I Z V J E Š T A J

o verifikaciji mandata vijećnicima Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09), člana 19. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 35/10) i članova 8, 9. i 10. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/11), Verifikaciona komisija, Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na Konstituirajućoj sjednici od 13.12 .2012. godine, podnosi I Z V J E Š T A J o verifikaciji mandata vijećnicima Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Verifikaciona komisija Općinskog vijeća Novo Sarajevo izvršila je uvid u dokumentaciju – uvjerenja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, vezano za utvrđivanje prijedloga Odluke o verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.
Komisija je konstatovala da su uvjerenja o dobijenim mandatima za 31 vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo izdata u skladu sa odredbama člana 2.9 stav (1) tačka 10. Izbornog zakona BiH («Službeni glasnik BiH», broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10).
Nakon Izvještaja Centralne Izborne komisije Bosne i Hercegovine o rezultatima izbora i Odluke o potvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora u BiH 2012. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 88/12/, Verifikaciona komisija Općinskog vijeća Novo Sarajevo konstatuje da je u Općinsko vijeće Novo Sarajevo izabrano 9 (devet) vijećnika iz SDA Novo Sarajevo, 6 (šest) vijećnika iz SDP Novo Sarajevo, 5 (pet) vijećnika iz SBB BiH Novo Sarajevo, 3 (tri) vijećnika iz Naše stranke Novo Sarajevo, 2 (dva) vijećnika iz SDU Novo Sarajevo, 2 (dva) vijećnika iz Stranke penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine, 2 (dva) vijećnika iz Bosanskohercegovačke patriotske stranke – Sefer Halilović i 2 (dva) vijećnika iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu Novo Sarajevo.
Općinsko vijeće je uredno dostavilo Uvjerenje svakoj osobi kojoj je uvjerenje izdato i prikupilo sve podatke, te sa izjavama o prihvatanju /neprihvatanju mandata, dostavilo Centralnoj Izbornoj komisiji BiH, kako bi ista u pojedinačnim slučajevima odbijanja mandata mogla izvrišiti hitnu dodjelu zamjenskih mandata.
Na osnovu navedenog, Verifikaciona komisija konstatuje da na sjednici Općinskog vijeća, dana 13.12.2012. godine, pristvuje 31 vijećnik, čime su stvoreni uslovi za verifikaciju mandata izabranih vijećnika.
Verifikaciona komisija predlaže Općinskom vijeću, da usvoji ovaj Izvještaj i verifikuje mandat izabranim vijećnicima i to:

SDA Novo Sarajevo

1. Biščević Bulend
2. Lošić Jusuf
3. Tucak Džemo
4. Cero Mehemed
5. Gušo Elvir
6. Bahtanović Hazim
7. Avdić Samir
8. Bahto Hamid
9. Zukanović Šemsa

SDP Novo Sarajevo

1. Živanović Miroslav
2. Talović Arijana
3. Duran Ena
4. Operhal Ljiljana
5. Simić Nebojša
6. Abdagić Mirsad

SBB BiH Novo Sarajevo

1. Hamzić Zehra
2. Rovčanin Edin
3. Hadžimahmutović Dženana
4. Gavrić Igor
5. Bajramović Una

Naša stranka Novo Sarajevo

1. Bešlija Vidana
2. Lazar Sanja
3. Pleše Robert

SDU BiH Novo Sarajevo

1. Marić Zlatko
2. Pećanac Damir

Stranka penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine
Novo Sarajevo

1. Mehić Redžo
2. Hadžić Mirsada

Bosanskohercegovačka patriotska stranka – Sefer Halilović Novo Sarajevo

1. Zeković Adnan
2. Šabaredžović Mirsad

Stranka za BiH Novo Sarajevo

1. Hajradinović Ismet
2. Tunović Enver

Broj:01-05-813/12
Sarajevo,13.12.2012.godine

PREDSJEDSJEDNIK
Verifikacione komisije
Elvir Gušo