Hitnom intervencijom Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo očišćen šaht za prikupljanje oborinskih voda u ulici Put života

Uslijed velike količine lišća i obilnih padavina došlo je do začepljenja šahta za prikupljanje oborinskih voda i zadržavanja vode na saobraćajnici na lokaciji kružni tok  Pofalići.

Služba za civilnu zaštitu je angažovala Vatrogasno društvo Novo Sarajevo 1934 za intervenciju na navedenoj lokaciji.

Nakon intervencije na terenu, onemogućeno je zadržavanje  vode na saobraćajnici, kao i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Share Follow View