Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva: Poziv svim političkim partijama, kandidatima i kandidatkinjama na Izborima 2020. godine, na provođenje kampanje bez okupljanja ljudi

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva: Poziv svim političkim partijama, kandidatima i kandidatkinjama na Izborima 2020.godine, na provođenje kampanje bez okupljanja ljudi

Izvor:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/326/krizni-stab-stozer-fmz-poziv-svim-politickim-partijama-kandidatima-i-kandidatkinjama-na-izborima-2020.-na-provedbu-kampanje-bez-okupljanja-ljudi

 

Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim korona virusom (COVID-19) koja je Zaključkom Vlade Federacije proglašena zaraznom bolešću čije se sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, a u skladu sa tačkom XII Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-5472/20 od 01.10.2020. godine, na sjednici održanoj 12.10.2020. godine donosi NAREDBU.

NAREDBA u pdf formatu

U ponedjeljak, 7. septembra izvršit će se treći krug sistemske dezinfekcije javnih površina na području cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo

Kao nastavak aktivnosti na sprečavanju širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), a u cilju poboljšanja higijensko epidemiološke situacije u ponedjeljak 7. septembra 2020. godine izvršit će se treći krug sistemske dezinfekcije javnih površina na području cijelog teritorija Općine Novo Sarajevo.

Navedene aktivnosti počinju u večernjim satima, a trajat će do ranih jutarnjih sati 08. septembra 2020. godine.

Budući da je počela nova školska godina, te da se dio učenika vratio u školske klupe, posebna pažnja ovog puta posvetit će se dezinfekciji površina oko javnih objekata obrazovnih ustanova na području općine. Kao i do sada aktivnosti na dezinfekciji provodit će se i oko zdravstvenih objekata, zatim prostorima ispred i oko stambenih zgrada, javnih površina i dječijih igrališta, klupa, Vilsonovog šetališta, te ostalog teritorija Općine.

U ovom procesu, kao i prvi put, koristit će se tehnologija koja nije opasna za zdravlje ljudi i životinja. Za izvođenje sistemske dezinfekcije na području Općine Novo Sarajevo zadužena je firma „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo.

Navedene aktivnosti provodi Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo uz asistenciju sekretara novosarajevskih mjesnih zajednica, te pripadnika III policijske uprave.

Još jednom apelujemo na sve građane da se, s obzirom na epidemiološku situaciju, pridržavaju svih uputa kriznih štabova, uključujući i Štab civilne zaštite Općine Novo Sarajevo.

 

Brošura o osnovnim informacija o COVID-19 infekciji Zavoda za javno zdravstvo KS

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo pripremilo je i izdalo brošuru  sa osnovnim informacijama o COVID -19 infekciji.

Ovim putem upućujemo apel na građane da se i dalje pridržavaju svih zdravstvenih preporuka u cilju suzbijanja širenja zaraze, a neke od najznačajnijih mjera su: držanje fizičke distance od dva metra, nošenja zaštitnih maski u zatvorenom ali i na otvorenom prostoru gdje nije moguće držati fizički razmak, redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija, izbjegavanje nepotrebnog okupljanja i putovanja posebno u područja sa povećanim brojem osoba pozitivnih na SARS-Co V-19.

Na ovom linku možete preuzeti brošuru “Sve što trebamo znati o COVID-19?”

 

Donesena Odluka o umanjenju mjesečnih naknada za privremeno korištenje javnih površina i poslovnih prostora na području općine Novo Sarajevo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo donio je Odluku o umanjenju mjesečnih naknada za privremeno korištenje javnih površina i poslovnih prostora za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće na području općine Novo Sarajevo, uzrokovane širenjem korona virusa.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način umanjenja mjesečne naknade u visini od 100 % za mjesec maj ove godine privrednicima kojima je u skladu sa Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite zabranjen rad.

Pomenuta Odluka  donesena je sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom korona virusa (COVID-19), a u narednom periodu očekuje se umanjenje naknada i za mjesec april, a sve u skladu sa Odlukama Federalnog Štaba civilne zaštite.

Odluka u pdf formatu

Share Follow