Fondacija Mozaik: Kroz Omladinsku banku Novo Sarajevo u ovoj godini podržano 13 projekata i jedan mikrobiznis

U prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo Općinski načelnik dr. Hasan Tanović potpisao je ugovore sa timovima odobrenih projekata i predstavnikom odobrenog mikrobiznisa iz Drugog poziva za Mlade 2022, kojeg je raspisala Omladinska banka Novo Sarajevo u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo.

U Drugom pozivu za Mlade 2022, odobreno je ukupno jedanaest projekata i jedan mikrobiznis, dok su kroz Prvi javni poziv koji je objavljen početkom ove godine, podržana još dva projekta i to: Projekat „Znam da vrijediš“ i Projekat „In media res“. Do kraja 2022. godine očekuje se raspisivanje i Trećeg javnog poziva, kako bi se utrošila sva planirana sredstva za 2022. godinu.

Općina Novo Sarajevo i Fondacija Mozaik su u aprilu 2021. godine, potpisali Memorandum o saradnji s ciljem razvoja programa Omladinska banka Novo Sarajevo uključujući i podršku razvoju poduzetništva mladih.

Program Omladinske banke omogućava mladima da prepoznaju društvene probleme u svojim zajednicama i rješavaju ih kroz društvene projekte. Članovi i članice Omladinske banke imaju ulogu da podstiču aktivizam mladih i odlučuju o podršci projektima neformalnih grupa mladih. Neformalne grupe mladih realizuju projekte na teritoriji Općine uz monitoring i podršku Omladinske banke, Općine i Mozaika. Članovi i članice Omladinske banke, također, podstiču poduzetništvo mladih i donose i odluku o podršci mikrobiznisima mladih.

Prošle godine kroz saradnju sa Fonadcijom Mozaik podržano je ukupno devet projekata neformalnih grupa mladih i jedan mikrobiznis.

Share Follow View