Implementacija projekta “Rad policije u zajednici”

Formiran Savjetodavni odbor i lista partnera u Novom Sarajevu Predsejedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Nedžad Koldžo organizovao je nedavno (27.12. ove godine) radno-konsultavni sastanak sa predsjednicima osmanaest savjeta mjesnih zajednica Novog Sarajeva i predstavnicima Druge policijske uprave Novo Sarajevo.
Načelnik Policijske uprave Petar Franjić tom prilikom govorio je o potrebama formiranja Savjetodavnog odbora za rad policije u zajednici kako bi se pratile, koordinirale i implementirale mjere, radnje i aktivnosti u vezi projekta “Rad policije u zajednici”-Lokalni implementacijski projekat.
-Savjetodavni odbor je tijelo, napomenuo je Franjić koji donosi odluke u kojem pravcu će se odvijati aktivnosti rada policije sa zajednicom i to kako policija sa građanima tako i građani sa policijom, gdje će se ostvarivati stalno partnersvo sa naglaskom da je policija servis građana i gdje se vidi da građani imaju uticaj na donošenje odluka koje su obavezujuće kako za policiju tako i za građane i koje se imaju sprovoditi utvrđenim načinima organizacije.
Nakon što su prisutni podržali sastav Savjetodavnog odbora i listu partnera za Novo Sarajevo dogovoreno je da će se Odbor sastajati na inicijativu policije ili građana kada se za to ukoža potreba, a minimalno jedanput u tri mjeseca.

Share Follow View