“Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo” održat će se u ponedjeljak 31.01.2022. godine u Međunarodnom centru za djecu o omladinu

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Vijećem mladih Općine organizuje prvi “Dijalog mladih i vlasti – u susret Strategiji prema mladima na području Općine Novo Sarajevo”, koji će se održati 31. januara ove godine u 10:00 sati u Međunarodnom centru za djecu o omladinu Novo Sarajevo (ul. Kemala Kapetanovića 17).

Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo se realizuje u saradnji i uz podršku MAKERS projekta, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Institut za razvoj mladih KULT, a organizujr se kao završna aktivnost u procesu izrade Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022.-2026. godina.

Pzivamo mlade sa područja Općine da se uključe i kažu šta misle!
Zajedno kreirajmo politike prema mladima za konkretno poboljšanje položaja mladih u ovoj lokalnoj zajednici.
Share Follow View