Izgradnja javne rasvjete u Drinskoj ulici

Javna rasvjeta na području općine Novo Sarajevo dovedena je u stanje koje u mnogome zadovoljava potrebe građana. Nedavno su završeni radovi na osposobljavanju javne rasvjete u Kolodvorskoj ulici, a uskoro će se pristupiti izgradnji javne rasvjete u Drinskoj ulici, kao i u nekoliko manjih ulica u naseljima Velešići, Pofalići i Kovačići.