COVID-19: U Kantonu Sarajevo od danas u primjeni samo federalne naredbe i preporuke

 

– Na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo, od danas 28.06.2021.godine, u Kantonu Sarajevo primjenivat će se samo higijensko-epidemiološke mjere iz važećih Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministartva zdravstva koje su usvojene na sjednici Vlade FBiH 16.06.2021. godine, a koje se primjenjuju od 17.06.2021. godine, sa rokom važenja od 14 dana.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić, navodi da je trenutna epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo zadovoljavajuća i ista ne zahtijeva primjenu oštrijih mjera od onih koje je donijela Vlada FBiH, te će se one primjenjivati u narednom periodu.

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade Kantona Sarajevo, https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti-vezane-za-koronu-virus/covid-19-u-kantonu-sarajevo-od-sutra-su-u-primjeni ,a u istom linku, nalaze se i prilozi (Naredba i Preporuka).

Share Follow View