Izvršena sanacija saobraćajnice u ulici Reisa Fehima Spahe od broja 51 do broja 133

U okviru redovnog održavanja cesta na području Općine Novo Sarajevo izvedeni su radovi na ugradnji asfaltnog sloja u ulici Reisa Fehima Spahe od broja 51 do broja 133 u dužini oko 80 metara. Radi se o dijelu saobraćajnice na kojem su se pojavili veliki kolotrazi i oštećenja uslijed sanacija kvarova na vodovodnoj mreži, te su oštećenja dovela do otežanog odvijanja saobraćaja.

Osim asfaltiranja pomenute  saobraćajnice, izvedeni su i radovi na sanaciji udarnih rupa na ulicama Reisa Fehima Spahe i Rudžera Boškovića.

Izvođač radova je firma Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, a investitor Općina Novo Sarajevo.