Četvrta hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana online/elektronskim putem

 

Četvrta hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana je online/elektronskim putem u srijedu 10. marta 2021. godine. Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Robert Pleše.

Vijećnici Općinskog vijeća na održanoj Hitnoj sjednici usvojili su Odluku o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo, kao i Odluku o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo, sa predloženim zaključcima.

Razmatrana je, a potom i usvojena Odluka o pokretanju aktivnosti na procesu prestanka rada JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, te Odluka o pokretanju aktivnosti na proširenju djelatnosti Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

 

 

Share Follow View