Dozvoljen rad tržnih centara i ugostiteljskih objekata u zatvorenim prostorima, te bazena, wellnes i spa centara

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o obustavljanju rada svih djelatnosti u shopping-tržnim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine i ugostiteljskih objekata u zatvorenim prostorima, te bazena, wellnes i spa centara stavljene van snage.

Naredba 154-2 u pdf formatu

Naredba 163-1 u pdf formatu

Naredba 165-1 u pdf formatu

Share Follow