Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za sanacije devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina Novo Sarajevo

Potpisan je ugovor za „Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za sanacije devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina Novo Sarajevo“ .

Radi se o izradi projektne dokumentacije za devastirane stanove koji su u vlasništvu Općine Novo Sarajevo i to na sljedećim adresama:

  • stan u ulici Džemala Bijedića 36-II sprat, P=27 m2,
  • stan u ulici Kemala Kapetanovića 30-XIIsprat, P=57 m2,
  • stan u ulici Kemala Kapetanovića 34, XII sprat, P=57 m2,
  • stan ulici Trg heroja 16-XIX sprat, P=36m2,
  • stan ulici Zagrebačka 5, IV sprat, P=80 m2 i
  • stan ulici Zagrebačka 30, V sprat, P=30 m2.

Nakon provedenog postupka javne nabavke izabran je najpovoljniji ponuđač, firma „Radis“d.o.o. Istočno Sarajevo.

Vrijednost ugovora je 4.200,30 KM, a rok za izradu dokumentacije je 50 dana.

Share Follow View