Cjenovnik o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo, za kalendarsku 2019.godinu

Cjenovnik u pdf formatu