Dogovorene konkretne aktivnosti na rješavanju problema odvoza otpada na području Općine Novo Sarajevo

 

Nakon svakodnevnih poziva i urgencija građana, a na inicijativu načelnika Općine Novo Sarajevo dr. Hasana Tanovića u zgradi Općine održan je radno-konsultativni sastanak sa direktoricom KJKP „Rad“ Verom Arnautović i saradnicima. Na sastanku je prisustvovao i predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Robert Pleše.

Tom prilikom, iz KJKP „Rad“ naveli su da je prethodnih godina nabavljen veći broj zvona za odlaganje otpada , kako na području općine Novo Sarajevo, tako i na području Kantona, a za čije pražnjene su potrebna specijalizirana vozila.

U više navrata je tada bilo sugerisano da ovo preduzeće ima samo dva specijalizirana vozila za ove namjene a koji se koriste za cijelo područje Kantona Sarajevo, te kada dođe do kvara jednog vozila dolazi do kolapsa.

Na sastanku je dogovoreno da se u što skorije vrijeme organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, predstavnika KJKP „Rad“ i općinskih načelnika sa područja Kantona Sarajevo u cilju iznalaženja mogućosti nabavke dodatna dva specializirana vozila za odvoz otpada, a u čijoj nabavci će učestvovati sve zainteresovane strane.

Share Follow