Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se primjenjuju od 01.07.2021. godine

Vlada Federacije BiH je na 272. sjednici održanoj 01.07.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 01.07.2021. godine i traje 14 dana.

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade FBiH, http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka15.php (na istom linku, nalaze se i prilozi, Naredba i Preporuka).

Share Follow View