Izvještaj

verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00/, člana 18. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04/ i člana 28. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04/, Verifikaciona komisija Općinskog vijeća Novo Sarajevo, od 02.12.2004.godine, podnijela je

I Z V J E Š T A J
o verifikaciji mandata vijećnicima u Općinskom vijeću Novo Sarajevo

Verifikaciona komisija Općinskog vijeća Novo Sarajevo izvršila je uvid u Izvještaj Izborne komisije Bosne i Hercegovine, odnosno listu izabranih kandidata za Općinsko vijeće Novo Sarajevo.
Verifikaciona komisija Općinskog vijeća Novo Sarajevo na sjednici održanoj dana 02.12.2004. godine, konstatuje da Općinsko vijeće Novo Sarajevo prema odredbama člana 37. Ustava Kantona Sarajevo /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 1/96, 2/96 i 3/96/ i člana 17. Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst /”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/04/ ima 31 vijećnika.
Prema Izvještaju Izborne komisije Bosne i Hercegovine o rezultatima izbora i Općinske izborne komisije Novo Sarajevo, Verifikaciona komisija konstatuje da je u Općinskom vijeću Novo Sarajevo izabrano jedanaest /11/ vijećnika iz SDP-a Novo Sarajevo, jedanaest /11/ vijećnika iz SDA Novo Sarajevo, pet /5/ vijećnika iz Stranke za BiH Novo Sarajevo, dva /2/ vijećnika iz Stranke penzionera – umirovljenika BiH Novo Sarajevo, jedan /1/ vijećnik iz SDU Novo Sarajevo, jedan /1/ vijećnik iz HDZ-a BiH Novo Sarajevo.
Verifikaciona komisija je izvršila uvid u kopije uvjerenja i kopije izjava o prihvatanju/odbijanju mandata osoba koje su dobile mandat za Općinsko vijeće Novo Sarajevo na lokalnim izborima od 02.10.2004. godine.

Komisija je konstatovala, da su uvjerenja dostavljena od Izborne komisije BiH, a u skladu sa odredbama člana 2.9. stav 1. tačka 10. Izbornog zakona BiH /”Službeni glasnik BiH”, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04/ i izdata osobama koje su dobile mandat za 31 vijećnika.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je uredno dostavilo Uvjerenje svakoj osobi kojoj je Uvjerenje izdato, a potom prikupilo sve podatke o prijemu sa izjavama i po hitnom postupku dostavilo Izbornoj komisiji BiH, kako bi imala uvid u urednost dostave uvjerenja i kako bi izvršili hitnu dodjelu zamjenskih mandata u slučaju odbijanja mandata od osobe kojoj je mandat dodijeljen.

Komisija je konstatovala, da je Vijeće od 31 uvjerenja i izjava, uredno vratilo Izbornoj komisiji BiH za 30 uvjerenja i izjava o prihvatanju mandata za vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

Bulend Biščević iz SDA se nije izjasnio do 02.12.2004.godine jer se trenutno nalazi u inostranstvu.

Na narednoj sjednici Vijeća riješit će se status imenovanog.

Na osnovu navedenog, Verifikaciona komisija konstatuje, da na sjednici Općinskog vijeća, dana 02.12.2004. godine, prisustvuje 30 vijećnika, čime su stvoreni uslovi za verifikaciju mandata izabranih vijećnika.

Verifikaciona komisija predlaže Općinskom vijeću, da usvoji ovaj Izvještaj i verifikuje mandat izabranim vijećnicima i to:

SDA – Novo Sarajevo

1. Koldžo Nedžad
2. Tucak Aziz
3. Bahtanović Hazim
4. Lošić Jusuf
5. Palavra Nusret
6. Čaušević Nurko
7. Odžaković Arnela
8. Trnka Dženita
9. Šurković Miralem
10. Cero Mehemed

SDP – Novo Sarajevo

1. Zećo Rusmir
2. Mirjanić Duško
3. Šehović Arijana
4. Simić Nebojša
5. Vreta Igor
6. Misita Jelena
7. Ivanišević Marin
8. Toplan Sanja
9. Čomić Ibrahim
10. Efendić Faruk
11. Muhamedagić Sead

Stranka penzionera- umirovljenika BiH Novo Sarajevo

1. Baltić Ana
2. Miloš Dragan

SDU – Novo Sarajevo

1. Isaković Ahmed

Stranka za BiH – Novo Sarajevo

1. Husein Zlatić
2. Habul Ferida
3. Kozarčanin Azra
4. Habul Aida
5. Velić Mustafa

HDZ BiH – Novo Sarajevo

1. Havel Ana

Za jednog /1/ vijećnika za kojeg nije verifikovan mandat na Prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća, mandat će se verifikovat na narednoj sjednici.

Broj: 01-02-677/04
Sarajevo, 02.12.2004.g.

PREDSJEDNIK
Verifikacione komisije
Ana Havel