Četvrtog dana akcije čišćenja općine Novo Sarajevo nastavljeni radovi na uređenju javnih površina

Danas je četvrti dan akcije čišćenja općine Novo Sarajevo. Više od 100 radnika Kantonalnih javnih preduzeća od ranih jutarnjih sati angažovano je na mašinskom i ručnom čišćenju javnih površina, odvozu kabastog otpada, uređenju divljih deponija i javnih površina, pranju saobraćajnica, košnji trave, potkresivanju stabala, krčenju zapuštenih površina,  ručnom čišćenju slivnika i kanala, uređenju autobuskih stajališta i ostalim aktivnostima sa ciljem unapređenja komunalne higijene na području ove lokalne zajednice.

U koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i Općinom Novo Sarajevo, radovi se izvode na području svih osamnaest novosarajevskih mjesnih zajednica na javnim površinama koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem.

Akcija čišćenja općine Novo Sarajevo traje do subote, 23. jula, a uređenje i čišćenje će se vršiti po utvrđenom planu i programu.

Share Follow View