Cjenovnik o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Cjenovnik o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu

Cjenovnik u pdf formatu