Dom kulture Hrasno

Dio objekta koristi firma BRAPLIN Općina Novo Sarajevo je 1997. godine zaključila ugovor o regulisanju međusobnih odnosa vezanih za ustupanje poslovnih prostorija u ulici Azize Šaćirbegović sa drugom ugovornom stranom privrednim društvom 15 april , čiji su osnivači RVI Kantona Sarajevo. Predmet ustupanja je bio poslovni prostor Doma kulture Hrasno površine 712 m2. Ova firma je uložila određena sredstva na adaptaciji objekta. Kako 15 april nije plaćao zakupninu, te zbog velikih teškoća u radu nije bila u mogućnosti plaćati zakupninu, poveden je stečajni postupak. Parnični postupak Općine Novo Sarajevo protiv 15 aprila bio je rješenjem suda prekinut do okončanja stečajnog postupka. U međuvremenu je Općinsko vijeće donijelo zaključak 19.06.2003. godine da se firmi Braplin d.o.o.čiji je osnivač Kantonalni RVI pod određenim uvjetima dodijeli dio objekta ( površine 298,60 m2 ) na korištenje od 01.07.2003. godine do 31,03.2003. godine uz otpis duga firmi Braplin na ime neizmirene zakupnine za korištenje poslovnih prostorija za period 01.10.2002. godine do 30.06.2003. godine što je i danas na snazi.