Edukacija korisnika modela energetske efikasnosti u Općini Novo Sarajevo

U okviru projekta Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo (Model EE), 30. januara ove godine u Općini Novo Sarajevo, održana je edukacija kojoj su prisustvovali predstavnici i članovi savjeta mjesnih zajednica, te predstavnici općine.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je podsjetio da je u Novom Sarajevu uspješno realizirano nekoliko projekata a s ciljem povećanja energetske efikasnosti. Uputio je poziv predstavnicima savjeta mjesnih zajednica da pomognu građanima prilikom prijave na Model poboljšanja energetske efikasnosti.

Edukaciju su održali profesor Azrudin Husika sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu, koji je ujedno i član Radne grupe za podršku implementaciji Modela EE, te uposlenici Ureda za energetsku efikasnost Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA koja implementira projekat.

Na edukaciji prisutnima je prezentiran Model EE, prednosti primjene mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima, te koraci u procesu prijavljivanja korisnika.

Korisnici-aplikanti projekta Model EE su individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja, što podrazumijeva i gradsku urbanu jezgru i padinske dijelove općina Kantona Sarajevo. Modelom su predviđene aktivnosti promocije i edukacije etažnih vlasnika zgrada kolektivnog stanovanja i vlasnika individualnih objekata o prednostima primjene mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima, prije svega uštedi energenata i poboljšanju stanja zraka, ali i nekih drugih koji su u skladu sa opredjeljenjem EU i čitavog svijeta.

Zajednički zaključak održane edukacije je da Model EE doprinosi općem dobru građana Kantona Sarajevo i da će putem mjesnih zajednica građani biti pozvani da se prijave na Model EE.

U narednom periodu biće objavljen javni poziv za izbor korisnika na čijim objektima bi se izvodili radovi u svrhu implementacije mjera energetske efikasnosti.