Informacije o službi

Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma

 

Pomoćnik načelnika

Šef Odsjeka za prostorno uređenje i urbanizam

Šef Odsjeka za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i urbanizma

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja

Stručni savjetnici za upravno rješavanje u oblasti urbanizma:

Stručni savjetnici za poslove iz oblasti urbanizma:

Stručni savjetnici za geodetske poslove u oblasti urbanizma:

Centar za dozvole

Zauzimanje javnih površina za privremene objekte, kioske i garaže:

 • Aida Kazaz
  Tel: 033 492 246
 • Samira Novalić
  Tel. 033 492 246

Viši referenti za administrativno-tehničke poslove:

 • Edina Kurtić
  Tel.033  492 266
 • Munevera Lavić
  Tel. 033 492 252