Od 15. maja počinje sa radom javni linijski i vanlinijski prijevoz putnika u cestovnom i željezničkom prometu

Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu kojom se dozvoljava rad linijskog i vanlinijskog prevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere.

Naredba se primjenjuje od 15.05.2020. godine.

NAREDBA u pdf formatu

Share Follow