Iduće sedmice u Novom Sarajevu počeće sa radom

Pet ljetnih bašti Iduće sedmice u Vilsonovom šetalištu, kako nas informišu u  Odsjeku za komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline Općine Novo Sarajevo, biće postavljene  četiri  ljetne bašte, dok će na lokaciji u ulici Envera Šehovića, pored zgrade KUD Lola biti postavljena jedna ljetna bašta. Konkurs za ove lokacije je završen. Podneseno je 67 zahtjeva. Ni jedna prijava nije dostavljena za postavljanje slobodnostojeće ljetne bašte  u ulici Zmaja od Bosne, pored zgrade Općine, odnosno devastirane Robne kuće.
Kriterij za dodjelu pomenutih lokacija uglavnom je zavisio od ponuđene cijene za metar kvadratni koja je u Vilsonovom šetalištu bila 10 KM, dok je za lokacije u ulicama Envera Šehovića, odnosno Zmaja od Bosne bile 13 KM po kvadratu.
Nakon što Općina izda urbanističke saglasnosti, čiji je postupak u toku, ljetne bašte će moći da rade bez problema.

 

Share Follow View