djmedia:3021

Izgradnja podzemne garaže u ulici Kolodvorska

Potpisan Ugovor o prenosu prava suvlasništva na zemljištu između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo

 

djmedia:3021

 

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, 21. marta ove godine, potpisali su Ugovor o prenosu prava suvlasništva na zemljištu Općine Novo Sarajevo u korist Kantona Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja, kao suinvestitora izgradnje podzemne garaže u ulici Kolodvorska.

U svom obraćanju općinski načelnik Nedžad Koldžo, istakao je da  je radi o značajnom koraku u realizaciji ranije potpisanog Sporazuma sa Ministarstvom saobraćaja KS o regulisanju međusobnih prava i obaveza na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže u ulici Kolodvorska, na području MZ „Željeznička“. Na ovaj način su se stekli uslovi za izdavanje građevinske dozvole, za koju je preduslov bilo definisanja prava vlasništva zemljišta, te će se moći i pristupiti izgradnji podzemne garaže u blizini objekta Hitne pomoći.

Ministar Mujo Fišo naglasio je da je Vlada Kantona Sarajevo obezbjedila sredstva za izgradnju, kako bi se riješio problem saobraćaja u mirovanju i zadovoljile potreba građana općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo, a po dobivanju  građevinske dozvole proceduru javne nabavke provest će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Radi se o javno – javnom partnerstvu u realizaciji projekta, što znači da će se sav prihod dijeliti u skladu sa ulogom, te će se direktno investirati u saobraćajnu infrastrukturu.

Podzemna garaža na dvije etaže kapaciteta 230 parking mjesta će biti izgrađena na građevinskoj parceli površine od 1980 m2

Početna investiciona vrijednost ulaganja u izgradnju  podzemne garaže iznosi oko 3.000.000 KM, Općina Novo Sarajevo ulaže zemljište u tržišnoj vrijednosti od 1.500.000 KM, dok Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja investira u izgradnju podzemne garaže iznos od oko 2.000.000 KM.

Share Follow