Rezultati glasanja OCD u procesu izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Novo Sarajevo za učešće u Evaluacionoj komisiji u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) na području općine Novo Sarajevo

Rezultati glasanja OCD u procesu izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Novo Sarajevo za učešće u Evaluacionoj komisiji u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) na području općine Novo Sarajevo

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva, koji/e su učestvovali/e u konsultativnim procesima u okviru platforme Dijalog za mlade za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo a koji/e su učestvovali/e u konsultativnim procesima sa mladima u okviru platforme Dijalog za mlade, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Novo Sarajevo.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 5. decembra i trajao je do 27. decembra 2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva koji je učestvovao u konsultativnim procesima sa mladima u okviru platforme Dijalog za mlade Općine Novo Sarajevo.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili saradnici drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član/ica evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom, ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 29. decembra 2022. godine do 5. januara 2023. godine do 14h, a zainteresovane osobe se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: lokalni.razvoj@novosarajevo.ba. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu januaru 2023. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Novo Sarajevo.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

POZIV

Održan „Dijalog sa organizacijama civilnog društva“

U sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“, Općina Novo Sarajevo je, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), organizovala „Dijalog sa organizacijama civilnog društva“.

Dijalog je održan u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, dana 19.12.2022. godine, s ciljem identifikovanja izazova koje organizacije civilnog društva imaju po pitanju javnih poziva, posebno pripreme projektnih aplikacija, te promovisanja primjera dobre prakse i razmjene iskustava.

Učesnici Dijaloga su također imali priliku da iznesu prijedloge kojim bi se partnerstvo lokalnih vlasti i civilnog društva dodatno osnažilo i koji će biti iskorišteni za poboljšanje spomenutog partnerstva.

Projekat ReLOaD2 finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo. Cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Produžen rok za javni poziv za prijem UN volontera/ki u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje Općine Novo Sarajevo

Poziv je prethodno objavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), uz finansijsku podršku Evropske unije. Podsjećamo da je javni poziv upućen mladim osobama uzrasta od 18 do navršenih 30 godina koje su nastanjene na području Općine Novo Sarajevo, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu. Novi rok za prijavu je 16.09.2022. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom je neophodno poslati na registry.ba@undp.org

Odabrani/a UN volonter/ka će raditi u prostorijama gradske uprave sa dodijeljenom osobom, pružajući podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. Mladim entuzijastima će ovom prilikom biti omogućeno da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani/a UN volonter/ka će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Volonter/ka će po završetku dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje.  

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). 

Besplatna “Soft Skills” radionica za srednjoškolce iz Novog Sarajeva

Organizacija “Plus Ultra” je pripremila novi trening na temu “Program razvoja Soft Skills vještina mladih” koji će se održati 21.08.2022. godine u Homework HUB-u na Pofalićima (adresa Kolodvorska 12).

Prijave za trening možete izvršiti putem linka, a na istom možete pronaći i više informacija o treningu.

I ovog puta će biti druženja, učenja o sebi i drugima, stvaranja novih vještina, a za sve to će se pobrinuti treneri koji iza sebe imaju mnogo iskustva u radu sa mladima i njihovim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama.Prijave se vrše do 19.08.2022. godine do 18:00 h. 
Kome je trening namijenjen?
– srednjoškolcima iz Novog Sarajeva!
– srednjoškolcima koji pohađaju školu na području Novog Sarajeva kao npr. Treća gimnazija, Srednja ekonomska škola, Elektrotehnička škola za energetiku i druge…
Kroz trening, srednjoškolci će dobiti priliku da:

  • Otkriju kako koristiti emocionalnu inteligenciju da pomognu sebi i drugima;
  • Poboljšaju vlastitu emocionalnu inteligenciju;
  • Savladaju profesionalno predstavljanje određene teme i jasno prenesu poruku;
  • Održe prezentaciju bez bilješki ili kartica.

 Sretno svima!
Program se realizuje u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2”, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javni oglas za odabir UN volontera u zajednici u oblasti angažmana mladih

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12. avgusta 2022. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavljuje javni oglas za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje općine Novo Sarajevo. 

Pozivaju se mlade osobe koje su nastanjene na području općine Novo Sarajevo, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, da se prijave za objavljenu poziciju. Javni oglas ostaje otvoren do 2.9.2022. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org

Odabrani/a UN volonter/ka će raditi u prostorijama Općine Novo Sarajevo sa dodijeljenom osobom, pružajući podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. 

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani/a UN volonter/ka će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Volonter/ka će po završetku dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje.  

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cjeloviti tekst javnog oglasa, može se preuzeti na sljedećem LINK.

Dijalog za mlade: Poziv za učešće na prvom sastanku 5. jula ove godine

Dijalog za mlade je prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Prvi sastanak će biti organizovan u utorak, 5 jula 2022 godine sa početkom u 16:00 časova u Međunarodnom centru za djecu i omladinu na adresi Kemala Kapetanovića 17, Novo Sarajevo.

Na sastanku su pozvani mladi sa područja općine Novo Sarajevo, uzrasta od 15 do 30 godina (srednjoškolci i srednjškolkinje, studenti i studentkinje, aktivisti i aktivistkinje, voditelji i voditeljke omladinskih organizacija, volonteri i volonterke u zajednici), spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice. Mladi su mogu prijaviti putem linka: https://forms.gle/YrYgSZmg5q6wuKxL8

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice.

Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Novo Sarajevo.

ReLOaD2: Poziv za prijavu na dvomjesečnu online edukaciju o programskom jeziku C za učenike srednjih novosarajevskih škola

Srednjoškolac/ka si iz Novog Sarajeva ili pohađaš školu u Novom Sarajevu, a zanima te programiranje? Onda je ovo prilika za tebe!

Plus Ultra organizuje dvomjesečnu online edukaciju iz osnova programiranja putem koja će vam omogućiti da se bolje upoznate sa osnovama programiranja te na taj način:

  • napravite prvi korak ka svijetu programiranja;
  • naučite osnove programskog jezika C;
  • razvijate vještine logičkog razmišljanja i rješavanja problema 

Prijaviti se mogu srednjoškolci koji pripadaju jednoj ili objema kategorijama:

– Žive na području općine Novo Sarajevo ili

– Pohađaju srednju školu koja se nalazi na području općine Novo Sarajevo

Edukacija je besplatna, a prijaviti se možete putem linka u nastavku do 2.7.2022. godine do kraja dana.

Link: https://docs.google.com/forms/d/1a36OhvBvU_qcU6hMf_tR7JnsNwN4Fsdn4zr-Gn1j3hA/viewform?edit_requested=true

Za sva pitanja i nedoumice nam se možete obratiti putem društvenih mreža. 

Želimo vam puno sreće! 

Program se realizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2“, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Share Follow View