Investiciono održavanje stepeništa i rukohvata na području općine

Na osnovu potpisanog Ugovora za  izvođenje  radova na  investicionom održavanju stepeništa i rukohvata na području Općine Novo Sarajevo, počeli su radovi na sanaciji stepeništa Šanac – Put Mladih Muslimana (drugi dio).

Za ove namjene izdvojeno je oko 60.000 KM, a izvođač radova je firma Sudel d.o.o.

U narednom periodu planirana je sanacija stepeništa i na sljedećim lokacijama: Fojnička -pasarela, Olovska 200 a-b, Grbavička 6, Muhameda Riđanovića kod broja 16, Dobojska-Put Mladih Muslimana, Muhameda ef. Pandže 89 i 401.

Navedene aktivnosti realizuju se prema zahtjevu građana i Savjeta mjesnih zajednica, a prilikom kreiranja Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godine.