Edukativne radionice u osnovnim školama „Malta“ i „Grbavica I“

Udruženje „Momentum“ održalo je tri edukativne  radionice za učenike novosarajevskih osnovnih škola, a u okviru projekta „Prepoznaj, reaguj i spriječi-prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama“.

U radionicama su učestvovali učenici V do IX razreda osnovnih škola „Malta“  i „Grbavica I“. Predavači su bili dr. Alem Ćesir i Elvedin Kadić.

Učenicima su podijeljene brošure sa savjetima za sprečavanje vršnjačkog nasilja, a čiju je izradu finansirala Općina Novo Sarajevo.

Projekat Udruženje „Momentum“ pod nazivom „Prepoznaj, reaguj i spriječi-prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama“ podržala je Općina Novo Sarajevo.