Isplata jednokratnih novčanih pomoći najugroženijim penzionerima sa područja Općine Novo Sarajevo

Isplata penzija za mjesec maj započinje u subotu 5. juna 2021. godine, a uz nju će penzioneri sa najnižim penzijama sa područja Općine Novo Sarajevo dobiti i jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50 KM. Općina Novo Sarajevo obezbijedila je ovu pomoć za 5.328 penzionera prema evidenciji Federalnog zavoda za PIO/MIO, korisnika najniže penzije koju utvrđuje Zavod i koja iznosi  382,18 KM.

Osiguravši za ove namjene iznos od 270.000,00 KM u općinskom Budžetu za ovu godinu, Općina Novo Sarajevo pokazala je i na ovaj način brigu o penzionerima, kao posebno ugroženoj kategoriji stanovnika. Općina Novo Sarajevo ima 15.000 penzionera, a njih više od 35% su korisnici najniže penzije.

 

Share Follow