Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je novu Naredbu koja se primjenjuje od 25. februara 2021 .godine

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je novu Naredbu koja se primjenjuje od 25. februara 2021 .godine, do isteka roka od 14 dana.

Na sve što nije regulisano ovom Naredbom primjenjivat će se direktno odredbe Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 03-33-55-2/2021 od 11.02.2021. godine,

( http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka3.php ).

Tekst Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo nije dostupan u pdf ili word formatu, ali isti se može naći i pročitati na web stranici Vlade KS:

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti-vezane-za-koronu-virus/nova-naredba-kriznog-staba-ministarstva-zdravstva

Dopuna informacije u pdf formatu

Zbog zagađujućih materija u zraku i vremenske prognoze proglašena epizoda “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zraku i vremenske prognoze, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, zaključuje da su ispunjeni uslovi za proglašenje epizode “Pripravnost”, prema Planu interventih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS za područje Kantona Sarajevo.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo tokom predhodnog dana na automatskim stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za PM10 (50µg/m3). Ostali praćeni polutanti nisu bilježili prekoračenja  dnevnih niti satnih graničnih vrijednosti.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u večernjim satima se očekuju padavine. Međutim, u naredna tri dana vrijeme će biti stabilno, bez padavina sa veoma slabim vjetrom. Također, postoje uvjeti za pojavu temperaturne inverzije u jutarnjim i večernjim satima.

U epizodi „Pripravnost“, poduzimaju se sljedeće mjere: u zoni A, u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a; u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom; pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima; smanjenje temperature za minimalno dva stepena Celzijusa na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti; maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza koji ne zagađuju okoliš; pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica; upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja; upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka; upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole; upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru; pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera; upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na eko-telefon 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Opće mjere ranije naredbe koja je na snazi produžene su za narednih 14 dana

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 11.02.2021. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 8.2.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od danas, 12.02.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

Usvojenom naredbom, opće mjere ranije naredbe koja je na snazi produžene su za narednih 14 dana, dok je naredba u nekim dijelovima proširena.

Informacija je preuzeta sa web stranice Federalnog mininstarstva zdravstva i web stranice Vlade FBiH:

 

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/466/vlada-fbih-krizni-stab-stozer-fmz-opce-mjere-produzene-za-14-dana-dozvoljene-posjete-osobama-u-ustanovama-koje-smjestaju-starije-osobe

http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka3.php

 

Narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda

Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo upućuje  upozorenje izdato od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda za:

NARANDŽASTO UPOZORENJE

1.Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje:

Intenzivne padavine.

2.Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:

Hercegovina i jugozapadna Bosna.

3.Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:

10.02.2021.0:00h do 10.02.2021.23:59h

4.Napomena:

Očekivana količina padavina u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni između 30 i 60, lokalno do 80 l/m2.

 

Zbog poboljšanja kvaliteta zraka, ukinuta epizoda “Pripravnost” u svim zonama Kantona Sarajevo

Na osnovu trenutnih parametara i prognoze vremenskih uticaja na kvalitet zraka, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka ukida epizodu ̈Pripravnost ̈ za sve zone u Kantonu Sarajevo. Ovim se suspenduje i primjena svih propisanih mjera predviđenih u okviru ove epizode.
Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se jačanje vjetra bez mogućnosti pojave temperaturne inverzije. Također je najavljen i značajan porast temperature, kao i padavine koje se očekuju u ponedjeljak.
Stručni tim je zaključio da se, uslijed prognoziranih nestabilnih vremenskih prilika očekuje pad koncentracija zagađujućih materija u zraku, te ne postoje uslovi za zadržavanje epizode “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo.
U skladu sa Planom interventnih mjera, Stručno tijelo će nastavit kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka i meteorološke prilike, te o svemu tome blagovremeno informisati javnost.

Služba za protokol i press KS

Proglašena epizoda “Pripravnost” u svim zonama u Kantonu Sarajevo

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglasilo je epizodu “Pripravnost”, zbog povećanja koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo, tokom predhodnog dana, na automatskim stanicama Otoka, Ilidža, Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za koncentracije čvrstih čestica u zraku – PM10 od 50µg/m3, kao i prekoračenja graničnih vrijednosti za sumpor dioksid od 125 µg/m3 na području Ilidže i Otoke. Analizom stanja kvaliteta zraka i meteoroloških prilika, Stručno tijelo je konstatovalo da je uzrok visokih vrijednosti SO2 u zraku u Kantonu Sarajevo, transportno zagađenje iz Termoelektrane Kakanj.

Ostali praćeni polutanti nisu bilježili prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti.

Tokom današnjeg dana, usljed povremenog pojačanog vjetra zabilježen je pad koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, usljed prostranog polja anticiklone koja će se zadržati iznad Bosne i Hercegovine, u narednom periodu očekuje se stabilno vrijeme sa pojavom temperaturne inverzije u večernjim i jutarnjim satima. Očekivani vjetar će biti slab, uglavnom južnog smjera jačine od 1-3 m/s.

U odnosu na ovakve meteorološke prilike, koncentracije zagađujućih materija u zraku će oscilirati, zbog čega se očekuje porast vrijednosti u večernjim i jutarnjim satima, te blagi pad koncentracija tokom dana.

U okviru epizode „Pripravnost“ neophodno je provoditi sljedeće mjere:

– u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a,

– u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom,

– pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima,

– smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti,

– maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš,

– pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica,

– upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja,

– upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka,

– upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole,

– upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru,

– pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera,

– upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Zdravstvene preporuke za stanovništvo se nalaze na stranici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo: http://http://www.zzjzks.ba/.

Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Služba za protokol i press KS

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID-19) u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 28.01.2021. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID-19) u Federaciji BiH na dan 25.01.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.29

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 30.01.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka. Usvojenom naredbom, opće mjere ranije naredbe koja je na snazi produžene za narednih 14 dana.

Informacija preuzeta sa web stranice Federalnog mininstarstva zdravstva:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/450/vlada-fbih-usvojila-naredbe-i-preporuke-kriznog-staba-stozera-fmz-opce-mjere-produzene-za-14-dana

veza: prethodna informacija od 16.01.2021.godine:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/437/vlada-fbih-usvojila-naredbe-i-preporuke-kriznog-staba-stozera-fmz-sve-mjere-produzene-za-14-dana

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje

Federalni hidrometeorološki zavod  izdao je NARANDŽASTO UPOZORENJE.

       1. Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje:

Olujni udari vjetra južnog smjera.

 

      2. Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:

Širom zemlje. Najugroženija planinska područja i visoravni.

 

3. Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:

22.01.2021. 21:00h do 23.01.2021. 09:00h.

 

4. Napomena:

Udari vjetra južnog smjera brzine 60-80 km/h.

 

Informacija je dostupna i  na web stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda:

http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/AKTUELNO/upozorenja.php

 

Nove naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je novu

  • Naredbu broj:01-33-7403/21 od 03.01.2021. godine,  kojom se stavlja van snage prethodna Naredba broj:01-33-7161/20 od 17.12.2020.godine i
  • Preporuku broj:01-33-7404/21 od 03.01.2021. godine.

Informacija je preuzeta sa web stranice Federalnog ministarstva zdravstva:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/420/krizni-stab-stozer-fmz-novom-naredbom-koja-se-primjenjuje-od-04.01.-opce-mjere-produzene-za-14-dana

Iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva napominju da su 11.11.2020.godine,  uputili Instrukciju upravama policija i ministarstvima unutrašnjih poslova kantona odredbu kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana”.

Pojašnjenje odredbe možete pogledati na:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/355/krizni-stab-stozer-fmz-instrukcija-o-provodenju-mjere-ogranicenog-kretanja-na-podrucju-fbih-od-23h-do-05h

Share Follow