Građevinska inspekcija Općine Novo Sarajevo

Uklonjena i garaža u Bihaćkoj ulici U sklopu redovnih aktivnosti Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja Općine Novo Sarajevo je u suradnji sa KJKPRad-kantonalnom jedinicom za uklanjanje bespravno izgrađenih građevina u avgustu i septembru uklonila sljedeće građevine: tenda u ulici A.Šaćirbegović, investior – GPVranica, kiosk u ulici Put života, ogradni zid u ulici Humska, investitor – Čaušević Ramiz, garaža u ulici Reisa Fehima Spahe, investitor Piplaš Omer, temelji i temeljna ploča u ulici Ruđera Boškovića, investitorJanuz Fazila, garaža u ulici Bihaćka, investitor Fazlić Medžid, AB temeljna ploča u ulici Velešići i kiosk u ulici Muhameda ef. Pandže.

Share Follow View