Izvještaj Operativnog centra civilne zaštite Općine Novo Sarajevo za period od 08:00 sati 06.11.2021.godine, do 08:00 sati 07.11.2021.godine

U okviru Izvještaja za navedeni period izdvajamo sljedeće aktivnosti:

– 11:39 sati, zaprimljen poziv upućen od strane dežurnog operativca Operativnog centra Kantonalne uprave civilne zaštite, koji se interesovao za stanje na području Općine Novo Sarajevo.

– 15:00 sati, zaprimljen poziv upućen od strane sekretarice direktora KUCZ Dženana Brkanića, kojim se poziva Muhamed Memišević, pomoćnik Općinskog načelnika u Službi za civilnu zaštitu, da prisustvuje radnom sastanku, koji će se održati u ponedjeljak, 08.11.2021.godine, sa početkom u 15:00 sati u prostorijama KUCZ. Poziv je upućen svim pomoćnicima Općinskih načelnika civilne zaštite, a tema sastanka informacije sa terena i koordinacija snaga civilne zaštite.

– ŽUTO UPOZORENJE izdato za područje Sarajeva, zbog predviđanja očekivanih količina padavina, između 15 i 30 l/m2, tokom 08.11.2021.godine (dostavljeno internoj strukturi CZ ONS)

– Informaciju Agencije za vodno područje rijeke Save, koja se odnosi na stanje vodostaja na vodnom području rijeke Save_07.11.2021. godine u 11:00 h (dostavljeno internoj strukturi CZ ONS)

– Preporuke pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od polava, izdatih od strane Kantonalne uprave civilne zaštite KS (dostavljeno internoj strukturi CZ ONS)

– Novo upozorenje za vremenske prilike izdato od strane Federalnog hidrometereološkog zavoda: Tip upozorenja – NARANDŽASTO (dostavljeno internoj strukturi CZ ONS).

–  Na osnovu zaprimljenog zabtjeva, Služba za civilnu zaštitu Novo Sarajevo je dostavila uređaj za isušivanje vlage (komada 1) na lokalitet naselja Dobroševići, Općina Novi Grad. U dogovoru sa Operativnom centrom civilne zaštite Općine Novi Grad, uspostavljena je koordinacija između Općinskih Službi za civilnu zaštitu, te će se navedeni uređaj za isušivanje prostorija, po završenom zadatku na trenutnoj adresi, prebacivati na adrese objekata koje je potrebno isušiti. -Na osnovu Preporuke pravnim i fizičkim od strane Kantonalne uprave civilne zaštite KS, sve službe i jedinice civilne zaštite Općine Novo Sarajevo stavljene su u stanje pripravnosti (ljudstvo i mts).

– Služba za civilnu zaštitu, u saradnji sa Službom za zaštitu od požara je tokom izvještajnog perioda vršila kontinuirane obilaske prethodno očišćenih odvodnih šahtova na kritičnim lokacijama, a iste radnje su predviđene da se provode i tokom noći koja nastupa.

– Uklonjene ograde koje su spriječavale prolaz pješaka na mostovima Ars Aevi i Bristol.

– Po zahtjevu Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Služba za zaštitu od požara vršila je dostavu pitke vode stanovnicima Općine Stari Grad, u naselja, Alifakovac, Pogledine, Popov gaj i Jarčedoli.

–  Treća PU Novo Sarajevo, obavljala je redovne zadatke.

Share Follow View