Definisani dalji koraci u vezi priključivanja Općine Novo Sarajevo uspostavljenim kantonalnim registrima imenovanih lica i zaposlenih u javnom sektoru

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović održao je sastanak sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Dr. Erduanom Kafedžićem u cilju definisanja daljih koraka u vezi priključivanja Općine Novo Sarajevo uspostavljenim kantonalnim registrima imenovanih lica i zaposlenih u javnom sektoru, kao i registru javnih nabavki.

Radi se o inicijativi ministrice pravde Kantona Sarajevo Lejle Brčić koja je na sastanku sa načelnicima i predstavnicima sarajevskih općina održanom u Kantonu Sarajevo predložila priključivanje općina u već uspostavljene registre što bi stvorilo prostor za razmjenu kadra unutar javnog sektora na zakonit način, uz prethodnu regulativu koju je potrebno usaglasiti i sa višim nivoima vlasti.

Na sastanku je razgovarano, između ostalog i o načinu upotrebe rada Registra, te web aplikacije zaposlenih u javnom sektoru.

Općinski načelnik dr. Tanović, također je izrazio spremnost za pokretanje procesa revizije diploma zaposlenih u Općini Novo Sarajevo na način na koji to provodi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo, te tom prilikom dobio punu podršku šefa Ureda.

Share Follow View