Izvještaj

o planovima prostornog uređenja, urbanističkim i provedbenim planovima,