Dezinfekcija prostora ispred Doma zdravlja Novo Sarajevo

Komandant Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo općinski načelnik Nedžad Koldžo, 21. marta ove godine, obišao je Dom zdravlja Novo Sarajevo gdje je izvršena dezinfekcija prostora ispred i oko ovog zdravstvenog objekta.

Ova dodatna preventivna aktivnost općinskog Štaba civilne zaštite je provedena u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), te  povećanja i poboljšanja higijensko epidemiološke situacije na području općine.

Za prijavu sumnji na korona virus građanima je na raspolaganju i broj Doma zdravlja Novo Sarajevo: 061 165 219.

 

 

Share Follow