Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o javnoj nabavci- Pružanje usluga instaliranja odgovarajućih licenci za DMS

Informacija u pdf formatu