnikom Nedžadom Koldžom, te Općinskom vijeću na tome što su prepoznali važnost  jednog ovakvog preduzeća koje najprije rukovodi kompleksnim objektom Sportske dvorane, te pomoćnim stadionom sa vještačkom travom.

“Ova finansijska pomoć će značajno pomoći da ovo preduzeće prevaziđe ostvarene gubitke, te planirane aktivnosti i projekte pokrene iznova, a na zadovoljstvo svih građana, korisnika sportskih usluga i naših najmlađih sugrađana”, istakao je direktor Ramić.

 

 

Jednokratnu novčanu pomoć dobit će dodatnih 3.025 penzionera sa područja Općine Novo Sarajevo

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktor Federalnog zavoda za PIO/MIO Zijad Krnjić, u ponedjeljak 15. juna ove godine potpisali su Sporazum o načinu isplate jednokratnih pomoći penzionerima sa područja Općine Novo Sarajevo.

Radi se o dodjeli jednokratnih pomoći najugroženijim kategorijama penzionera sa područja Općine Novo Sarajevo, koji primaju minimalnu penziju, a nisu obuhvaćeni jednokratnom pomoći od strane općine Novo Sarajevo isplaćenom uz aprilske penzije.

U svom obraćanju općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je kako je ovo drugi krug podjele jednokratnih pomoći penzionerima s područja općine, čime će svi penzioneri sa minimalnim penzijama ove godine dobiti po 50 KM, a sve sa ciljem ublažavanja socijalno-ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa.

– Već četrnaestu godinu zaredom Općina Novo Sarajevo izdvaja značajna sredstva za dodjelu jednokratnih pomoći najugroženijim penzionerima po spiskovima i kriterijima Udruženja penzionera Novo Sarajevo, a takvu pomoć godišnje dobije oko 2.300 penzionera. Ove godine Budžetom smo planirali 200.000 KM kako bi pomoć bila dodijeljena za 4.000 penzionera, ali imajući u vidu socio-ekonomsku situaciju uzrokovanu panedmijom, rebalansom Budžeta obezbijedili smo dodatnih 150.000 KM kako bi svi penzioneri sa minimalnom penzijom ove godine dobili po 50 KM, ističe načelnik Koldžo, te dodaje da po evidencijama Federalnog zavoda PIO/MIO takvih je 7.025 penzionera na području općine, tako da će u ovom krugu pomoć dobiti ukupno 3.025 penzionera, a prethodnih 4.000 penzionera jednokratnu pomoć dobilo je u maju ove godine.

Direktor Federalnog zavoda za PIO/MIO Zijad Krnjić zahvalio se Općini Novo Sarajevo i Općinskom načelniku što svake godine pomognu najugroženijim penzionerima u vidu podjele jednokratnih pomoći.

– Ove godine Općina je omogućila da svih 7025 penzionera sa minimalnim primanjima dobiju uz penzije po 50 KM što dovoljno govori o brizi ove lokalne zajednice o najranjivijoj populaciji našeg društva, imajući u vidu da 90 posto ovih penzionera su socijalno ugroženi i u stanju potrebe, istakao je direktor Krnjić.

Ovo je ujedno i jedna od četrnaest mjera  u okviru Programa mjera za prevazilaženje posljedica pandemije korona virusa, a koja se dodjeljuje putem službenih evidencija Općine.