Emitovanje signala „prestanak opasnosti“ u srijedu, 01. jula u 12:00 sati

 

Na osnovu člana 47. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite, Operativni centar civilne zaštite je obavezan izvršiti provjeru ispravnosti rada uređaja sistema za uzbunjivanje svakog 01. u mjesecu u 12:00 sati, emitovanjem signala „prestanak opasnosti“. Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava sve građane da će se emitovanje signala „prestanak opasnosti“ izvršiti u srijedu, 01. jula  2020. godine u 12:00 sati.