Javni oglas za odabir UN volontera u zajednici u oblasti angažmana mladih

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12. avgusta 2022. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavljuje javni oglas za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje općine Novo Sarajevo. 

Pozivaju se mlade osobe koje su nastanjene na području općine Novo Sarajevo, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, da se prijave za objavljenu poziciju. Javni oglas ostaje otvoren do 2.9.2022. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org

Odabrani/a UN volonter/ka će raditi u prostorijama Općine Novo Sarajevo sa dodijeljenom osobom, pružajući podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. 

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani/a UN volonter/ka će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Volonter/ka će po završetku dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje.  

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cjeloviti tekst javnog oglasa, može se preuzeti na sljedećem linku.

Dijalog za mlade: Poziv za učešće na prvom sastanku 5. jula ove godine

Dijalog za mlade je prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Prvi sastanak će biti organizovan u utorak, 5 jula 2022 godine sa početkom u 16:00 časova u Međunarodnom centru za djecu i omladinu na adresi Kemala Kapetanovića 17, Novo Sarajevo.

Na sastanku su pozvani mladi sa područja općine Novo Sarajevo, uzrasta od 15 do 30 godina (srednjoškolci i srednjškolkinje, studenti i studentkinje, aktivisti i aktivistkinje, voditelji i voditeljke omladinskih organizacija, volonteri i volonterke u zajednici), spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice. Mladi su mogu prijaviti putem linka: https://forms.gle/YrYgSZmg5q6wuKxL8

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice.

Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Novo Sarajevo.

ReLOaD2: Poziv za prijavu na dvomjesečnu online edukaciju o programskom jeziku C za učenike srednjih novosarajevskih škola

Srednjoškolac/ka si iz Novog Sarajeva ili pohađaš školu u Novom Sarajevu, a zanima te programiranje? Onda je ovo prilika za tebe!

Plus Ultra organizuje dvomjesečnu online edukaciju iz osnova programiranja putem koja će vam omogućiti da se bolje upoznate sa osnovama programiranja te na taj način:

  • napravite prvi korak ka svijetu programiranja;
  • naučite osnove programskog jezika C;
  • razvijate vještine logičkog razmišljanja i rješavanja problema 

Prijaviti se mogu srednjoškolci koji pripadaju jednoj ili objema kategorijama:

– Žive na području općine Novo Sarajevo ili

– Pohađaju srednju školu koja se nalazi na području općine Novo Sarajevo

Edukacija je besplatna, a prijaviti se možete putem linka u nastavku do 2.7.2022. godine do kraja dana.

Link: https://docs.google.com/forms/d/1a36OhvBvU_qcU6hMf_tR7JnsNwN4Fsdn4zr-Gn1j3hA/viewform?edit_requested=true

Za sva pitanja i nedoumice nam se možete obratiti putem društvenih mreža. 

Želimo vam puno sreće! 

Program se realizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2“, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Općine Novo Sarajevo za učešće u Evaluacionoj komisiji u Općini Novo Sarajevo u okviru ReLOaD2

Rezultati glasanja OCD u procesu izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Novo Sarajevo za učešće u Evaluacionoj komisiji u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) na području općine Novo Sarajevo

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru ponovljenog javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Novo Sarajevo.

Ponovljeni javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 25. marta do 22. aprila 2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na ponovljeni javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na ponovljenom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom, ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

VAŽNA NAPOMENA: S obzirom da se očekuje veliki broj aplikacija, molimo sve zainteresovane članove/ice iz organizacija civilnog društva da prilikom prijave za učešće u evaluacionoj komisiji, uzmu u obzir da će rad evaluacione komisije trajati u kontinuitetu minimalno tri radna dana.

Ovaj poziv članovima/icama OCD za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji je otvoren od 15. do 25. aprila 2022. godine, a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu maju 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Novo Sarajevo.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Novo Sarajevo

Share Follow View