Svečano otvoren park za odmor i rekreaciju u Kampusu Univerziteta u Sarajevu

U Kampusu Univerziteta u Sarajevu danas je svečano otvoren Park koji će, svojom organizacijom i namjenom prostora, okupiti studente, profesore, sportiste, umjetnike, kao i slučajne prolaznike te im ponuditi mjesto za lični razvoj, obrazovanje, socijalizaciju, sport i rekreaciju.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, je istakao da je otvaranje Parka u Kampusu Univerziteta u Sarajevu za njega kao rektora UNSA veoma značajan trenutak.

“Kada sam 2016. započeo svoj rektorski mandat realnost ovog prostora na kojem smo se danas okupili bio je krajnje neprihvatljiv i neugodan ambijent uništene infrastrukture i zapuštenog prostora u potpunoj suprotnosti sa poimanjem urbanog i univerzitetskog prostora i zajednice”, podsjetio je rektor Škrijelj, te naveo da se danas nalazimo u samom središtu jednog uređenog prostora zasnovanog na arhitektonsko-urbanističkom rješenju stručnjaka i osnovnom konceptu prostorne organizacije koji je vođen principom, ne parka u Univerzitetu, već Univerziteta u parku.

„Kao što smo uredili park, tako uređujemo i druge procese koji su od strateškog značaja za održivi razvoj Univerziteta u Sarajevo“, naglasio je rektor Škrijelj, te poručio: „Budite uvjereni da će, poput ovog parka, i Univerzitet u cjelini biti ostvarenje vizija i znanja ljudi koji su iskreno posvećeni Univerzitetu u Sarajevu na dobrobit svih njegovih studenata i profesora“.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je istakao da se svaki napredak rađa iz nezadovoljstva, te da zadovoljni nikad nećemo biti ako ne napredujemo. „Niko nije mogao biti zadovoljan prostorom Kampusa posljednjih decenija. Teško da je postojala eksplicitnija slika nebrige i bahatosti prethodnih vlada kao u mraku, šiblju i divljem rastinju Kampusa. Ne zaboravimo, ovaj prostor pored toga što je bio ruglo grada, predstavljao je i opasnu zonu“, istakao je premijer Forto.

Naveo je da je uložena velika energija u ovaj projekat. „Nije bilo teško raditi, teži dio je bilo mijenjati svijest da je iznalaženje rješenja proces prema cilju, a izgovor da se ne može, neprihvatljiva opcija. Bilo je zadovoljstvo pratiti napredak radova u Kampusu, od čišćenja minskih naprava u prvoj fazi, do postavljanja šljunka na trim staze. Najljepši dio tek slijedi a to su prizori sa studentima koji sjede na travi, porodice sa djecom, majke sa kolicima“, istakao je premijer Forto te potcrtao: „Iako smo tek počeli, Kampus je konačno prostor dostojan Univerziteta, studenata i ovoga grada“.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Aleksandra Nikolić naglasila je da je sretna i ponosna na urađeno u Kampusu, na realiziranu drugu fazu uređenja ovog visokovrijednog prostora koji je bio van upotrebe, a danas je postao zelena oaza koja okuplja ljude, omogućava im da se relaksiraju i razmijene ideje i mišljenja.

„Ponosna sam i na mlade kolege koji su ponudili moderna i kreativna rješenja za staru kotlovnicu, koja će uskoro postati epicentar kritičke misli, okupljanja i inovacija u oblasti učenja i poučavanja, te centar procesa internacionalizacije u KS“, navela je ministrica Nikolić te potcrtala da je ovo je jedna od aktivnosti koju Vlada KS i Ministarstvo poduzimaju kako bi omogućili transformaciju visokog obrazovanja s ciljem stvaranja modernog univerziteta bez zidova, odnosno univerziteta koji je dio društva koji pokreće

promjene, unapređuje kvalitet življenja svakog pojedinca, ali u društvu pronalazi inspiraciju za vlastiti razvoj.

U svom obraćanju, Općinski načelnik dr. Hasan Tanović istakao je da je lokalitet Kampusa Univerziteta u Sarajevu u prethodnim godinama predstavljao neuslovno i opasno mjesto za građane zbog brojnih neiskorištenih i ruševnih objekata, te da se dolaskom nove administracije u Općinu Novo Sarajevo sasvim promijenio pogled i odnos prema Univerzitetu.

„Zahvaljujući rektoru prof. Škrijelju, Vladi Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Fortom, učinili smo sve da otkočimo procese koji su godinama bili stopirani. Sada smo na dobrom putu, a ovo je jedan od prvih koraka na stvaranju jednog urbanog i modernog Novog Sarajeva i Sarajeva. Slobodno mogu reći da je do sada svaki korak bio produktivan i konkretan. Paralelno sa prvom fazom radova na uređenju zelenih i sportsko-rekreativnih površina u okviru Kampusa, po procjeni i nalogu nadležnih službi najprije je izvršeno rušenje dotrajalih objekata koji su predstavljali opasnost, kako za studente tako i za građane Novog Sarajeva, a za ove namjene Općina Novo Sarajevo je izdvojila blizu 300.000 KM. Nakon toga izvršeni su radovi na čišćenju parka i rekonstrukciji sadržaja na zelenim površinama južnog dijela Kampusa, nakon čega smo dobili ovaj lijepi uređeni park sa pješačkom i trim stazom“, istako je načelnik Tanović, te dodao da će Općina Novo Sarajevo pružiti punu podršku i dati na raspolaganje sve svoje kapacitete kako bi Kampus dobio visokokvalitetan prostor i ugodno mjesto za odmor i rekreaciju svih naših građana.

Univerzitet u parku je projekat uređenja zelenih i sportskih površina u Kampusu Univerziteta u Sarajevu čiji je cilj oživljavanje postojeće parkovske površine duž ulice Zmaja od Bosne, koji uključuje zaštitu postojećeg zelenila i novi koncept prostorne organizacije. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećih pješačkih staza, zamjena ulične rasvjete, klupa, te postavka cca 500m nove trim staze koja prati prirodni raspored drveća i rastinja. Predmetni obuhvat zelenih i sportskih površina podrazumijeva zeleni pojas na južnom dijelu Kampusa duž ulice Zmaja od Bosne, od Ambasade SAD do izlazne kapije prema naselju Pofalići.

Na ovom projektu je ostvarena izvanredna saradnja između Univerziteta u Sarajevu, Vlade Kantona Sarajevo, UNDP-a i Općine Novo Sarajevo, što je jasan pokazatelj da postoji spremnost svih aktera da se uključe i osiguraju da moderni Kampus Univerziteta u Sarajevu postane stvarnost.

Danas je u Parku u Kampusu Univerziteta otvorena i izložba idejnih rješenja sanacije i rekonstrukcije objekta stare kotlovnice te su predstavljena sva pristigla idejna rješenja, na arhitektonski natječaj, za Objekat br. 28 sa pripadajućim otvorenim prostorom između pomenutog objekta i objekta planirane Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.

· Prvu nagradu na arhitektonskom natječaju osvojio je prof. dr. Adnan Pašić i njegovi saradnici: Hajrudin Hadžiabdić, Ena Osmanović i Tarik Delić.

· Druga nagrada: Sirčo Jasmin i članovi tima: Melika Konjičanin, Emina Alić i Emir Pulo

· Treća nagrada: Dinko Peračić i članovi tima: Marin Dvornik, Martin Sarić, Miranda Veljačić i Lana Žaknić.

Pokreni svoj kreativni ili ICT biznis!

✓ Profesionalac ste u oblasti razvoja softvera, dizajna, fotografije, grafike, animacija ili filma, modeili srodnih područja?✓ Željeli biste svoje vještine i iskustvo iz oblasti kreativnih industrija i informaciono komunikacijskihtehnologija primijeniti na rješenja u različitim industrijama: od poljoprivrede, metalne, drvne,tekstilne industrije do pametnih gradova?
Nudimo vam podršku u pretvaranju vaše inovacije, proizvoda,usluge ili koncepta u održiv biznis!

Prijavite se na Javni poziv otvoren u sklopu projekta “LEADER:  aktivacija lokalne ekonomije – razvoj kroz oporavak poduzetništva“, koji se realizuje u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a zajednički realizuju Međunarodna organizacija rada (MOR), Društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Cjeloviti tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Sve dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: prijave@cefebih.org.

Poziv za učešće na sastanku Dijaloga za mlade, Općina Novo Sarajevo

Dijalog za mlade je prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Prvi sastanak će biti organizovan u utorak, 5 jula 2022 godine sa početkom u 16:00 časova u Međunarodnom centru za djecu i omladinu na adresi Kemala Kapetanovića 17, Novo Sarajevo.

Na sastanku su pozvani mladi sa područja općine Novo Sarajevo, uzrasta od 15 do 30 godina (srednjoškolci i srednjškolkinje, studenti i studentkinje, aktivisti i aktivistkinje, voditelji i voditeljke omladinskih organizacija, volonteri i volonterke u zajednici), spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice. Mladi su mogu prijaviti putem linka: https://forms.gle/YrYgSZmg5q6wuKxL8

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice.

Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Novo Sarajevo.

Održana Audicija za učešće na “Muzičkom kampu za mlade virtuoze”

U okviru projekta Muzički kamp za mlade virtuoze, dana 12. 04. 2022. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu održana je Audicija za učešće na Muzičkom kampu za mlade virtuoze.

Na Audiciji su učestvovala 23 učenika/ce iz osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola iz gradova: Banja Luka, Bijeljina, Novi Travnik, Ljubuški, Sarajevo, Tuzla, Vitez, Zenica i Žepče. Učenice i učenici koji su položili audiciju učestvovati će na Muzičkom kampu za mlade virtuoze kao solisti i članovi orkestra. Prema pravilima Audicije, za soliste/ice su izabrana po 2 kandidata/kinje iz osnovne muzičke/glazbene škole i srednje muzičke/glazbene škole, koji su ujedno i najbolje rangirani kandidati/kinje sa zbirne rang liste. Uslijed velikog broja uspješnih kandidata/kinja, donesena je odluka o proširenju liste članova orkestra na ukupno 9 članova/ica.

Komisiju – stručni žiri za ocjenjivanje činili su eminentni umjetnici i muzički pedagozi, van. prof. dr. YeonJu Jenog, van. prof. dr. Belma Alić, red. prof. dr. Vladimir Marković, mr. Tatjana Romanić, mr. Fuad Šetić, red. prof. mr. Biljana Jašić-Radovanović.

Čestitamo učenicama i učenicima, učesnicima Audicije i njihovim predmetnim nastavnicima!

Projekt Muzički kamp za mlade virtuoze vode van. prof. dr. YeonJu Jeong (Muzička akademija UNSA), umjetnički saradnik mr. Fuad Šetić (Muzička akademija UNSA), Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u suradnji s Odjelom za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu i Udruženjem kreativne i kulturne industrije MUK, uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Odluka o visini komunalnih taksi Općine Novo Sarajevo

 

U skladu sa članom 6. Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/22), člana 19. stav (1) Statuta Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/20-prečišćeni tekst i 20/20 – ispravka), Općinsko vijeće Novo Sarajevo je na 11. hitnoj sjednici održanoj dana 13.04.2022. godine donijelo Odluku o visini komunalnih taksi Općine Novo Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo koristi priliku da izvjesti porezne obveznike da je, u skladu sa članom 7. stav (2) Odluke, rok za podnošenje prijava za tekuću godinu 30. april 2022. godine. Odluka će biti objavljena u narednom broju “Službenih novina Kantona Sarajevo”.

Odluka o visini komunalnih taksi Općine Novo Sarajevo

Završnica projekata „Post COVID- art kolonija 2021.“

 

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Novo Sarajevo je realizirala projekat „Post COVID- art kolonija 2021.“.

Projektom je bilo obuhvaćeno 120 članova ove Organizacije  za koje je u šest grupa organizovan dvodnevni boravak u PSK“ Prijatelji prirode“ Sarajevo, Planinarska kuća na Malom polju. Tokom tog boravka, prisutni su imali radionicu crtanja , predavanje i druženje sa psihologom. Za ove aktivnosti su angažovana tri edukatora.

Na završnici ovog projekata predstavljene su dosadašnje aktivnosti. Ovo je bila prilika za još jedno ugodno druženje uz crtanje i šetnju u prirodi

Završnici projekta prisustvovali su Enisa Ibrahimović pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku zaštitu, Naima Macanović predsjednica UO  Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Novo Sarajevo i zamjenica predsjednice Kimeta Muftić, kao i Nusret Aganović, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Općine Novo Sarajevo.

Projekat je realiziran uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Share Follow View