Emitovanje signala „prestanak opasnosti“ u četvrtak 01. aprila 2021. godine u 12:00 sati

  1. Na osnovu člana 47.  Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite, Operativni centar civilne zaštite obavezan je izvršiti provjeru ispravnosti rada uređaja sistema za uzbunjivanje svakog 01. u mjesecu u 12:00 sati, emitovanjem signala „prestanak opasnosti“.

Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava sve građane da će se emitovanje signala „prestanak opasnosti“ izvršiti u četvrtak, 01.04 2021. godine, u 12:00 sati.

Share Follow