Dozvoljeno pružanje usluga ugostiteljskim objektima i hotelima na otvorenom prostoru uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera

Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu kojom se dozvoljava pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

Naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA u pdf formatu

Share Follow