Obavještenje o produženju roka za prijavu na poziv za učešće u forumu za građanske inicijative u sklopu ReLOaD2 projekta

Općina Novo Sarajevo obavještava sve zainteresovane da je produžen rok za dostavu prijava za učešće u forumu za građanske inicijative, koji će biti uspostavljen u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)”. Rok se produžuje do 13.04.2022. godine, a prijave se mogu dostaviti putem e-maila: nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba.

CJELOVIT TEKST POZIVA

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na prvom mentorskom sastanku u okviru ponovljenog Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo objavljuje ponovljeni poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na prvom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan u srijedu, 6. aprila 2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu, ulica Kemala Kapetanovića broj 17, Novo Sarajevo.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba.

POZIV NA PRVI MENTORSKI SASTANAK

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Poziv za učešće u forumu za građanske inicijative

 

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), a u nastojanju da unaprijedi građansko učešće i podstakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici, će uspostaviti forum za građanske inicijative. Članovi foruma će raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnoj zajednici.

Učešće svih predstavnika lokalne zajednice u radu foruma je na volonterskoj osnovi i očekuje se aktivan rad na sastancima, a održavanje prvog sastanka je planirano u aprilu 2022. godine.

Pozivaju se zainteresovane osobe koji žele da učestvuju u radu foruma za građanske inicijative da pošalju svoju prijavu (biografiju i pismo motivacije) putem elektronske pošte na: nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba do 06.04.2022. godine.

Cjelovit tekst poziva u linku ispod:

Poziv za učešće u forumu za građanske inicijative

Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva u sklopu ReLOaD2 projekta u Općini Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) koje su predale prijedloge projekata na zajednički javni poziv u Općini Novo Sarajevo.

Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima Općine Novo Sarajevo.

Rang lista rezultata po navedenom javnom pozivu nalazi se na sljedećem linku.

S obzirom na rezultate javnog poziva, Općina Novo Sarajevo i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), planiraju objavu ponovljenog Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga OCD/NVO u petak, 25.03.2022. godine. U sklopu navedenog Javnog poziva, planirana je organizacija sastanka sa predstavnicima OCD/NVO na kojem će se razgovarati o najčešćim greškama prilikom izrade projektnih prijedloga, kao i organizacija tri mentorske sesije koje su prilika za eventualna unapređenja projektnih prijedloga.

Pozivaju se sve OCD/NVO da prate web stranice Općine Novo Sarajevo i UNDP-a, na kojima će biti objavljen ponovljeni Javni poziv.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Novo Sarajevo

 

Općina Novo Sarajevo poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Novo Sarajevo.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 13. decembra 2021. do 17. januara 2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

VAŽNA NAPOMENA: S obzirom da se očekuje veliki broj aplikacija, molimo sve zainteresovane članove/ice iz organizacija civilnog društva da prilikom prijave za učešće u evaluacionoj komisiji, uzmu u obzir da će rad evaluacione komisije trajati u kontinuitetu minimalno tri radna dana.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba.

Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu januaru 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Novo Sarajevo.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Share Follow View