• Centrala Općine Novo Sarajevo
  +387 33 492 100
  novosarajevo@novosarajevo.ba
 • Nedžad Koldžo
  Načelnik općine
  033/492-272
  nacelnik@novosarajevo.ba
 • Ana Baltić
  Predsjedavajuća Općinskog vijeća
  033/492-268
  ana.baltic@ov.novosarajevo.ba
 • Adem Sjenar
  Općinski pravobranilac
  033/492-258
  pravobranilastvo@novosarajevo.ba
 • Press centar
  033/492 276
  press@novosarajevo.ba
 • Smajović Vildana
  Sekretar općinskog organa državne službe
  033/492-272
  smajovic.vildana@novosarajevo.ba
 • Otvoreni telefon za prijavu bespravne gradnje
  033/492-353
  inspekcija@novosarajevo.ba
Share Follow